Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-05-2013

Mælkekvalitet 

Oprettet: 30-04-2008
Revideret: 19-05-2008

Oversigt over kvalitetsrådgivernes arbejdsområder

   
Yversundhed - Celletal

Gennemgang af:

 • Besætningstal -nøgletalsudskrift
 • Malkningen
 • Køernes huld, hårlag, klove mv.
 • Staldforhold (klima, inventar, hygiejne, pladsforhold)
Frysepunkt

Gennemgang af:
 • Rutiner ved malkningens opstart og afslutning
 • Fejlfinding på malkeanlæg og køletank
Malkeinstruktion

Observation og instruktion til forbedring af malkerutinerne

 • Aftørring, formalkning, maskinhåndtering, tidsforbrug
 • Indretning af malkepladsen
Syrningshæmmere og antibiotika

Rådgivning vedr.:

 • Sikker malkning og arbejdsrutiner
 • "Sådan gør vi her på gården"
Dynamisk måling under malkning

Måler der: 
 • Kan afsløre uheldige vakuumforhold under malkning der påvirker koen
 • Kan afsløre uheldige malkerutiner

Teknisk afprøvning af malkeanlæg

Afprøvning der kan:

 • Sikre, at malkningen foregår korrekt og skånsomt for køerne samt at malkeanlægget ikke forringer mælkens kvalitet

Anaerobe sporer

Rådgivning vedr.:

 • Malkning, staldforhold, foderkvalitet

 

Indretning af malkecenter

Indretning med:

 • Ergonomi og arbejdsforhold
 • Malkerens arbejdsplads
 • Malkekapacitet
 • Hygiejnisk design
Kimtal

Hygiejnetjek af :

 • Malkeanlæg og mælketank
Kontrol af:
 • Dosering af rengøringsmidler og desinfektionsmidler samt vandmængder
 • Afprøvning og kontrol af mælkekøletanke

Malkeundervisning på gården

Malkeundervisning er en:

 • Efteruddannelse af dine medarbejdere eller ved nyansættelse under praktiske forhold

Undervisning i:

 • Koens anatomi og fysiologi
 • Malkerutiner, mælkehygiejne
 • Malkeanlæggets teknik
Sidst bekræftet: 14-05-2012 Oprettet: 30-04-2008 Revideret: 19-05-2008

Forfatter

Kvæg