Feedback Form

Af samme forfatter
AMS i Norden11.10.19
grafik og statistik
Højt frysepunkt er udtryk for vandtilblanding i mælken. Det kan bl.a. skyldes uønsket vand fra malkeanlægget. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på.
ECA-vand indeholder ingen vaskeaktive tensider eller metalbeskyttende stoffer og kan derfor ikke anbefales til rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke på kvægbedrifter.
Technical Requirements for Milk Cooling Tanks
Galvanisk tæring af inventarstolper i nye stalde er en konsekvens af effektiv potentialudligning. Løsningen er at isolere stolperne med en coating af fx ensilagetape.
Denne vejledning er udarbejdet til brug i forbindelse med indretning af ny serviceafdeling eller renovering af eksisterende forhold omkring håndtering og opbevaring af mælk på gården.
Fremover vil placering af en ny udendørs silotank foran det eksisterende mælkerum ikke blive godkendt, hvis det forringer tilkørselsforholdene.
Sommeren stiller større krav til kølekapaciteten og hygiejnen i både malkeanlæg og mælketank. Med denne tjekliste kan du punkt for punkt sikre dig, at kimtallet ikke stiger.
Med lidt ekstra opmærksomhed på køling af mælken kan det sagtens lade sig gøre at holde fast i den gode mælkekvalitet, selvom sommeren skulle vise sig fra den lune side.
Faktaark - Teknik på gården
Den bedste garanti mod termoresistente bakterier er god malkehygiejne, en velfungerende vask, et rent malkeanlæg og en ren mælkekøletank.
Rådgivningsmanual
Nyhedsbrev, 2. kvartal 2015
Nyhedsbrev, 1. kvartal 2015
Technische Anforderungen an Milchkühltanks 2015
For tank guards to be approved and included on Arla's "green" list of approved tank guards.
The purpose of installing a tank guard is to monitor milk cooling and storage for the benefit of both the milk producer and the dairy.
For godkendelse og optagelse på den ”Grønne liste” over godkendte tankvagter.
Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet.
Konventionel og automatisk malkning (AMS)
Vær opmærksom på kvalitetskravene til den trykluft og olie, der anvendes i malkeanlægget.
Bedre liggekomfort, renere køer, tørre klove, væsentlig færre klovlidelser og højere ydelse – det har to landmænd opnået ved at ændre deres relativt korte senge til sandsenge. Pris 7-800 kr. + eget arbejde.
Indretning af mælkerum - engelsk udgave
Malkeanlæg og mælkekøletanke er inden for de sidste 10 - 15 år blevet betydeligt større og mere komplicerede.
SEGES har testet el-vandvarmere hos danske mælkeproducenter, fordi tilstrækkeligt med varmt vand er afgørende for effektiv rengøring af malkeanlæg og mælketank. Hos næsten alle producenter var der forhold, som kunne optimeres.
– Slutrapport - september 2013
På denne side findes nyhedsbreve sendt vedr. Teknik på gården.
På denne side findes pjecer, vejledninger, rapporter og artikler omhandlende malkerutiner i konventionelle malkesystemer.
På denne side findes pjecer, vejledninger, rapporter og artikler omhandlende malkerutiner i AMS.
På denne side findes vejledninger og tjeklister til brug ved opsætning af malke og køleteknik ved indretning af mælkerum.
– Sikker malkning i konventionelt malkesystem - russisk version
– Sikker malkning i konventionelt malkesystem - engelsk version
– Sikker malkning i konventionelt malkesystem - dansk version
– Sikker malkning i AMS - engelsk version
– Sikker malkning i AMS - dansk version
Poster