Af samme forfatter
Allerede ved 20ºC og høj luftfugtighed risikerer køerne varmestress og dermed kraftigt fald i ydelse. Et varme- og fugtighedsindeks kan vise risikoen lokalt.
En pjece der giver et indblik i malkeanlæggets vigtigste funktioner i forbindelse med både malkning og rengøring, samt en beskrivelse af, hvad man skal være opmærksom på i det daglige for at sikre at det fungerer optimalt. Findes på DANSK og ENGELSK
På denne side kan du se 34 små best practice film om bedre mælkekvalitet. Filmene er produceret af SEGES i samarbejde med ARLA.
I 2015 var det samlede tab på mælkekvalitet på omkring 110 millioner kroner, svarende til godt 33 tusind kroner pr. bedrift. Det fremgår af den netop offentliggjorte pjece Produktionsøkonomi Kvæg 2016.
- et kvalitetsløft til din malkning
- et kvalitetsløft til din malkning
Se forskellige faktaark, der beskriver hvilke typer rådgivning du kan få af vores kvalitetsrådgivere.