Af samme forfatter
Forår er ofte lig med stigning i kimtallet. Hvis du ikke vil med på den vogn, så tjek bl.a. vaskeautomat, varmtvandsforsyning og forbruget af rengøringsmidler nu.
Hvad er kim, hvad fortæller kimtallet, hvilken indflydelse har det på mælken og hvordan nedbringes et forhøjet kimtal. Få svarene her.
A successful milking requires proper preparation of the cow. Follow the steps below to achieve careful and fast milking.
Optimal milking routines are crucial for both good udder health and good milk quality. Read about how to achieve best practice milking routines.
Flytbare enkeltbokse i den fælles kælvningsboks gør det nemmere at opfylde koens naturlige behov omkring kælvning. Det er samtidig pladsbesparende og en fordel i forhold til smittebeskyttelse.
In order to achieve successful milking and good udder health, the teats must be clean and dry before attaching the cluster. This requires clean and dry cloths.
Good udder health in your herd requires thorough and efficient mastitis management. Identifying the cases of mastitis according to severity makes it easier to select the correct cows for antibiotic treatment.
Antibiotics or other medicinal residues in the milk are unacceptable. Read about the most important precautions to take to avoid antibiotics or medicinal residues in both milking parlors and robotic milking.
What are cells in the milk? What is a cell count? How do cells influence the milk and how do you reduce a high cell count? Get you answers here.
What are bacteria? What does the total bacteria count indicate? How does it affect the milk? And how do you reduce an increased total bacteria count? Get the answers here.
Husk at udskifte kølemiddel til fx propylenglycol, selvom du har et gammelt anlæg. For nylig måtte 36 kalve aflives, da en utæthed betød tilblanding af en gammel type kølervæske i mælketaxaen.
AMS i Norden11.10.19
grafik og statistik
Højt frysepunkt for mælk er udtryk for vandtilblanding i mælken. Det kan bl.a. skyldes uønsket vand fra malkeanlægget. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på.
Technical Requirements for Milk Cooling Tanks
Galvanisk tæring af inventarstolper i nye stalde er en konsekvens af effektiv potentialudligning. Løsningen er at isolere stolperne med en coating af fx ensilagetape.
Denne vejledning er udarbejdet til brug i forbindelse med indretning af ny serviceafdeling eller renovering af eksisterende forhold omkring håndtering og opbevaring af mælk på gården.
Fremover vil placering af en ny udendørs silotank foran det eksisterende mælkerum ikke blive godkendt, hvis det forringer tilkørselsforholdene.
Chaufføren kører med den fulde mælketank og sætter en ny og rengjort. Direct loading har mange fordele, men kræver at bedriften kan fylde en trailertank på under to dage.
Med lidt ekstra opmærksomhed på køling af mælken kan det sagtens lade sig gøre at holde fast i den gode mælkekvalitet, selvom sommeren skulle vise sig fra den lune side.
Faktaark - Teknik på gården
Den bedste garanti mod termoresistente bakterier er god malkehygiejne, en velfungerende vask, et rent malkeanlæg og en ren mælkekøletank.
Rådgivningsmanual
Nyhedsbrev, 2. kvartal 2015
Nyhedsbrev, 1. kvartal 2015
Technische Anforderungen an Milchkühltanks 2015
For tank guards to be approved and included on Arla's "green" list of approved tank guards.
The purpose of installing a tank guard is to monitor milk cooling and storage for the benefit of both the milk producer and the dairy.
For godkendelse og optagelse på den ”Grønne liste” over godkendte tankvagter.
Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet.
Konventionel og automatisk malkning (AMS)
Bedre liggekomfort, renere køer, tørre klove, væsentlig færre klovlidelser og højere ydelse – det har to landmænd opnået ved at ændre deres relativt korte senge til sandsenge. Pris 7-800 kr. + eget arbejde.
Indretning af mælkerum - engelsk udgave
Malkeanlæg og mælkekøletanke er inden for de sidste 10 - 15 år blevet betydeligt større og mere komplicerede.
Overvejer du at installere en buffertank og opnå tillæg for uafhængig afhentning, er der flere ting, du skal overveje i den forbindelse.
På denne side findes nyhedsbreve sendt vedr. Teknik på gården.
På denne side findes pjecer, vejledninger, rapporter og artikler omhandlende malkerutiner i konventionelle malkesystemer.
På denne side findes pjecer, vejledninger, rapporter og artikler omhandlende malkerutiner i AMS.
På denne side findes vejledninger og tjeklister til brug ved opsætning af malke og køleteknik ved indretning af mælkerum.
– Sikker malkning i konventionelt malkesystem - russisk version
– Sikker malkning i konventionelt malkesystem - engelsk version
– Sikker malkning i konventionelt malkesystem - dansk version
– Sikker malkning i AMS - engelsk version
– Sikker malkning i AMS - dansk version
Poster