Feedback Form

  

Oprettet: 24-06-2013

Hæmstofuheld

På denne side findes pjecer, vejledninger, rapporter og artikler om hvordan man forebygger hæmstofuheld.

 

Sidst bekræftet: 24-06-2013 Oprettet: 24-06-2013 Revideret: 24-06-2013

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Varmestress hos goldkøer har betydning både for ydelsen efter kælvning og kalven
Det er velkendt, at varmestress reducerer foderoptagelsen og mælkeydelsen, øger risikoen for sygdomme samt nedsætter reprod...
23.07.13
Kim og Termokim
På denne side findes materiale omhandlende Kim og Thermokim i mælk.
25.06.13
Celler
På denne side findes materiale omhandlende celler/celletal i forbindelse med mælkekvalitet.
24.06.13
Fodring og yversundhed
Ofte diskuteres det hvilken betydning og påvirkning fodringen har på yversundheden i besætningerne. En litteraturgennemgang...
08.03.13
Brug pattedyp frem for spray
Artikel fra Fagmagasinet Kvæg special udgave nr. 2 - 2012
18.02.13