Oprettet: 07-09-2018

Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?

Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand til vask.

Med den varme sommer in mente er det måske værd at give køernes vandforsyning en tanke. Det samlede vandbehov for en dansk malkeko ligger typisk på 90-150 liter vand pr. døgn – afhængig af luftens temperatur og koens ydelse. Tørstofindholdet i mælken ligger på ca. 13-15 pct. En ko, der producerer 50 kg mælk, aflever altså omkring 43 liter vand pr. dag alene i mælken. Derfor er det vigtigt, at vandforsyningsanlægget er dimensioneret korrekt, så der ikke opstår vandmangel ved spidsbelastninger – som fx lige efter malkning, eller hvis den samme vandinstallation også forsyner malkeanlægget med vand til vask. Ofte vil et fald i vandforsyningen resultere i et fald i mælkeproduktionen eller foderoptagelsen. En tidligere FarmTest slår fast, at det som regel vil være hensigtsmæssigt at sikre et vandflow på minimum 20 liter pr. minut ved køernes drikkevandsforsyning – også når der forbruges vand til vask m.m.

Læs mere om vandforsyning på landbrugsinfo.dk i Kvæginfo 2445.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 16, 2018.

Sidst bekræftet: 07-09-2018 Oprettet: 07-09-2018 Revideret: 07-09-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

Anlæg & Produktionsstyring


Af samme forfatter

Melasse kan på sigt erstatte svovlsyre til ammoniakreduktion i kvægstalde
Resultatet af et nyt dansk forsøg tyder på, at melasse kan bruges til forsuring i stedet for svovlsyre. Der ses en ammoniak...
25.01.19
Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sirup lokker køerne til malkerobotten
Et forsøg med et sirupprodukt pumpet direkte ned i robottens fodertrug resulterede i flere søgninger til malkerobotten.
19.04.18
Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne f...
18.10.17