Feedback Form

  

Oprettet: 25-04-2019

Gode grunde til at forebygge klovproblemer og halthed hos kvier

Kvier der får digital dermatitis i opdrætsperioden har en lavere drægtighedspct. ved 1. inseminering, en lavere ydelse og større risiko for også at få digital dermatitis, som lakterende.

Kalve kan smittes med digital dermatitis allerede når de er 14. dage gamle. Kalvene smittes af Treponema-bakterier fra køernes gødning. For at undgå, at kvierne smittes med digital dermatitis, skal der tænkes i hygiejne og i logistik.

Spredning af smitte med gødning skal kontrolleres mellem dyregrupper:

  • Skrabere skal ikke køre fra køer til kvier
  • Vask og desinficerer støvler og redskaber (evt. skifte) mellem hver dyregruppe
  • Kvier flyttes i hold – alt ud alt ind – så staldafsnittene mellem flytningerne kan blive højtryksrenset og desinficeret og allerhelst stå tomme indtil de er tørre
  • Der stilles støvler til rådighed for besøgende (dyrlæger, inseminør, konsulent, klovbeskærer)
  • Besætninger der indkøbes dyr fra, bør have god kontrol med digital dermatitis. Dyrene undersøges grundigt i klovboks efter vask af klove, med særlig opmærksomhed rettet mod kvier med snævre klovspalter hvor læsioner kan gemme sig i dybden.

Halthed øger risikoen for

  • Svækket brunstadfærd – mindre intensivt og af kortere varighed
  • Unormal æde- og drøvtygningsaktivitet, der reducerer energioptagelsen og forsinker puberteten
  • Smerte - f.eks. i klovene, som påvirker stress- og reproduktionshormonerne negativt, og dermed ændrer den normale follikelaktivitet og forekomsten af cyster stiger

En nyere undersøgelse viser, at kvier der var diagnosticeret med digital dermatitis i løbet af opdrætsperioden, gennemsnitligt havde en drægtighedspct. ved 1. inseminering, som var reduceret med 10 pct. og en 305-dages mælkeydelse, der var 250 kg mælk lavere. Desuden er kvier, der har haft digital dermatitis også i større risiko for at få det igen som lakterende køer.

 

Sidst bekræftet: 25-04-2019 Oprettet: 25-04-2019 Revideret: 25-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Søs Ancker

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
12.08.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
12.08.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
12.08.19
Test af den indirekte effekt ved vaccination af køer for at beskytte kalve mod luftvejsinfektion som følge af BRS-virus
Test af forebyggende vaccination hos køer i besætning med luftvejsproblemer hos kalvene viste øget mængde antistoffer i råm...
07.08.19
Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer
Fodernormerne til malkekøer, kvier, tyre og stude samt ammekøer gældende i NorFor og DMS Dyreregistrering.
05.07.19

Læs også