Oprettet: 26-04-2019

Med en drægtighed har kvien en næsten sikker billet til mælkeproduktionen

Desværre bliver en del kvier ’sat af bussen’ på grund af manglende drægtighed. Her er de spørgsmål du skal stille dig selv, hvis insemineringsprocenten er for lav.

Når kvien er blevet drægtig, har hun sikret sig en billet ind i mælkeproduktionen, men desværre bliver en del kvier ”sat af bussen” på grund af manglende drægtighed. Er insemineringspct. for lav, kan det skyldes, at dyrene ikke viser tydelig brunst eller at folkene i stalden ikke opdager brunsterne. Ikke alle dyr er lige aktive i brunsten, og en del udviser ikke stående brunst. Glatte gulve eller problemer med klove og lemmer kan forhindre tilstrækkelig tydelig brunstaktivitet. Men manglende brunsttegn kan også skyldes for ringe tilvækst og forsinket kønsmodenhed hos kvien.

1.Er teknologien korrekt indstillet?

Problemer med teknologi til brunstobservation kan skyldes forkert indstilling af antenner og placering af transponderne. Manglende kalibrering og justering af de tilhørende programmer kan også være årsag til problemerne, og så er det vigtigt at søge hjælp og følge firmaets anbefalinger.

2.Er insemineringsforhold og timing ok?

Er drægtighedspct. for lav, er det vigtigt at skelne mellem andelen af insemineringer, der ikke lykkes, og andelen der lykkes, men resulterer i et tidligt embryontab. Insemineringsforholdene og timingen af insemineringen er væsentlige at tage udgangspunkt i, hvis insemineringen ikke lykkes. En effektiv sædtransport til æggelederne kan påvirkes negativt, hvis kvien er udsat for stress op til eller under inseminering. Hvis kvierne insemineres for tidligt, er sædcellerne for gamle, når ægløsningen finder sted, og er ikke i stand til at befrugte ægget. Hvis kvierne insemineres for sent, er befrugtning og dannelsen af et levedygtigt embryon ikke muligt, fordi ægget er for gammelt. Selvom man ikke nøjagtig kan beslutte insemineringstidspunktet i forhold til den registrerede brunst, giver det god mening at inddrage inseminørens observationer ved inseminering af køerne i besætningen, samt sikre at alle medarbejdere er enige om, hvilke brunsttegn, der udløser en inseminering.

Sidst bekræftet: 26-04-2019 Oprettet: 26-04-2019 Revideret: 26-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Søs Ancker

Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
NorFor og DMS medregner nu effekten af staldsystem og gødningshåndtering ved beregning af mælkens klimaaftryk
Klimaberegningerne i NorFor er suppleret med effekten af staldsystem/gødningshåndtering. Beregningen af køernes metan produ...
04.02.20

Læs også