Feedback Form

  

Oprettet: 26-04-2019

Med en drægtighed har kvien en næsten sikker billet til mælkeproduktionen

Desværre bliver en del kvier ’sat af bussen’ på grund af manglende drægtighed. Her er de spørgsmål du skal stille dig selv, hvis insemineringsprocenten er for lav.

Når kvien er blevet drægtig, har hun sikret sig en billet ind i mælkeproduktionen, men desværre bliver en del kvier ”sat af bussen” på grund af manglende drægtighed. Er insemineringspct. for lav, kan det skyldes, at dyrene ikke viser tydelig brunst eller at folkene i stalden ikke opdager brunsterne. Ikke alle dyr er lige aktive i brunsten, og en del udviser ikke stående brunst. Glatte gulve eller problemer med klove og lemmer kan forhindre tilstrækkelig tydelig brunstaktivitet. Men manglende brunsttegn kan også skyldes for ringe tilvækst og forsinket kønsmodenhed hos kvien.

1.Er teknologien korrekt indstillet?

Problemer med teknologi til brunstobservation kan skyldes forkert indstilling af antenner og placering af transponderne. Manglende kalibrering og justering af de tilhørende programmer kan også være årsag til problemerne, og så er det vigtigt at søge hjælp og følge firmaets anbefalinger.

2.Er insemineringsforhold og timing ok?

Er drægtighedspct. for lav, er det vigtigt at skelne mellem andelen af insemineringer, der ikke lykkes, og andelen der lykkes, men resulterer i et tidligt embryontab. Insemineringsforholdene og timingen af insemineringen er væsentlige at tage udgangspunkt i, hvis insemineringen ikke lykkes. En effektiv sædtransport til æggelederne kan påvirkes negativt, hvis kvien er udsat for stress op til eller under inseminering. Hvis kvierne insemineres for tidligt, er sædcellerne for gamle, når ægløsningen finder sted, og er ikke i stand til at befrugte ægget. Hvis kvierne insemineres for sent, er befrugtning og dannelsen af et levedygtigt embryon ikke muligt, fordi ægget er for gammelt. Selvom man ikke nøjagtig kan beslutte insemineringstidspunktet i forhold til den registrerede brunst, giver det god mening at inddrage inseminørens observationer ved inseminering af køerne i besætningen, samt sikre at alle medarbejdere er enige om, hvilke brunsttegn, der udløser en inseminering.

Sidst bekræftet: 26-04-2019 Oprettet: 26-04-2019 Revideret: 26-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Søs Ancker

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Nyt fodringskoncept til kvæg viser lovende resultater
SEGES undersøger, om gradvist foderskifte kan reducere ydelsestab ved holdskifte – og give et højere restbeløb. Besætninger...
14.06.19
De novo fedtsyrer målinger i ydelseskontrollen kan afsløre ubalance i vommen
Målingerne er i dag en del af standard ydelseskontrollen
11.06.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.06.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.06.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.06.19

Læs også