Oprettet: 24-04-2019

Lys / mørke i kombination fremmer kønsmodenhed hos kvier

Rytmisk vekslen mellem lys og mørke er afgørende for hormoner, som påvirker kviernes tilvækst og alder for kønsmodenhed. For at opnå bedst effekt bør lysstyrken om natten dæmpes i hele stalden - ikke kun punktvis.

En dagslængde på 16-18 timer og mørke i 6-8 timer har en positiv indflydelse på tilvækst og alder for kønsmodenhed hos kvierne. Når lys rammer nethinden, overføres et signal til hjernen. Dette signal hæmmer udskillelsen af stoffet ‘melatonin’. Når det bliver mørkt, stiger udskillelsen af melatonin igen. Denne rytmiske udskillelse af melatonin er af afgørende betydning for en række hormoner, som påvirker dyrenes tilvækst, modning af folliklerne og kviernes brunstadfærd. Den positive effekt af lys opnås kun, når dyrene oplever en periode med mørke i løbet af døgnet.

Dæmp lysstyrken i hele stalden

For at opnå den positive effekt af vekselvirkningen mellem lyse og mørke perioder er det bedst at lysstyrken dæmpes i hele stalden. Hvis natbelysningen opnås ved at lade et mindre antal lyskilder være tændt, varierer lysstyrken markant, mellem forskellige områder af stalden. Denne form for punktbelysning er uønsket, da det formentlig forringer den positive effekt, af vekselvirkning mellem lys og mørke. Du kan købe et luxmeter (fra cirka 1.000 kr.), og udføre målingerne selv. Du kan også bestille en lysmåling hos din kvægkonsulent eller elektriker. Vær opmærksom på, at målingerne skal foretages en meter over gulvplan, for at være sammenlignelige med anbefalingerne.

Sidst bekræftet: 24-04-2019 Oprettet: 24-04-2019 Revideret: 24-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Søs Ancker

Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer
Fodernormerne til malkekøer, kvier, tyre og stude samt ammekøer gældende i NorFor og DMS Dyreregistrering.
21.04.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20

Læs også