KvægInfo nr.  - 2121

Oprettet: 06-09-2010

Opdatering af DLBR NorFor

DLBR NorFor er nu opdateret med nedenstående opdateringer.

Ny Foderenhed
I slutningen af september introduceres de nye programmoduler i DLBR Kvæg IT. Udover DLBR NorFor Foderplan og Foderkontrol er det Prognose, Foderbudget og Produktionsbudget. I den forbindelse introduceres en ny Foderenhed der beregnes på baggrund af fodermidlernes netto energiindhold ved 20 kg tørstof (NEL20).  

Den nye Foderenhed beregnes efter nedenstående formel:

Ved indførsel af den nye foderenhed er der en direkte sammenhæng til energivurderingen af fodermidlerne i NorFor. Samtidig betyder indførslen af den nye foderenhed at grovfoderudbytter, målt i foderenheder, vil være på samme niveau som den gamle foderenhed. Hvorimod der er korn og tilskudsfoder får et mindre energiindhold pr. kg tørstof.

Tabel 1. Sammenligning af gammel og ny FE. Grovfoderet er gennemsnit af grovfoderanalyser 2007-2009.

Fodermiddel Gammel Foderenhed Ny Foderenhed
  FE/kg tørstof FE/kg tørstof
Kløvergræsensilage 0,84 0,83
Majsensilage 0,88 0,89
Kolbemajs, ensilage 1,08 1,01
Byghelsæd, ensilage 0,73 0,77
Vårbyg 1,12 1,00
Rapskage, 10 % 1,20 0,98
Sojaskrå, afskallet 1,40 1,14

Samlet betyder ændringerne, at i en foderration med en kraftfoderandel på 40 %, bliver energiniveauet ca. 2 Foderenheder lavere. Derfor vises der ikke Foderenheder i Foderplan og Foderkontrol i DLBR NorFor. Den nye Foderenhed vil fremover alene blive anvendt til opgørelse af udbytter, beholdninger og periodeforbrug af grovfoder.

Den nye foderenhed beregnes allerede i DLBR NorFor, inden introduktionen af det nye DLBR Kvæg IT, idet beregningen er en del af den fælles NorFor opdatering.

Vitaminer
Minimumnormen for E-vitamin til goldkøer, højdrægtige og kælvekvier er ændret til 1,6 IE pr. kg vægt. Samtidig er det muligt at tilvælge parameter, de viser den daglige tildeling af vitaminerne ved foderplanlægning og -kontrol.

Offline
Programmet kan ikke køre offline på alle styresystemer (heriblandt Windows 7), og offline-funktionen supporteres ikke fremadrettet

64 bit maskiner
Programmet kan nu afvikles på 64 bit maskiner.

 

 

Sidst bekræftet: 19-12-2017 Oprettet: 06-09-2010 Revideret: 06-09-2010

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Thomas Andersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

NorFor og DMS medregner nu effekten af staldsystem og gødningshåndtering ved beregning af mælkens klimaaftryk
Klimaberegningerne i NorFor er suppleret med effekten af staldsystem/gødningshåndtering. Beregningen af køernes metan produ...
04.02.20
Forblandinger og tilsætningsstoffer kræver HACCP-registrering af kvægbrug
Se oversigten over hvilke tilsætningsstoffer, foderblandinger mv. i kvægbruget, der kræver registrering som HACCP-landbrug.
28.01.20
Majssorter 2020
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssor...
04.12.19
NorFor og DMS kan beregne mælkens klimaaftryk - inkl. arealbehov og kulstofindlejring i jord
NorFor kan beregne metanudledningen forbundet med en foderration, samt den del af mælkens klimaaftryk som stammer fra frems...
03.12.19
Blandeopskrift – ny mulighed i DMS
Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodrin...
18.10.19