Oprettet: 05-07-2019
Revideret: 21-04-2020

Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer

Fodernormerne til malkekøer, kvier, tyre og stude samt ammekøer gældende i NorFor og DMS Dyreregistrering.

Malkekøer

Holstein, 11.500 kg EKM

Fodergruppe 1. kalvs Øvrige Goldkøer Højdrægtige
Energibehov, MJ NEL/dag1 144 168 53 56
  Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.
AAT, g/MJ2 15   15          
PBV, g/kg TS 10 40 10 40 10 40 10 40
Fedtsyrer, g/kg TS3 20 45 20 45 5 45 5 45
Vombelastning, min./kg TS   0,6   0,6   0,6   0,6
Foderoptagelseskapacitet 7,6 7,4 8,7 8,9   5,4   5,4
Calcium, g/dag 116   136   35   38  
Fosfor, g/dag 75   87   21   22  

Jersey, 10.000 kg EKM

Fodergruppe 1. kalvs Øvrige Goldkøer Højdrægtige
Energibehov, MJ NEL/dag1 122 140 39 42

Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.
AAT, g/MJ2 15
15
PBV, g/kg TS 10 40 10 40 10 40 10 40
Fedtsyrer, g/kg TS3 20 45 20 45 5 45 5 45
Vombelastning, min./kg TS
0,6
0,6
0,6
0,6
Foderoptagelseskapacitet 6,8 7,1 7,6 7,8
3,6
3,6
Calcium, g/dag 96
110
29
32
Fosfor, g/dag 57
66
17
18

1 MJ NEL = Mega Joule Netto Energi til Laktation.
2 Kan kun anvendes til at vurdere AAT-forsyningen hos lakterende køer. Enheden er g/MJ og det betyder, at det er gram AAT, som er til rådighed for mælkeproduktion i forhold til den mængde energi, der anvendes til mælkeproduktion. Der er altså ikke tale om total AAT-optagelse i forhold til total energioptagelse.

3
Ved tildeling af mættet fedt kan der i nogle tilfælde være et positivt ydelsesrespons ved at gå højere op end 45 g/kg TS

Energi- og AAT-behov til vedligehold

  Energibehov, MJ NEL/dag1 AAT-behov, g/dag
Foderniveau, kg TS   8 kg TS 16 kg TS 24 kg TS
Vægt, kg        
400 kg 29 199 346 499
500 kg 34 203 339 490
600 kg 39 207 337 484
700 kg 44 210 336 478

1 Energibehov til køer i løsdrift. Behovet er 10 % højere hos løsgående dyr i forhold til bundne dyr.

Ved mobilisering indeholder 1 kg kropsvægt 24,8 MJ NEL og 108 g AAT, mens deponering af 1 kg kropsvægt kræver 31 MJ NEL og 270 g AAT. Det endogene tab af protein er påvirket af foderoptagelsen. Derfor er behovet til ikke konstant pr. kg vægt, men varierer med foderoptagelse og foderrationens sammensætning.

Energi- og AAT-behov til drægtighed

  Energibehov, MJ NEL/dag AAT-behov, g/dag
Vægt, kg 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg
Drægtighed, mdr.                
7 mdr. 5 6 7 9 82 103 124 144
8 mdr. 8 10 11 13 133 166 200 233
9 mdr. 12 20 24 28 203 257 309 360

Normer for makromineraler til malkekøer i NorFor (g/dag)

  Calcium Fosfor Magnesium Kalium Natrium Klorid
Vedligehold 0,06*BW1 0,05*BW2 0,02*BW 0,27*BW 0,04*BW 0,023*BW
400 kg lev. vægt 24 19 8 108 16 10
500 kg lev. vægt 30 24 10 135 20 13
600 kg lev. vægt 36 28 12 162 24 15
700 kg lev. vægt 42 33 14 189 28 18
Mælkeydelse 2,44*EKM 1,4*EKM 0,9*EKM 1,7*EKM 0,7*EKM 1,3*EKM
30 kg EKM 75 42 27 51 21 39
40 kg EKM 98 56 36 68 28 52
50 kg EKM 122 70 45 85 35 65
Tilvækst 22*tilvækst 9*tilvækst 2,8*tilvækst 1,8*tilvækst 1,6*tilvækst 1,1*tilvækst
0,2 kg/dag 4 2 0,6 0,4 0,3 0,2
0,3 kg/dag 7 3 0,8 0,5 0,5 0,3
Drægtighed            
7 mdr. 9 4 2 1 2 2
8 mdr. 15 6 2 1 2 2
9 mdr. 21 8 2 1 2 2

1 Normen for goldkøer er 0,03*BW
2 Normen for goldkøer er 0,02*BW
Normen for svovl er 2 g/kg tørstof

Normer for mikromineraler til malkekøer i NorFor (mg/kg tørstof)

  Jern Mangan Zink Kobber Kobolt Selen Molybdæn Iod1
Behov 50 40 50 10 0,1 0,2 0,1-0,5 1
Toxisk-grænse 1000 1000 500 40 10 2 6 10
Lov maks. pr. kg fuldfoder2 450 150 120 30 1 0,5 2,5 5

1 Normen gælder kun for rationer med et middelindhold af goitrogene substanser fra fx rapsprodukter
2 Fuldfoder med 12 % vand.

Normer for vitaminer til malkekøer i NorFor

  A-vitamin, IE
Beta-karotin, mg D-vitamin, IE E-vitamin, mg
Malkekøer fra kælvning til 1 måned efter drægtighed Enten 110 IE/kg vægt og 0,28 mg/kg vægt 30 IE/kg vægt 0,8 IE/kg vægt
eller 0,55 mg/kg vægt
Malkekøer, øvrig laktationsperiode 110 IE/kg vægt eller 0,55 mg/kg vægt 30 IE/kg vægt 0,8 IE/kg vægt
Goldkøer 110 IE/kg vægt eller 0,55 mg/kg vægt 30 IE/kg vægt 1,6 IE/kg vægt

Kvier

Der findes ingen minimumsnorm for fedtsyrer til ungdyr (kvier, stude, slagtekalve og ungtyre), men maksimum anbefalingen er 45 g/kg TS.

Generelt anbefales en maksimal vombelastning på 0,6 til kvier.

Fodernormer til kvier af stor race afhængig af vægt. Der tages udgangspunkt i kvier, der kælver ved 24 mdr. med en kælvningsvægt på 620 kg inkl. Foster.

Vægt, Kg Tilvækst g/dag MJ NEG/dag1 AAT PBV Foderopt. kapacitet Calcium g/dag Fosfor g/dag
g/MJ g/kg TS
125 800 23,8 20,8 0 / 55 1,5 22 13
175 800 29 19,8 0 / 55 2 24 14
225 800 33,9 18,8 0 / 55 2,4 26 15
275 800 38,7 17,8 0 / 55 2,9 28 16
325 800 42,9 16,8 0 / 55 3,4 30 16
375 800 47,7 18,9 0 / 55 3,8 32 17
425 800 51,5 15 0 / 55 4,3 34 18
475 800 55,6 14,2 0 / 55 4,7 36 18
525 800 59,6 13,4 0 / 55 5,2 38 19
575 800 64,1 12,6 0 / 55 5,7 40 20
Kælvekvie   72,5 13,6 0 / 55 4,9 52 24

1 Energibehovet angives i Mega Joule Netto Energi til Vækst (Growth) og er fastlagt ud fra en ration bestående af græs- og majsensilage samt lidt korn og sojaskrå til kvier < 250 kg. Energitilførslen og energibehovet vil afhænge af rationens sammensætning. Især rationens energikoncentration (MJ/kg TS) påvirker energibehovet til vedligehold og tilvækst.
2 Angives som den mængde AAT (g), der er til rådighed for tilvækst i forhold til den mængde energi (MJ), der anvendes til tilvækst.

Fodernormer til Jersey afhængig af vægt. Der tages udgangspunkt i kvier, der kælver ved 22 mdr. med en kælvningsvægt på 420 kg inkl. Foster.

Vægt, Kg Tilvækst g/dag MJ NEG/dag1 AAT PBV Foderopt. kapacitet Calcium g/dag Fosfor g/dag
g/MJ g/kg TS
75 600 15,7 22,3 0 / 55 1 16 10
125 600 21 21,5 0 / 55 1,4 18 11
175 600 25,8 20,4 0 / 55 1,9 20 12
225 600 30,1 19,4 0 / 55 2,3 22 13
275 600 34,1 18,4 0 / 55 2,8 24 14
325 600 37,8 17,1 0 / 55 3,3 26 14
375 600 41,5 16,4 0 / 55 3,7 28 15
Kælvekvie   51,4 16,8 0 / 55 3,4 42 20

1 Energibehovet angives i Mega Joule Netto Energi til Vækst (Growth) og er fastlagt ud fra en ration bestående af græs- og majsensilage samt lidt korn og sojaskrå til kvier < 250 kg. Energitilførslen og energibehovet vil afhænge af rationens sammensætning. Især rationens energikoncentration (MJ/kg TS) påvirker energibehovet til vedligehold og tilvækst.
2 Angives som den mængde AAT (g), der er til rådighed for tilvækst i forhold til den mængde energi (MJ), der anvendes til tilvækst.

Normer for makromineraler til kvier i NorFor (g/dag)

  Calcium Fosfor Magnesium Kalium Natrium Klorid
Vedligehold            
100 kg lev. vægt 8 4 2 12 2 3
200 kg lev. vægt 12 7 4 22 3 5
300 kg lev. vægt 16 9 6 30 5 8
400 kg lev. vægt 20 10 8 37 7 10
500 kg lev. vægt 24 12 9 45 8 13
600 kg lev. vægt 28 14 11 53 10 15
Tilvækst            
500 g/dag 7 6 1 1 1 1
600 g/dag 9 6 2 1 1 1
700 g/dag 10 7 3 2 1 1
800 g/dag 12 8 3 2 1 1
900 g/dag 15 9 3 2 1 1
Drægtighed            
7 mdr. 9 4 2 1 2 2
8 mdr. 15 6 2 1 2 2
9 mdr. 21 8 2 1 2 2

Normen for svovl er 2 g/kg tørstof

Normer for mikromineraler til kvier i NorFor (mg/kg tørstof)

  Jern Mangan Zink Kobber1 Kobolt Selen Iod2
Behov 50 20 30 10 0,1 0,1 0,5

1 Kobber behovet afhænger af dyrets forsyning med molybdæn og svovl
2 Anbefalingen er kun reel hvis foderet ikke har goitrogent indhold

Normer for vitaminer til kvier i NorFor

  A-vitamin, IE
Beta-karotin, mg D-vitamin, IE E-vitamin, mg
Kalve (30-250 kg)1 3-25.000 eller 10-65 2.000 2
80 IE/kg vægt eller 10-65 10 IE/kg vægt 0,3 IE/kg vægt
Kvier (250-500 kg)1 25-50.000 eller 10-65 2.500-5.000 100-250
80 IE/kg vægt eller 10-65 10 IE/kg vægt 0,3 IE/kg vægt
Kælvekvier 110 IE/kg vægt eller 0,55 mg/kg vægt 30 IE/kg vægt 1,6 IE/kg vægt

1 Daglig tildeling eller norm efter vægt
2 Mælkefoder: 40 mg/kg tørstof, Kalveblanding: 25 mg/kg tørstof

Slagtekalve og Ungtyre

Generelt anbefales en maksimal vombelastning på 0,6, men for ungdyr fodret med kraftfoder/korn og halm ses der bort fra denne norm.

Fodernormer til slagtekalve af stor race afhængig af vægt. Der tages udgangspunkt i slagtekalve, som slagtes ved 10 mdr. hvor de har en levendevægt på 400 kg og opnået en gns. tilvækst på 1350 g/dag.

Vægt, Kg Tilvækst g/dag MJ NEG/dag AAT PBV Foderopt. kapacitet Calcium g/dag Fosfor g/dag
g/MJ g/kg TS
100 1050 22,4 20,5 0 / 55 1,4 26 17
125 1350 28,6 18,7 0 / 55 1,8 35 21
175 1350 34,7 18,1 0 / 55 2,1 37 22
225 1500 42,6 16,6 0 / 55 2,5 43 24
275 1400 46,1 15,9 0 / 55 2,8 42 24
325 1350 50,1 15,1 0 / 55 3,1 43 24
375 1300 54 14,4 0 / 55 3,4 43 24

1 Energibehovet angives i Mega Joule Netto Energi til Vækst (Growth) og er fastlagt ud fra en ration bestående af byg, sojaskrå og byghalm. Energitilførslen og energibehovet vil afhænge af rationens sammensætning. Især rationens energikoncentration (MJ/kg TS) påvirker energibehovet til vedligehold og tilvækst.
2 Angives som den mængde AAT (g), der er til rådighed for tilvækst i forhold til den mængde energi (MJ), der anvendes til tilvækst.

Fodernormer til Jersey ungtyre afhængig af vægt. Der tages udgangspunkt i ungtyre, som slagtes ved 13 mdr. hvor de har en levendevægt på 400 kg og opnået en gns. tilvækst på 1130 g/dag.

Vægt, Kg Tilvækst g/dag MJ NEG/dag AAT PBV Foderopt. kapacitet Calcium g/dag Fosfor g/dag
g/MJ g/kg TS
75 850 16,9 21,8 0 / 55 1,1 21 13
125 1100 24,9 19,9 0 / 55 1,6 29 17
175 1280 32,1 18,3 0 / 55 2,0 35  20
225 1280 37,2 17,3 0 / 55 2,4 37 21
275 1250 41,6 16,4 0 / 55 2,7 38 21
325 1175 45,0 15,7 0 / 55 2,9 38 22
375 1100 48,1 15,0 0 / 55 3,2 38 22

1 Energibehovet angives i Mega Joule Netto Energi til Vækst (Growth) og er fastlagt ud fra en ration bestående af byg, sojaskrå og byghalm. Energitilførslen og energibehovet vil afhænge af rationens sammensætning. Især rationens energikoncentration (MJ/kg TS) påvirker energibehovet til vedligehold og tilvækst.
2 Angives som den mængde AAT (g), der er til rådighed for tilvækst i forhold til den mængde energi (MJ), der anvendes til tilvækst.

Normer for makromineraler til slagtekalve og ungtyre i NorFor (g/dag)

  Calcium Fosfor Magnesium Kalium Natrium Klorid
Vedligehold            
100 kg lev. vægt 8 4 2 12 2 3
200 kg lev. vægt 12 7 4 23 3 5
300 kg lev. vægt 16 10 6 33 5 8
400 kg lev. vægt 20 12 8 41 7 10
500 kg lev. vægt 24 13 9 49 8 13
600 kg lev. vægt 28 14 11 55 10 15
Tilvækst            
1000 g/dag 17 10 3 2 2 1
1100 g/dag 19 11 3 2 2 1
1200 g/dag 22 12 3 2 2 1
1300 g/dag 24 13 4 2 2 1
1400 g/dag 27 14 4 2 2 2
1500 g/dag 30 15 4 3 2 2

Normen for svovl er 2 g/kg tørstof

Stude

Fodernormer til stude af stor race afhængig af vægt. Der tages udgangspunkt i stude, som slagtes ved 22 mdr. hvor de har en levendevægt på 600 kg og opnået en gns. tilvækst på 855 g/dag.

Vægt, Kg Tilvækst g/dag MJ NEG/dag AAT PBV Foderopt. kapacitet Calcium g/dag Fosfor g/dag
g/MJ g/kg TS
125 855 24,3 20,7 0 / 55 1,5 23 14
175 855 29,6 19,6 0 / 55 2,0 25 15
225 855 34,8 18,6 0 / 55 2,5 27 16
275 855 39,7 17,6 0 / 55 2,9 29 17
325 855 44,3 16,7 0 / 55 3,4 31 17
375 855 48,8 15,7 0 / 55 3,8 33 18
425 855 53,2 14,9 0 / 55 4,3 35 18
475 855 57,4 14,0 0 / 55 4,8 37 19
525 855 61,5 13,2 0 / 55 5,2 39 20
575 855 65,6 12,5 0 / 55 5,7 41 21

1 Energibehovet angives i Mega Joule Netto Energi til Vækst (Growth) og er fastlagt ud fra en ration bestående af græs- og majsensilage samt byg og sojaskrå. Energitilførslen og energibehovet vil afhænge af rationens sammensætning. Især rationens energikoncentration (MJ/kg TS) påvirker energibehovet til vedligehold og tilvækst.
2 Angives som den mængde AAT (g), der er til rådighed for tilvækst i forhold til den mængde energi (MJ), der anvendes til tilvækst.

Normer for mikromineraler i NorFor for kvier, tyre og stude (mg/kg tørstof)

  Jern Mangan Zink Kobber1 Kobolt Selen Iod2
Behov 50 20 30 10 0,1 0,1 0,5

1 Kobber behovet afhænger af dyrets forsyning med molybdæn og svovl
2 Anbefalingen er kun reel hvis foderet ikke har goitrogent indhold

Normer for vitaminer til slagtekalve og ungtyre samt stude i NorFor

  A-vitamin, IE
Beta-karotin, mg D-vitamin, IE E-vitamin, mg
Kalve (30-250 kg)1 3-25.000 eller 10-65 2.000 2
80 IE/kg vægt eller 10-65 10 IE/kg vægt 0,3 IE/kg vægt
Kvier (250-500 kg)1 25-50.000 eller 10-65 2.500-5.000 100-250
80 IE/kg vægt eller 10-65 10 IE/kg vægt 0,3 IE/kg vægt

1 Daglig tildeling eller norm efter vægt
2 Mælkefoder: 40 mg/kg tørstof, Kalveblanding: 25 mg/kg tørstof

Ammekøer

Fodernormer for store racer fx Limousine med en daglig mælkeydelse på 8 kg.

Fodergruppe 1. kalvs Øvrige Goldkøer Højdrægtige
Energibehov, MJ NEL/dag1 67 71 50 64
  Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.
AAT, g/MJ2 15   15          
PBV, g/kg TS 10 40 10 40 10 40 10 40
Fedtsyrer, g/kg TS3 13 45 14 45 5 45 5 45
Vombelastning, min./kg TS   0,6   0,6   0,6   0,6
Foderoptagelseskapacitet 5,8 6,0 6,4 6,6   6,1   6,1
Calcium, g/dag 41   41   22   41  
Fosfor, g/dag 26   27   17   25  

Fodernormer for små racer fx Galloway med en daglig mælkeydelse på 8 kg.

Fodergruppe 1. kalvs Øvrige Goldkøer Højdrægtige
Energibehov, MJ NEL/dag1 55 59 37 46
  Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.
AAT, g/MJ2 15   15          
PBV, g/kg TS 10 40 10 40 10 40 10 40
Fedtsyrer, g/kg TS3 13 45 14 45 5 45 5 45
Vombelastning, min./kg TS   0,6   0,6   0,6   0,6
Foderoptagelseskapacitet 4,6 4,7 5,0 5,1   4,6   4,6
Calcium, g/dag 33   34   15   34  
Fosfor, g/dag 20   22   12   19  

1 MJ NEL = Mega Joule Netto Energi til Laktation.
2 Kan kun anvendes til at vurdere AAT-forsyningen hos lakterende køer. Enheden er g/MJ og det betyder, at det er gram AAT, som er til rådighed for mælkeproduktion i forhold til den mængde energi, der anvendes til mælkeproduktion. Der er altså ikke tale om total AAT-optagelse i forhold til total energioptagelse.

Ved henholdsvis mobilisering eller deponering af huld ændres energibehovet med ca. 25 MJ pr. kg vægtændring.

Normer for makromineraler til ammekøer i NorFor (g/dag)

  Calcium Fosfor Magnesium Kalium Natrium Klorid
Vedligehold 0,03*BW1 0,023*BW2 0,019*BW 0,09*BW 0,017*BW 0,023*BW
400 kg lev. vægt 12 9 8 36 7 10
500 kg lev. vægt 15 11 10 45 8 13
600 kg lev. vægt 18 14 12 54 10 15
700 kg lev. vægt 21 16 14 63 12 18
Mælkeydelse 2,44*EKM 1,4*EKM 0,9*EKM 1,7*EKM 0,7*EKM 1,3*EKM
5 kg EKM 12 7 5 9 4 7
10 kg EKM 24 14 9 17 7 13
15 kg EKM 37 21 14 26 11 20
Tilvækst 22*tilvækst 9*tilvækst 2,8*tilvækst 1,8*tilvækst 1,6*tilvækst 1,1*tilvækst
0,2 kg/dag 4 2 0,6 0,4 0,3 0,2
0,3 kg/dag 7 3 0,8 0,5 0,5 0,3
Drægtighed            
7 mdr. 9 4 2 1 2 2
8 mdr. 15 6 2 1 2 2
9 mdr. 21 8 2 1 2 2

Normen for svovl er 2 g/kg tørstof

Normer for mikromineraler til ammekøer i NorFor (mg/kg tørstof)

  Jern Mangan Zink Kobber1 Kobolt Selen Iod2
Behov 50 40 30 10 0,1 0,1 1,0

1 Kobber behovet afhænger af dyrets forsyning med molybdæn og svovl
2 Anbefalingen er kun reel hvis foderet ikke har goitrogent indhold

Normer for vitaminer til ammekøer i NorFor

  A-vitamin, IE
Beta-karotin, mg D-vitamin, IE E-vitamin, mg
Malkekøer fra kælvning til 1 måned efter drægtighed Enten 110 IE/kg vægt og 0,28 mg/kg vægt 30 IE/kg vægt 0,8 IE/kg vægt
eller 0,55 mg/kg vægt
Malkekøer, øvrig laktationsperiode 110 IE/kg vægt eller 0,55 mg/kg vægt 30 IE/kg vægt 0,8 IE/kg vægt
Goldkøer 110 IE/kg vægt eller 0,55 mg/kg vægt 30 IE/kg vægt 1,6 IE/kg vægt

Litteratur

Volden, H. (ed.) Norfor – The Nordic feed evaluation system. EAAP publication No. 130. Wageningen Acedemic Publishers, 180 pp.

Sidst bekræftet: 21-04-2020 Oprettet: 05-07-2019 Revideret: 21-04-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

NorFor og DMS medregner nu effekten af staldsystem og gødningshåndtering ved beregning af mælkens klimaaftryk
Klimaberegningerne i NorFor er suppleret med effekten af staldsystem/gødningshåndtering. Beregningen af køernes metan produ...
04.02.20
Forblandinger og tilsætningsstoffer kræver HACCP-registrering af kvægbrug
Se oversigten over hvilke tilsætningsstoffer, foderblandinger mv. i kvægbruget, der kræver registrering som HACCP-landbrug.
28.01.20
Majssorter 2020
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssor...
04.12.19
NorFor og DMS kan beregne mælkens klimaaftryk - inkl. arealbehov og kulstofindlejring i jord
NorFor kan beregne metanudledningen forbundet med en foderration, samt den del af mælkens klimaaftryk som stammer fra frems...
03.12.19
Fravænning af kalve baseret på kraftfoderoptagelse
Fravæn kalvene, når de æder mindst 1,5 kg starterblanding om dagen og gerne har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage.
17.10.19