Oprettet: 16-10-2019

Hold kalven varm så energien går til vækst

Jo koldere det er, jo mere energi skal kalven bruge på at holde varmen. Kompenser med mere mælk og brug evt. kalvedækkener, så kulden ikke går ud over tilvæksten.


Andelen af næringsstoffer (i procent), der anvendes til hhv. basale livsfunktioner og tilvækst ved fodring af en kalv på ca. 50 kg med forskellige mælkemængder. Gælder for temperatur omkring 5 grader. (Større figur – klik på den)

Et lavt foderniveau i mælkefodringsperioden hæmmer immun-systemet, øger forekomst af diarré, lungebetændelse og dødelighed.

Ud over tildeling af tilstrækkelig mælk eller mælkeerstatning, er det vigtigt at begrænse udsving i mælkemængde og koncentration af mælketørstof. Daglig variation i mængde eller næringsstofkoncentrationen i mælk/mælkeerstatning resulterer i en lavere daglig tilvækst sammenlignet med fodring med konstant næringsstofindhold.

I kolde perioder er disse forhold ekstra vigtige, fordi energien både skal bruges til varmeproduktion og tilvækst, og mængden af mælk der skal til for at dække kalvens vedligeholdelsesbehov stiger, med omgivelsernes faldende temperatur (tabel 1). Brug af kalvedækkener kan øge kalvenes tolerance ved faldende temperatur og kan være nødvendig for at opnå en fordobling af kalvens fødselsvægt indenfor 56 dage.

Tabel 1 Nødvendig mængde sødmælk til dækning af vedligeholdsbehovet hos en kalv på 50 kg afhængig af omgivelsernes temperatur

15° C 0° C -15° C
3,3 L 3,7 L 5,0 L

Læs mere i artiklen Derfor skal kalvene have mere mælk

 

Sidst bekræftet: 16-10-2019 Oprettet: 16-10-2019 Revideret: 16-10-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Søs Ancker

Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
NorFor og DMS medregner nu effekten af staldsystem og gødningshåndtering ved beregning af mælkens klimaaftryk
Klimaberegningerne i NorFor er suppleret med effekten af staldsystem/gødningshåndtering. Beregningen af køernes metan produ...
04.02.20