Oprettet: 14-10-2019

Strø dig til mindre lungebetændelse

Kalve med rigeligt strøelse har markant lavere risiko for at få luftvejslidelser.


Figur 1 Sandsynligheden for luftvejslidelse ved stigende antal luftbårne bakterier, afhængig af omfanget af strøelse. (Større figur - klik på den)

Strøelsesmængden har stor betydning for, hvordan kalvene klarer et givent smittepres. Figuren til højre viser, at risikoen for at kalven får lungebetændelse stiger med stigende antal bakterier i luften pr. m3.

Men kalve, der er opstaldet i rigelig strøelse, som vist på billedet, har en væsentlig lavere risiko for at få lungebetændelse, end kalve der er opstaldet i sparsom strøelse. Med rigeligt strøelse menes, at benene ikke er synlige, når kalven ligger ned.

 

 

Kalven her er strøet med rigeligt strøelse: Benene er ikke synlige, når den ligger ned.

Sidst bekræftet: 14-10-2019 Oprettet: 14-10-2019 Revideret: 14-10-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Søs Ancker

Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
NorFor og DMS medregner nu effekten af staldsystem og gødningshåndtering ved beregning af mælkens klimaaftryk
Klimaberegningerne i NorFor er suppleret med effekten af staldsystem/gødningshåndtering. Beregningen af køernes metan produ...
04.02.20