Oprettet: 22-02-2019

Tyrekalven skal ned i mælk 1 uge før salg

Styret mælkefodring giver kalven en god overgang fra mælkeproducent til slagtekalveproducent.


Styret mælkefodring omkring salg påvirker både dødelighed og tilvækst positivt.

Af: Henrik Bonde Hansen og Terese Myhlendorph-Jarltoft, DLBR-Slagtekalve

I løbet af 2018 er der gennemført en afprøvning af forskellige strategier for mælkefodringsniveauer i malkekvægs- og slagtekalvebesætning. Formålet med afprøvningen har været at reducere kalvenes risiko for at opleve en nedgang i energioptagelse, når de flyttes fra mælkeproducenten til slagtekalveproducenten. Vi har derfor undersøgt effekten af en nedtrapning af mælkeniveauet hos mælkeproducenten, inden tyrekalven bliver solgt og effekten af at hæve mælkemængden i slagtekalvebesætninger efter indsættelse. Det har vi gjort, da vi forventer, at en nedtrapning vil øge kalvenes kraftfoderoptagelse allerede inden flytning, og at en nedtrapning sammenholdt med en øget mælkemængde i slagtekalvebesætninger vil reducere risikoen for nedgang i energioptagelse og sikre, at kalvene får en god opstart i slagtekalvebesætningerne.

Det har vi undersøgt ved at opdele 400 tyrekalve fra 7 malkekvægsbesætninger i fire forsøgsgrupper – alle kalve sælges og færdigfedes i én og samme slagtekalvebesætning. Kalve i kontrol-gruppen er tildelt 10 liter mælk/dag frem til salg, mens forsøgsgruppen er nedtrappet fra 10 til 6 liter/dag én uge før salg. Hos slagtekalveproducenten er kalvene derefter opdelt i yderligere to forsøgsgrupper, hvoraf den ene gruppe har fået tildelt høj mælkemængde efter indsættelse (7 liter/dag), mens den anden gruppe har fået tildelt lav mælkemængde (5 liter/dag). Det er gjort for også at kunne vurdere effekten af mælkeniveauet hos slagtekalveproducenten. Da kalvene indtil videre kun er fulgt frem til 4 måneders alderen, kan vi lige nu kun sige noget om de kortsigtede effekter.

Godt for tilvækst og dødelighed

De foreløbige resultater viser, at kalvene i højere grad kan opretholde deres tilvækst ved flytning fra mælkeproducent til slagtekalveproducent, hvis de nedtrappes i mælkemængde inden salg. På kort sigt er der ikke observeret nogen ændringer i forhold til sundhed og kalvedødelighed ved at anvende denne nedtrapningsstrategi i malkekvægsbesætningen.

I slagtekalvebesætningen ser der ud til at være en god effekt af at tildele kalvene høj mælkemængde i forhold til dødelighed. Kalve, der er nedtrappet i mælkemængde i malkekvægsbesætningerne og som har fået tildelt høj mælkemængde i slagtekalvebesætningen, har opnået den højeste tilvækst af alle fire forsøgsgrupper. Det var det, vi forventede og det viser, at småkalvene klarer sig bedst, hvis de nedtrappes i mælkemængde inden salg til slagtekalveproducent, samt tildeles høj mælkemængde i den første tid efter indsættelse hos slagtekalveproducenten.

Vi ser frem til at dele de langsigtede effekter på både produktionseffektivitet, sundhed og økonomi, når alle kalvene er slagtet i sommeren 2019.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 4, 2019

Sidst bekræftet: 22-02-2019 Oprettet: 22-02-2019 Revideret: 22-02-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Slagtekalverådgiver

Terese Myhlendorph-Jarltoft

SAGRO

Af samme forfatter

Tyrekalve kan godt betale for deres tilvækst
Spædkalveprisen er lav i øjeblikket, og det kan få nogle mælkeproducenter til at slække på kvaliteten i pasningen af tyreka...
19.04.19
Varmt drikkevand fra trug gav sundere kalve
Supplering med varmt vand i drikketrug reducerede behandlinger hos kalve til en tredjedel.
21.09.18
De bedste slagtekalveproducenter er i mål med 650 g daglig nettotilvækst
På landsplan er der langt til L&F Kvægs mål om en gennemsnitlig daglig nettotilvækst på 650 g. Men nogle producenter er i m...
14.06.18
Sådan giver du dine slagtekalve 650 g daglig nettotilvækst
Her får du nogle bud på tiltag inden for kalvesundhed, fodring af kalve og kalvemanagement, der kan øge tilvæksten i slagte...
14.06.18
Begræns forekomsten af klovbrandbylder
Fokus på klovsundhed betaler sig
13.06.18