Feedback Form

  

Oprettet: 27-10-2017

Derfor skal du tjekke rengøringsprocedurerne i kalvestalden

Følgevirkningerne af diarre hos kalven rækker langt ind i dens voksenliv. Blandt andet i form af lavere ydelse og højere kælvningsalder. Derfor er effektiv rengøring af kalveområdet afgørende.


Undgå vask med højtryksrenser i umiddelbar nærhed af kalvene.

Nedsat tilvækst, større modtagelighed overfor andre sygdomme - og i sidste ende en mindre produktiv ko. Det er nogle af de følger en omgang diarré hos kalven kan få – selvom den umiddelbart ser ud til at være kommet sig. Eksempelvis har studier vist, at hvis en kalv har haft diarre, kan det betyde en lavere tilvækst i levealderen 0-90 dage på mellem 10 og 50 kg, en højere kælvningsalder hos kvien og en nedsat ydelse på mellem 4-6 procent i første laktation. Oveni har det vist sig, at en stor andel af de kalve, der har haft diarre, har større risiko for efterfølgende også at få lungebetændelse. Dertil kommer selvsagt ærgrelsen og tidsforbruget ved at passe syge kalve og ikke mindst den ringere dyrevelfærd for kalvene selv.

Her skal du have fokus på rengøring

Tildeling af råmælk har fået et stort boost gennem de seneste år. Og de færreste kvægbrugere er i tvivl om, hvordan råmælkskvaliteten måles, hvor hurtigt efter kælvning råmælken skal tildeles, hvor mange liter osv. (ellers se filmen Smittebeskyttelse - råmælksfodring ). Men der stopper de gode tiltag for kalven bare ikke. Besætningsstørrelsen stiger, og med den stiger også risikoen for kontakt med smitstoffer og dermed risikoen for sygdom. Samtidig har undersøgelser vist, at rutinemæssig rengøring af kalveområde, inventar og udstyr reducerer risikoen for diarre med omkring en faktor 10. Derfor er hygiejnen altafgørende i enhver kvægbesætning. Og I bør spørge jer selv, hvordan jeres rengøringsprocedurer er for alt udstyr, der bruges til kalvene. Det vil bl.a. sige framalkningsspanden, kalvesonden, kalvesutterne, kalvehytten, medarbejdernes arbejdstøj osv. Det er vores klare indtryk, når vi kommer rundt i besætningerne, at de af jer, der har fået sat rengøringen af både kalveomgivelser og udstyr i system, oplever en væsentlig bedre kalvesundhed.

Vær også OBS på framalkningsspanden

Hvorfor fokus på framalkningsspanden? Vi kender alle situationen, hvor en førstekalvsko skal malkes første gang. Malkemaskinen bliver måske sparket af og lander selvfølgelig i en klat gødning. Råmælken er så blevet forurenet med smitstoffer, og derudover vil bakterier i råmælk binde sig til antistofferne og nedsætte kalvens optagelse af antistoffer. Og hvis ikke man rengør framalkningsspanden ordentligt efter hver malkning, stiger koncentrationen af smitstoffer i framalkningsspanden og derved mængden af smitstoffer i den efterfølgende råmælk.

Brug alkalisk sæbe og desinfektion

Et andet vigtigt fokuspunkt er kalvebokse og kalvehytter. Oftest ser vi desværre, at vask af disse med højtryksrenser foregår i umiddelbar nærhed af kalvene, som er de mest modtagelige dyr på ejendommen. Det er absolut uhensigtsmæssigt, da dråberne fra højtryksrensningen kan sende smitten lige i hovedet på kalvene. Vi ser også tit, at der ikke bruges en basisk sæbe med tensider. Basisk sæbe er nødvendig for at opnå den ønskede effekt. Vasken kan til gengæld godt være god uden tensider, men de letter processen. Vær dog opmærksom på, at sæbe med tensider ikke må benyttes i økologiske besætninger. Efter vask er det vigtigt at desinficere boksen eller hytten. Her er det vigtigt, at desinfektionsmidlet har den korrekte koncentration for at opnå den ønskede desinficerende effekt. Vær også i den forbindelse opmærksom på, at ikke alle desinfektionsmidler er tilladt i økologiske besætninger.

Film med gode råd om vask

I disse to film får du råd til korrekt vask og desinfektion. Brug dem som løftestang til at få styr på dine vaskerutiner:
Sådan rengør og desinficerer du korrekt
Sådan laver du en korrekt brugsopløsning

Sidst bekræftet: 27-10-2017 Oprettet: 27-10-2017 Revideret: 27-10-2017

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Værd at vide om sygdommen oksebremselarve-invasion hos kvæg
Oksebremselarve-invasion er en sygdom hos kvæg, hvor oksebremsens larver udvikler sig i dyret. Læs her en kort beskrivelse ...
14.08.19
Vesikulær stomatitis
Kort beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.
20.06.19
Hvornår har du sidst snakket med dine besøgende i kvægbesætningen om besøgshygiejne?
Rådgivere, inseminører, klovbeskærere, dyrlæger og landmænd. Vi har alle et ansvar for at beskytte bedriften mod smitte ved...
14.06.19
Værd at vide om rabies hos kvæg
Kort og godt om rabies hos kvæg: Symptomer, smitte, risiko m.m.
13.06.19
Værd at vide om schmallenbergvirus
Om schmallenbergvirus hos kvæg: symptomer, smitte, udbredelse og overvågning.
13.06.19