Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-10-2019

  

Oprettet: 06-10-2017

Kalves drikkevaner undersøges

Hvis kalve ikke drikker nok, går det ud over både tilvækst og trivsel.


Det skal undersøges, om vi kan opnå forbedret trivsel og tilvækst hos kalve, der tilbydes tempereret vand fra trug som supplement til koldt vand fra drikkekop.

I de fleste danske slagtekalvebesætninger tilbydes kalvene udelukkende koldt vand fra drikkekop. Mange kalve kommer fra enkeltbokse, hvor vandtildelingen er sket via skål. Derfor skal mange kalve først lære, hvordan en drikkekop virker, inden de kan optage væske herfra og få opfyldt deres behov.

Studier viser, at kalve kan være rigtig mange timer (50) om at tage deres første måltid efter indsættelse. Det øger yderligere bekymringen om, hvorvidt kalvenes væskeoptag bliver tilstrækkeligt.

Derfor vil vi nu undersøge den produktionsmæssige og økonomiske betydning af (A), at kalve tildeles fri adgang til vandkop med koldt vand eller (B), at kalve tildeles fri adgang til tempereret vand (35-40 °C) fra åbent trug samt koldt vand fra vandkop fra indsættelse til to uger efter fravænning.

Det overordnede formål med denne praksisafprøvning er at undersøge, om vi kan opnå forbedret trivsel og tilvækst hos kalve, der tilbydes tempereret vand fra trug som supplement til koldt vand fra drikkekop, fremfor kun at tilbyde koldt vand fra drikkekop. Praksisafprøvning vil have fokus på effekten ved indsættelse, igennem hele mælkefodringsperioden og i 14 dage efter fravænning.

Studier: Hellere lunkent end koldt

Der er kun meget begrænset information til rådighed omkring effekten af vands drikketemperatur på kalves væskeoptag, kraftfoderoptag, trivsel og tilvækst. Studier har dog vist, at øges vandtemperaturen fra 6-8 °C til 16-18 °C, fordobles væskeoptaget hos kalve i mælkefodringsperioden. Og studier med malkekøer har vist, at køernes daglige vandoptag var signifikant højere ved vandtemperaturer på 35-40 °C end ved 10 °C. Samme studie viste også et signifikant øget foderoptag (tørstof-optag) hos køer, der fik tildelt vand over 15 °C samt en signifikant øget mælkeydelse ved vandtemperaturer over 35 °C. I praksis ser vi god effekt på kalvenes totale væskeoptag ved at tildele 35-40 °C varmt vand umiddelbart efter mælkefodring.

Afprøvning sat i gang

Afprøvningen af at tildele tempereret vand i trug til spædkalve er sat i gang hos slagtekalveproducenterne Martin og Maria Andresen i Toftlund. Vi følger afprøvningen igennem mælkefodringsperioden og i 14 dage herefter. Afprøvningen er en del af projektet Fra kalv til krog, og resultatet forventes at foreligge primo 2018.

Læs mere om projektet Fra kalv til krog:
Fra kalv til krog sådan bliver vi bedre
Seks slagtekalveområder under lup

Artiklen har været bragt i  KvægNYT nr. 18, 2017

 

Sidst bekræftet: 06-10-2017 Oprettet: 06-10-2017 Revideret: 06-10-2017

Kontakt

Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Forfatter

Kvæg
Slagtekalverådgiver

Terese Myhlendorph-Jarltoft

SAGRO

Af samme forfatter

Tyrekalve kan godt betale for deres tilvækst
Spædkalveprisen er lav i øjeblikket, og det kan få nogle mælkeproducenter til at slække på kvaliteten i pasningen af tyreka...
19.04.19
Tyrekalven skal ned i mælk 1 uge før salg
Styret mælkefodring giver kalven en god overgang fra mælkeproducent til slagtekalveproducent.
22.02.19
Varmt drikkevand fra trug gav sundere kalve
Supplering med varmt vand i drikketrug reducerede behandlinger hos kalve til en tredjedel.
21.09.18
De bedste slagtekalveproducenter er i mål med 650 g daglig nettotilvækst
På landsplan er der langt til L&F Kvægs mål om en gennemsnitlig daglig nettotilvækst på 650 g. Men nogle producenter er i m...
14.06.18
Sådan giver du dine slagtekalve 650 g daglig nettotilvækst
Her får du nogle bud på tiltag inden for kalvesundhed, fodring af kalve og kalvemanagement, der kan øge tilvæksten i slagte...
14.06.18

Læs også