Af samme forfatter
Styret mælkefodring giver kalven en god overgang fra mælkeproducent til slagtekalveproducent.
Supplering med varmt vand i drikketrug reducerede behandlinger hos kalve til en tredjedel.
På landsplan er der langt til L&F Kvægs mål om en gennemsnitlig daglig nettotilvækst på 650 g. Men nogle producenter er i mål. Læs her, hvad de gør rigtigt.
Her får du nogle bud på tiltag inden for kalvesundhed, fodring af kalve og kalvemanagement, der kan øge tilvæksten i slagtekalvebesætningen.
Fokus på klovsundhed betaler sig
Det undersøges nu i praksis, om positive effekter på sundhed og tilvækst kan opveje en nedsat udnyttelse af stipladser i slagtekalvestalden.