Feedback Form

  

Oprettet: 08-04-2019

Fedt i køernes foder giver kun en beskeden reduktion af det samlede klimaaftryk

Effekten på mælkens klimaaftryk ved tilsætning af fedt til foderet er mindre end forventet, når man medregner bidrag fra produktionen som fx foder og omsætning af gødning.

Fedt i drøvtyggeres foderration nedsætter metanudledningen. Derfor har det også stor bevågenhed som virkemiddel til at reducere klimaaftrykket fra mælkeproduktionen. Men for at fedtets negative effekt på metanudledningen har en positiv virkning på klimaaftrykket, er det vigtigt at effekten ikke ædes op af modsatrettede effekter af f. eks. dyrkning af foderet, gødningshåndtering og transport. I Aarhus Universitets virkemiddelkatalog er tilsætning af fedt til malkekøernes foderrationer nævnt som et effektfuldt virkemiddel for reduceret klimapåvirkning. Imidlertid er der her ikke inddraget andre effekter. Denne beregning har SEGES derfor foretaget ved hjælp af et værktøj, der viser den samlede reduktion af klimagasser ved tilsætning af fedt til foderet. Her viser beregninger at klimaaftrykket ved tilsætning af enten fedt fra rapsfrø eller palmefedt er mindre, når bl.a. også foderproduktion og gødningshåndteringen tages i betragtning.

Anvendelse af rapsfrø

Ser man på anvendelsen af rapsfrø i foderet til malkekøer, viser beregningerne, at køer reducerer metan fra fordøjelsen (enterisk metan) med 3,3 % pr. 10 gram fedtsyrer. Når hele produktionen tages i betragtning, bliver reduktionen af drivhusgasser ved fremstilling af et kg EKM imidlertid kun 1,4 % pr. 10 gram fedtsyrer.
Der anbefales normalt ikke fedtsyrerniveauer over 45 gram pr. kg tørstof NorFor. Ved de anbefalede mængder kan man derfor konkludere, at en øget fedtmængde fra rapsfrø ganske vist giver en reduktion i klimapåvirkningen, men at der kun er tale om en beskeden virkning på det samlede klimaaftryk af mælk, når hele processen med dyrkning af foder og gødningsanvendelse tages i betragtning.

Anvendelse af palmefedt

Palmefedt (PFAD ) er meget anvendt som fedtkilde i Danmark. Og palmefedt har samme reducerende virkning på metan som fedt fra rapsfrø. Her viser beregningerne imidlertid en stigende negativ virkning på klimaaftrykket med stigende mængder tilsætning af fedt (fra 40 til 50 gram fedtsyrer). Det skyldes dyrkningsstedet i regnskovsområder.

Læs mere og se beregningerne her

 
Sidst bekræftet: 08-04-2019 Oprettet: 08-04-2019 Revideret: 08-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Landskonsulent

Ole Aaes

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Jod til malkekøer
Mangel på jod til malkekøer er sjældent under danske forhold, mens forsyning med jod over køernes behov kan give et uønsket...
11.06.19
Klimaaftryk fra mælke- og kødproduktionen ved forskellige produktionsscenarier
Værktøjet til beregning af klimaaftryk fra mælke- og kødproduktionen viser, at den samlede reduktion af klimagasser ved til...
08.04.19
Selen til kvæg – hvordan?
Selen til udegående dyr kan tildeles på flere måder. SEGES anbefaler mineralblanding.
11.01.19
Hvordan bøffen er produceret vejer tungere i klimaregnskabet end hvor
Produktionsmetoderne for okse- og kalvekød er meget afgørende for klimabelastningen. Kød, produceret i kombination med mælk...
30.11.18
Klimaaftryk af kalve- og oksekød fra forskellige produktionssystemer
Kalve- og oksekød har en større klimabelastning end de fleste andre fødevarer. Produktionsmetoderne er imidlertid meget afg...
30.11.18