Oprettet: 19-11-2013

Ydelseskontrollens hovedresultater 2012-13

512.808 ydelseskontrollerede køer havde i kontrolåret en gns. produktion på 9138 kg. Det er 119 kg mere end året før, svarende til 1,3 %. Set over de seneste 30 år, er ydelsen i gns. steget med 114 kg pr år.

Antal køer er på niveau med tidligere år. Det har i en årrække svinget mellem 500.000 og 520.000. I resultatet for det netop afsluttede år, indgår 512.808 køer i 3135 besætninger.

Sammenholdes ydelsesstigningen, tilbagegangen i koantal og dette, at der i år af forskellige grunde er fuldt så mange besætninger og køer uden for gennemsnitsberegningen som sidste år, så er der på landsplan alt i alt produceret stort set den samme mælkemængde som sidste år.

Stigningen i kg værdistof er 5 kg fedt og 5 kg protein. Det svarer til gns af de senere års stigninger.

Besætningsstørrelsen er i kontrolåret 1/10-30/9 øget med 7 køer til nu 164. Da koantallet som nævnt er næsten uændret, betyder det at de fortsættende besætninger, stort set opsuger køerne i de ophørte.

Blandede besætninger (med flere racer) er fortsat de største med 177 køer. Jersey følger lige efter med 170. 

Ser vi på besætningsracen, har Jersey fremgang, og hver tiende ydelseskontrollerede besætning er nu ren Jersey. Også de blandede besætninger er i fremgang. RDM, DH og DRH taber terræn.

Fordelingen på korace er nogenlunde stabil. Der er en stigende andel krydsningskøer, og lidt færre RDM og DH køer.


Se vedhæftede tabeller for yderligere detaljer.


Med venlig hilsen


Niels Henning Nielsen                                Uffe Lauritsen

Sidst bekræftet: 19-11-2013 Oprettet: 19-11-2013 Revideret: 19-11-2013

 Tekstboks

Forfatter

RYK
Specialkonsulent

Uffe Lauritsen

Rådgiver


Af samme forfatter

Ydelseskontrollens Månedsstatistik alle besætninger
Her vises Ydelseskontrollens Månedsstatistik med 12 måneders gennemsnit for alle besætninger
19.01.18
Ydelseskontrollens Månedsstatistik alle besætninger
Her vises Ydelseskontrollens Månedsstatistik med 12 måneders gennemsnit for alle besætninger
19.01.18
Ydelseskontrollens Månedsstatistik alle besætninger
Her vises Ydelseskontrollens Månedsstatistik med 12 måneders gennemsnit for alle besætninger
19.01.18
Ydelseskontrollens Månedsstatistik alle konventionelle besætninger
Her vises Ydelseskontrollens Månedsstatistik med 12 måneders gennemsnit for alle konventionelle besætninger
19.01.18
Ydelseskontrollens Månedsstatistik alle besætninger
Her vises Ydelseskontrollens Månedsstatistik med 12 måneders gennemsnit for alle besætninger
19.01.18