Feedback Form

Af samme forfatter
Korrekt udtagning af mælkeprøver. Kort instruktion ved egne faste målere. RYK's regning dækker to måneder. Kvægdatabasen og DMS: Lukket fredag 13-9-2019 til søndag 15-9-2019.
IT-udfordringer hos Eurofins Nyhed på mælkeproduktionsopgørelsen: Fedtsyre-målinger. Regning fra RYK: Næste gang = 20. august 2019 Husk det er sommer: Ryst mælkeprøverne.
Mælkeproduktionsopgørelsen: viser den noget om celletallet? Malkerobot på museum: se bare her. Nyt medlem af RYKs driftsbestyrelse; Claus Nissen, Ribe RYKs kontorer lukket 5. juni
RYKs 2018-regnskab: Overskud på 155.000 kr. Nyt medlem af driftsbestyrelsen: Mette Iversen, Mors. RYKs driftsbestyrelse: Genvalg til formand og næstformand. Personale-nyt: Kontoret i Sorø og Servicecentret.
RYKs landmandspriser for 2019.
Nyhed: Urea-målinger på enkelt-køer. Milepæl: Den første danske ko har passeret 200 tons mælk.
Flytning af kontroldato skal helst undgås. Hvad gør RYK for at vedligeholde udstyret? Salmonella-prøver via mælkeprøverne.
Forslag til tavlemøde: Hvordan betjenes RYKs målere? Kan RYK lette brugen og betjeningen af målerne? RYKs priser for 2019 Grundbeløb: 3.200 kr. pr. landmand Fakturaen dækker en periode der er lidt længere end normalt
Vinter = glat føre og sne = forebyggelse. Rabat for PCR-prøver. Supplerende test: Opkrævning af "Besætningsbidrag" Struktur-udviklingen fortsætter: nu under 2.500 Driftsenheder. RYKs beretning: ekstra eksemplarer hos kontrolassistenten.
Beskrivelse af retningslinjer for ydelseskontrol
Ny rekord for Danmarks malkekøer: 798 kg F+P og 10.660 kg EKM Adgangsforhold og arbejdsmiljø RYKs kontorer og åbningstider omkring jul og nytår. RYKs beretning ud inden jul.
Årsopgørelserne 2017-2018 er på vej ud. Årsopgørelsen kommer i DMS Hvad nu hvis driftsenheden er i "uofficiel kontrol, foreløbig"? Sanering for Salmonella
Videnseminar 20. september 2018 i Holstebro RYK's regning dækker 2 mdr. En ny legende hos Jens Hansen, Mors EN NY LEGENDE HOS JENS HANSEN, MORS
Her finder du skema vedrørende udmeldelse eller ændring af ydelseskontrollen
Årsopgørelse i DMS: På vej til vore landmænd, Rabat på 4 kr./ko, RYK's mælkemålere
Tilmelding udpegning PCR
Tilmelding drægtighedstest.
Vedtægter for RYK
RYK bestillingsskema
RYK bestillingsskema
Ny service fra RYK