Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 12-03-2017

  

Oprettet: 21-12-2009
Revideret: 13-08-2014

Aftalegrundlag for Temagruppe Reproduktion

Formålet med gruppen er: At forbedre reproduktionseffektiviteten i de danske malkekvægbesætninger

Aftalegrundlag for ”Temagruppe Reproduktion”

Etableret: 29.09.09
Ajourført: 01.08.14  

Formål og mål
Formålet med gruppen er:

At forbedre reproduktionseffektiviteten i de danske malkekvægbesætninger  

Målet for gruppen er, indenfor reproduktionsområdet:

•  At opnå individuel kompetenceudvikling
•  At udnytte synergieffekten på tværs af rådgivningscentre og på tværs af rådgivertyper
•  At sikre at ny viden, implementeres i besætningerne
•  At give indspil til / deltage i fremtidige udviklings- og demonstrationsprojekter

Arbejdsopgaver

•  Fælles rådgivningsbesøg (to og to)
•  Sparringspartnere indbyrdes i gruppen (F.eks. fælles tolkninger af udskrifter og diskussion af forskellige reproduktionsstrategier)
•  Sparringspartnere for Team Sundhed, Velfærd og Reproduktion (igangværende og nye projekter, samt indspil til fokus på bestemte emner i f.eks. Kvæginfoer)
•  Deltagelse i projekter, både udvikling og implementering

Mødeform, frekvens og tidsramme

•  Der afholdes møde 2 gange om året, af en halv dags varighed (kl. 9.30-13.00). Gruppens medlemmer (DLBR, praktiserende dyrlæger og Viking Danmark) skiftes til at være vært ved et møde, og fungerer som mødeindkalder/tovholder/sekretær ved det pågældende møde
•  Dagsorden for mødet fremsendes af tovholderen for gruppen – alle i gruppen har dog ansvar for at være med til at definere punkter til dagsorden. Sekretæren fremsender et kort beslutningsreferat indenfor 1 uge efter mødet
•  Møderne skal så vidt muligt aftales for det følgende halvår (minimum)
•  Møderne kan blandt andet indeholde følgende punkter:

 1. Oplæg vedrørende problembesætning, erfaringer fra fællesbesøg mellem to eller flere af gruppens medlemmer
 2. Kort indlæg fra ekstern person, som gruppen gerne vil høre / diskussion af et valgt emne, på baggrund af oplæg fra et af gruppens medlemmer
 3. Kort nyt fra Team Sundhed, Velfærd og Reproduktion, VFL, Kvæg
 4. Hørt ude i besætningerne - emner der er behov for at sætte fokus på / opnå ny viden om
 5. Næste møde – dato og dagsorden
 6. Eventuelt

Deltagere
Gruppen består kvægkonsulenter, alvsrådgivere, dyrlæger og konsulenter fra VFL, Kvæg - se medlemmerne her

Økonomi
Følgende er aftalt vedrørende økonomi for gruppen:

•  De respektive rådgivningscentre dækker selv kørsel for den enkelte medarbejder i forbindelse med mødet. Mødet afholdes på skift på et af de involverede landbrugscentre, hvor et mødelokale stilles gratis til rådighed. Der bestilles frokost, som betales af det center (kvægkontor) der er vært.
•  VFL, Kvæg dækker kørselsomkostningerne for egne medarbejder(e), som deltager.
•  Ved honorar til en ekstern indlægsholder, deles omkostningerne mellem gruppens me d lemmer (ikke kun af dem der kommer til mødet). Dansk Kvæg medarbejdere regnes ikke som ”eksterne” i denne sammenhæng, og skal derfor ikke have penge for, at holde et indlæg/diskussionsoplæg for gruppens deltagere.
•  Ved fællesbesøg mellem to rådgivere betaler landmanden for den vante rådgiver, og gæsterådgiverens tid er en del af hans / hendes efteruddannelse, som hans / hendes egen forening dækker

Eksempler på emner og aktiviteter

 • Oplæg vedr. tekniske hjælpemidler/Heatime
 • Besætningsbesøg i problembesætninger
 • Reproduktionsstrategier og konsekvenser af disse/simuleringer i SimHerd
 • Implementering af ReproManagement - sund fornuft
 • Deltagelse i udviklingsprojekter, som f.eks. udskriften "ReproAnalyse"
 • Fokus på drægtighedspct. og tidligt embryontab

 

Sidst bekræftet: 13-08-2014 Oprettet: 21-12-2009 Revideret: 13-08-2014

Forfatter

Kvæg
Søs Ancker

Af samme forfatter

Fravænning af kalve baseret på kraftfoderoptagelse
Fravæn kalvene, når de æder mindst 1,5 kg starterblanding om dagen og gerne har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage.
17.10.19
Hold kalven varm så energien går til tilvækst
Jo koldere det er, jo mere energi skal kalven bruge på at holde varmen. Kompenser med mere mælk og brug evt. kalvedækkener,...
16.10.19
Strø dig til mindre lungebetændelse
Kalve med rigeligt strøelse har markant lavere risiko for at få luftvejslidelser.
14.10.19
Minimal bakteriemængde i råmælken forbedrer kalvens immunstatus
Bakterier i råmælken reducerer kalvens optagelse af antistoffer. Varmebehandling af råmælken kan være en del af løsningen, ...
03.10.19
Giv kalven råmælk hurtigst muligt efter fødslen
Allerede fire timer efter fødslen er kalvens evne til at optage antistoffer fra råmælken nedsat markant – og et døgn efter ...
01.10.19