Oprettet: 23-12-2010

Aktivitetsbaseret omkostningsstyring (ABC)

Formålet med aktivitetsbaseret omkostningsstyring (eller blot ABC fra engelsk ’Activity-Based Costing’) er at få bedre informationer om, hvilke omkostninger, der er ved at udføre forskellige aktiviteter på bedriften.

ABC er anvendelig på både operationelt og strategisk niveau: 

Operationelt niveau: Gør jeg tingene rigtigt? - ABC bruges til at fastslå, hvor effektiv man er til at udføre de forskellige aktiviteter. Hvis man for eksempel bruger uforholdsmæssig mange omkostninger på at malke besætningen, kan det være en indikator på, at malkeprocesserne kan optimeres eller at malkestaldens logistik ikke er optimal.

Strategisk niveau: Gør jeg de rigtige ting? - ABC er ikke kun brugbart til at få udpeget optimeringsområder inden for de nuværende aktiviteter. ABC kan også fastslå, om bedriftens ressourcer bliver brugt på de mest værdiskabende aktiviteter.

Eksempler på ABC anvendt strategisk kan være at undersøge:

  • Er jeg bedst til at producere majs til grovfoder eller ville det være billigere at købe det af naboen?
  • Er der økonomi i at udlicitere kvierne?
  • Bruges de fleste af bedriftens ressourcer på sekundære og meget lidt værdiskabende aktiviteter mens vigtige områder underprioriteres?  

ABC giver svar på:

  1. Hvilke aktiviteter sikrer, at bedriften f.eks. kan producere og levere mælk til mejeriet, sælge kalve til slagtning, dyrke en FE grovfoder?
  2. Og hvor stor del af bedriftens omkostninger ligger de enkelte aktiviteter beslag på?

Fremgangsmåde
Det første skridt i ABC er at definere hvilke centrale aktiviteter, der bliver udført på bedriften.

Når bedriftens aktiviteter er kortlagt, skal omkostningerne, f.eks. lønomkostninger og omkostninger til materialer fordeles på de enkelte aktiviteter.

Lønomkostninger kan fordeles ned på aktiviteterne ved at undersøge, hvor meget tid hver af de ansatte bruger på hver af aktiviteterne. Med samme fremgangsmåde kan de øvrige omkostninger fordeles ned på aktiviteterne.

Når man har fordelt omkostningerne på de enkelte aktiviteter, skal man bare finde ud af, hvilke aktiviteter, der kræves for at producere f.eks. et kg mælk eller en FE grovfoder. Derefter kan man fastslå, hvad det koster at producere bedriftens produkter.  

Hvor er ABC mest værdifuld?
ABC er mest værdifuld for bedrifter, der lever op til følgende kriterier.

1. Stor variation i aktiviteterne: Bedrifter, der er kendetegnet ved, at de spreder sig over en lang række forskellige aktiviteter og produktionsformer vil have stor nytte af ABC. Et eksempel på dette kan være en bedrift, der dyrker en bred vifte afgrøder på vidt forskellige markforhold (hvor markarbejdet er meget forskelligt fra mark til mark). Eller en bedrift der har stor variation i alder og type af kvæg i besætningen, der kan tælle alt fra kalve, slagtekalve, kvier til malkekøer med forskellige laktationer bag sig.

2. Mange indirekte omkostninger: Ligeledes er ABC også nyttigt for kvægbrug med en stor andel af kapacitetsomkostninger og øvrige indirekte omkostninger. ABC kan her spore og identificere mange af de indirekte omkostninger – og meget gerne eliminere mange af dem.

Registreringskrav
For at lave ABC skal der fortages registreringer, der ikke i forvejen registreres i kvægbruget. De ekstra registreringer vil dog kun være på områder, hvor der mangler information, der er væsentlig for at træffe profitmaksimerende beslutninger. Så vidt, det er muligt, vil ABC-systemet tage udgangspunkt i registreringer, der i forvejen bliver registeret f.eks. via Kvægdatabasen. Her er der i forvejen en stor mængde data tilgængelig, der blot mangler at blive sat kr. og øre på før det er anvendeligt til økonomistyringsformål.  

Projektet ’Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter’ har i 2010 afprøvet ABC på 9 kvægbedrifter via centrene LRØ og Lemvigegnens Landboforening. - læs om ABC-resultaterne

 

 

Sidst bekræftet: 26-01-2017 Oprettet: 23-12-2010 Revideret: 23-12-2010

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20