Oprettet: 22-11-2010

Brug tiden bedre

Flere værktøjer kan bidrage til, at du får det optimale ud af dine lønomkostninger.

Den tid, du bruger på at rette fejl og svare på spørgsmål kan ikke ses i dækningsbidraget.

Det kan den tid, dine medarbejdere leder efter ting heller ikke. Og de minutter, I hver dag spilder, fordi I gør ting ’som I plejer’ i stedet for på den smarteste måde, kan helt sikkert bruges bedre.  

SOP

Hvis du retter fejl og svarer på spørgsmål i en uendelighed
SOP er tegninger og små beskrivelser af de mest almindelige arbejdsopgaver på bedriften:

 • Kælvning
 • Kalvepasning
 • Malkning
 • Reproduktion
 • Goldning
 • Fodring

Med en tegning og en kort tekst beskriver de, hvordan opgaven skal udføres, så medarbejderen kan finde svar her i stedet for at spørge dig. Den enkelte SOP kan hænges op der, hvor opgaven udføres, fx i kalvestalden. SOP rettes til med netop de mængder/tidspunkter, der passer for din bedrift, og sikrer, at alle medarbejdere udfører opgaven ens.

SOP findes både på dansk og engelsk og er særlig egnet, hvis du har uerfarne elever eller udenlandske medarbejdere uden baggrundsviden om landbruget.

SOP står for Standard Operationelle Procedurer.  

5S

Hvis I leder for meget efter ting
Lean-værktøjet 5S er en meget simpel, men effektiv metode til at skabe orden og system.
5S udføres i denne rækkefølge:

 • Sorter
  Ryd op og smid det ud, I ikke bruger.
 • Systematiser
  Sørg for, at alt har en plads. Det kan være en krog, en spand, en værktøjskasse. Bare det er et logisk sted, hvor alle kan finde det.
 • Skrub rent
  Når der er ryddet op, er det lettere at gøre rent
 • Standardiser
  Beslut, hvordan standarden skal være fx, at alle sprays skal være fyldt op og hængt på plads.
 • Selvdisciplin
  Det sværeste og vigtigste. Hold hinanden op på at tingene skal være på deres plads og der skal være rent og ryddeligt.  

Weekplanner

Hvis det ikke er klart, hvem der har ansvar for hvad
På Weekeplanneren fordeler man arbejdsopgaver, der ligger ud over de daglige rutineopgaver, fx rengøring af kalvehytter, flytning af småkalve og rengøring af plansilo. Weekplanneren er en stor whiteboard tavle med et skema, hvor ugedagene og medarbejdernes navne noteres i skemaets felter. Derefter skrives de enkelte arbejdsopgaver i skemaet. På den måde er der ingen tvivl om, hvilken medarbejder, der har ansvaret for hvilken opgave hen over ugen. 

Kom i gang
Dette er en meget kort gennemgang af nogle af de værktøjer til arbejdsplanlægning, der findes. Læs mere om de enkelte værktøjer på www.arbejdsplan.kvaeg.dk Her kan du også bestille SOP og Weekplanner. Eller spørg hos din kvægrådgiver, som kan henvise dig til nærmeste certificerede LEAN rådgiver.

Du kan også kontakte Vibeke Fladkjær Nielsen på tlf. 87 40 55 40 eller vfn@seges.dk

Sidst bekræftet: 21-11-2018 Oprettet: 22-11-2010 Revideret: 22-11-2010

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20