Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-03-2018

  

Oprettet: 25-10-2010

Hvorfor Lean i kvægbruget?

Desværre er overskuddet på kvægbedrifterne ikke vokset proportionalt med de voksende besætninger. Det er der mange forklaringer på. En af dem er, at bedrifterne har nået en størrelse, hvor de er svære at overskue og drive rationelt.

Et ordsprog siger, at djævlen ligger i detaljen. Lidt omskrevet kan man sige, at i kvægbruget ligger pengene i detaljen. Det er de effektive rutiner og de smarte arbejdsgange, der giver flere penge på bundlinjen.

Det er det, Lean skal hjælpe os med.

Alle handlinger skal medføre en værdiforøgelse
Lean principperne går ud på at skabe værdi, mindste spild, skabe flow, møde kundens behov og løbende lave forbedringer. 

Den fremtid, der tegner sig for mælkeproducenterne betyder, at det bliver vigtigere end nogensinde at holde omkostningerne nede og at levere en vare af højeste kvalitet. At holde omkostningerne nede kræver effektivitet i alle led af produktionen. En forudsætning for at varer glider ubesværet gennem produktionen er, at varen er af god kvalitet. En vare af høj kvalitet, der møder kundes krav, har ingen spild.

Når man taler om Lean, kan det hjælpe at se på sin bedrift som mindre virksomheder, der handler med hinanden. Varen er ikke kun slutproduktet (mælk), der er også tale om dyr, foder, ydelser osv. F.eks. skal kalvestalden (leverandør) sende sunde kalve (varer) videre til kviestalden (kunden). Et andet eksempel er, at foderlageret (leverandør) skal levere foder (varen) af en kvalitetsmæssig sammensætning, der kræves af koen (kunden). Koen (leverandør) kvitterer med mælk (varen), der kan opsamles i tanken (kunden).

Hvis varerne, der sendes rundt internt på bedriften, ikke har den kvalitet, som modtageren kæver, nedsættes effektiviteten, og det koster penge. Man har brugt tid og penge på at producere en vare af ringe kvalitet, som kunden skal investere mere tid og flere penge i for at kunne bruge.

Nedenfor er givet et eksempler på hvor i kvægbruget, Lean kan optimere.

Kælvningsalder vidner om godt eller dårligt flow
Når kvier skal kælve 24-25 måneder gamle, er det nødvendigt, at hver aldersgruppe lever op til den planlagte tilvækst. Hvis kvierne, allerede i 6 måneders alderen, har en ringere kvalitet end forventet, er det med til, at produktionen af kælvekvier ikke glider ubesværet gennem produktionen. Antallet af dage, hvor dyrene lægger beslag på staldkapacitet øges, og der skal blandt andet bruges mere tid pr. kælvekvie til at fodre, muge, strø og holde opsyn.

Bog om Lean i kvægbruget 
Lean i kvægbruget griber om sig, fordi metoden skaber resultater. Lean optimerer arbejdsprocesserne og skaber løbende forbedringer.

 Artikler om Lean:

Sidst bekræftet: 01-03-2018 Oprettet: 25-10-2010 Revideret: 25-10-2010

 

 


Læs mere om Lean bogen og Lean værktøjer

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

To dages undervisningsforløb i LEAN, medarbjedermotivation og ledelse
Ledelse er blevet en vigtig disciplin at kunne mestre ude på bedrifterne. Derfor tilbyder SEGES at undervise erfagrupper og...
25.09.17
Hvad er TPM?
I en travl hverdag på bedriften, er der en konto som har det med at løbe løbsk - vedligeholdelseskontoen. Spørgsmålet er al...
22.09.17
Har du styr på bedriftens organisations- og ansvarsdiagram?
Med et organisations- og ansvarsdiagram har både leder og medarbejdere styr på, hvem der har ansvar for hvad på bedriften. ...
19.09.17
Hvordan rådgiver man de landmænd der er svære at flytte?
I en hollandsk undersøgelse har man set på, hvorfor nogle landmænd er svære at rådgive, og hvilken strategi, man når længst...
07.08.17
Fem trin til at arbejde med dig selv og opnå dine mål
Systematik og selverkendelse er væsentlige elementer i arbejdet med at opnå sine mål. Her får du fem helt konkrete trin, de...
07.08.17