Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-10-2016

  

Oprettet: 25-10-2010

Hvorfor Lean i kvægbruget?

Desværre er overskuddet på kvægbedrifterne ikke vokset proportionalt med de voksende besætninger. Det er der mange forklaringer på. En af dem er, at bedrifterne har nået en størrelse, hvor de er svære at overskue og drive rationelt.

Et ordsprog siger, at djævlen ligger i detaljen. Lidt omskrevet kan man sige, at i kvægbruget ligger pengene i detaljen. Det er de effektive rutiner og de smarte arbejdsgange, der giver flere penge på bundlinjen.

Det er det, Lean skal hjælpe os med.

Alle handlinger skal medføre en værdiforøgelse
Lean principperne går ud på at skabe værdi, mindste spild, skabe flow, møde kundens behov og løbende lave forbedringer. 

Den fremtid, der tegner sig for mælkeproducenterne betyder, at det bliver vigtigere end nogensinde at holde omkostningerne nede og at levere en vare af højeste kvalitet. At holde omkostningerne nede kræver effektivitet i alle led af produktionen. En forudsætning for at varer glider ubesværet gennem produktionen er, at varen er af god kvalitet. En vare af høj kvalitet, der møder kundes krav, har ingen spild.

Når man taler om Lean, kan det hjælpe at se på sin bedrift som mindre virksomheder, der handler med hinanden. Varen er ikke kun slutproduktet (mælk), der er også tale om dyr, foder, ydelser osv. F.eks. skal kalvestalden (leverandør) sende sunde kalve (varer) videre til kviestalden (kunden). Et andet eksempel er, at foderlageret (leverandør) skal levere foder (varen) af en kvalitetsmæssig sammensætning, der kræves af koen (kunden). Koen (leverandør) kvitterer med mælk (varen), der kan opsamles i tanken (kunden).

Hvis varerne, der sendes rundt internt på bedriften, ikke har den kvalitet, som modtageren kæver, nedsættes effektiviteten, og det koster penge. Man har brugt tid og penge på at producere en vare af ringe kvalitet, som kunden skal investere mere tid og flere penge i for at kunne bruge.

Nedenfor er givet et eksempler på hvor i kvægbruget, Lean kan optimere.

Kælvningsalder vidner om godt eller dårligt flow
Når kvier skal kælve 24-25 måneder gamle, er det nødvendigt, at hver aldersgruppe lever op til den planlagte tilvækst. Hvis kvierne, allerede i 6 måneders alderen, har en ringere kvalitet end forventet, er det med til, at produktionen af kælvekvier ikke glider ubesværet gennem produktionen. Antallet af dage, hvor dyrene lægger beslag på staldkapacitet øges, og der skal blandt andet bruges mere tid pr. kælvekvie til at fodre, muge, strø og holde opsyn.

Bog om Lean i kvægbruget 
Lean i kvægbruget griber om sig, fordi metoden skaber resultater. Lean optimerer arbejdsprocesserne og skaber løbende forbedringer.

 Artikler om Lean:

Sidst bekræftet: 25-10-2010 Oprettet: 25-10-2010 Revideret: 25-10-2010

 

 

Forfatter

Kvæg
Ulrik Toftegaard Jensen

Af samme forfatter

Tips til god ledelse
God ledelse og gode produktionsresultater hænger tæt sammen. Og med nogle enkle redskaber kan man hjælpe sig selv godt på v...
15.08.16
5 kort med motivationsprofilerne
Her kan du printe 5 kort ud med motivationsprofilerne og bruge dem sammen med dine medarbejdere.
29.06.16
Oversigt over motivationsprofilerne
Her kan du læse om de 5 motivationsprofiler. Motivationsprofilerne er et dialog- og refleksionsværktøj til understøttelse a...
29.06.16
Nøgletal hitter på tavlemødet
Tal for nyinfektioner, dagsydelse eller noget helt tredje bliver vendt på tavlemødet hos Torben Brodersen.
26.02.16
God ledelse starter med dig selv
Forudsætningen for et godt driftsresultat er god ledelse. God ledelse kræver bl.a. indsigt i egen personlighed og mod til f...
29.09.15