Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-11-2018

  

Oprettet: 25-11-2010

Sådan bruges værktøjet organisations- og ansvarsdiagram af rådgivere og landmænd

Hjælpeværktøjer
1. Organisations- og ansvarsdiagram i PowerPoint. Heri findes bl.a.

  • ”Oversigtskort over bedriften” og ”Organisationsdiagram”
  • Skema til indsætning af ”Ansvarsområder og opgaver”
  • Skema ”Krav til kompetence/ kvalifikationer” kan evt. bruges, hvis det er relevant. Vær dog sikker på om det er en god idé at drøfte de enkelte medarbejderes kompetenceudvikling i plenum.

2. Interviewskema overfor ansatte vedr. organisations- og ansvarsdiagram, bilag 1.

Tegn på behov for dette værktøj:

 • Når landmanden f.eks. udtrykker skuffelse over, at medarbejderen ikke gjorde noget og ikke tog det ansvar, som landmanden havde regnet med. Måske ved medarbejderen ikke, at det forventes af ham eller har ikke de nødvendige kvalifikationer til det.
 • Når en medarbejder får ordre to steder fra, fordi det er uklart, hvem han refererer til.
 • Når ejeren eller en medarbejder tjekker opgaver, som en anden reelt har ansvaret for.
 • Når medarbejderen ikke ved, hvem der skal have besked om en given hændelse.
 • Når alle medarbejdere ikke har et klart overblik over, hvem der bestemmer i forskellige situationer.

Procesplan
Når aftalen er lavet med kunden, så send en procesplan ud med de aftalte datoer: 

Tid Hvad Deltagere
Før 1. besøg Landmanden skal tegne organisationsdiagrammet for sin bedrift. Send ham evt. en standard til inspiration. Formålet er, at han skal forberede sig til første besøg. Landmanden
     
1.besøg d. xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Rundgang i produktionen
 • Lave oversigtskort over bedriften
 • Færdigtegne organisationsdiagrammet
 • Interview vedr. ansvars- og opgavefordeling
 • Aftale forløb med interview af medarbejdere
Landmanden og evt. ægtefælle samt rådgiver
     
2.besøg eller del 2 af 1. besøg ½ times interview med hver medarbejder om deres egne ansvarsområder og arbejdsopgaver. Udfyld skema til placering af opgaverne i ansvarsområde og arbejdsopgave. (Send evt. spørgeramme ud på forhånd) Rådgiver og en medarbejder ad gangen
     
Renskrivning Rådgiveren samler interviewets noter i en rapport, der udsendes til godkendelse hos landmanden Rådgiver
     
3.besøg d. xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Fremlægning af organisationsdiagram og ansvars- og opgavefordeling
 • Fordomsfri fremlægning af forbedringsforslag
 • Prioritering af forbedringsforslag
 • Aftale om hvem, der gør hvad
Landmand og evt. ægtefælle, alle medarbejdere og rådgiver
     
Opfølgning Rådgiver ringer 2 uger efter, for at høre hvordan reaktionen har været efterfølgende, status på aftaler mv. Rådgiver og landmand
jj

 

Faldgruber
Emnet kan være svært at afgrænse. Der er derfor risiko for at komme ud i mange blindgyder. Det kan anbefales at lave en gul post-it hver gang, snakken ryger ud af dagsordenen. Punktet kan jo være vigtigt og skal derfor tages op på et andet tidspunkt. Det kan f.eks. være:

 • Hvordan beregner man den enkelte medarbejders timer?
 • Er vi for mange folk?
 • Hvordan får vi celletallet ned?
 • Hvordan engagerer jeg mine folk mere i hverdagen?

Inden du forlader gården, skal I aftale, om og hvordan hvert emne på de gule sedler skal behandles.

 

Sidst bekræftet: 11-11-2013 Oprettet: 25-11-2010 Revideret: 25-11-2010

Forfatter

Kvæg
Ulrik Toftegaard Jensen

Af samme forfatter

Jobstart, trivsel og arbejdsmiljø
Medarbejdernes trivsel er vigtig for en funktionel og dynamisk besætning.
20.02.15
Vejledning til ”KAN- SKAL” opgaver
Analyse - opbygning af organisation
20.02.15
Spilleregler på vores arbejdsplads
Motivation og tillidsværktøjer
20.02.15
Udvikling i jobbet - skema
Tilpasses den enkelte bedrift
20.02.15
Sådan gør de bedste
- En interview undersøgelse af dygtige mælkeproducenter.
05.12.14