Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-06-2017

  

Oprettet: 30-06-2016

Tips til at motivere medarbejderne

Tips fra 5 rådgivere

 

Laver alle det de er bedst til?

Mette Fjordside, kvægrådgiver,
Heden & Fjordens Rådgivningscenter

Jeg ser ofte landmænd, der overser medarbejdernes sande potentiale. De bliver ansat til en bestemt opgave, og så er det lidt tilfældigt, hvis det bliver opdaget, at fx en malker har store evner som kalvepasser.

Hvis du gerne vil motivere dine medarbejdere, må du huske at spørge ind til, hvad de gerne vil. Derfor er det vigtigt at holde medarbejdersamtaler – gerne mere end en gang om året og også gerne spørge ind til det ved fx tavlemøder og i kaffe­pausen.

Jeg kender et sted, hvor landmanden skulle på ferie og var meget nervøs ved at overlade opgaven med at blande foder til sin udenlandske medarbejder. Det viste sig, at medarbejderen var utrolig god til at blande foder nøjagtigt, og han gjorde sig enormt umage, fordi han så gerne ville have den opgave. Det er et af de tilfælde, hvor man tænker, at det var sørme heldigt, at det guldæg blev opdaget. Men det er kun dialog, der kan få det frem. LEANværktøjerne ’Smil til opgaven’ og ’Den gode jobstart’ kan hjælpe. De ligger på: www.arbejdsplan.kvaeg.dk.

 

 Styrk kommunikationen med motivationskort

Jørgen Aagren, kvægrådgiver, Agri Nord
 

Kommunikation mellem leder og medarbejdere kan være en udfordring.

Her er motivationskortene utrolig gode til at hjælpe kommunikationen på vej. Man får sat ord på, hvad det er for mennesker, man har med at gøre og finder ud af, om man har den rette – og samme – opfattelse af sig selv og hinanden. Hvis man ikke har det, bliver kommunikationen svær.

Motivationskortene er desuden et godt grundlag for en snak om, hvilket syn den enkelte har på tingene. Og de er et godt udgangspunkt til at gøre dig tanker om den måde, du leder og motiverer på.

Så jeg kan bestemt anbefale motivationskortene til at få afklaret hvilken type, dine medarbejdere og du selv er, og hvordan du motiverer dem bedst.

Find motivationskortene på: www.arbejdsplan.kvaeg.dk 

 

Få mere ud af udenlandske medarbejdere


Michael Mortensen, kvægrådgiver, LandboNord


 

Mange steder er udenlandske medarbejdere primært ansat som malkere. Det tror jeg desværre betyder, at mange landmænd har et uudnyttet potentiale gående i form af dygtige østeuropæiske ansatte. De bliver ofte ikke benyttet til sparring om bedriftens udfordringer og får sjældent mere komplicerede opgaver. Men mange udenlandske medarbejdere har været i Danmark i adskillige år og er så meget inde i faget, at de sagtens kan bruges til mere end at malke.

I det hele taget finder mange landmænd det svært at sparre med medarbejderne og lytte til dem. I vil gerne, men ved måske ikke hvordan I skal gribe det an på den rette måde. Her kan man fx bruge redskaberne i DMS. Når man kan se tal på dyrene, bliver det konkret, og så kan det være lettere at få en ligeværdig, faglig dialog.

Krav for at nå budgetter  og mål

Camilla Bak, chefkonsulent, Syddansk Kvæg 

 

Tiden er i høj grad moden til at arbejde med motivation. Det er en ny tid: Du skal leve op til handlingsplaner og budgetter, og du skal i høj grad have medarbejderne med dig, hvis det skal lykkes.

Motivation er grundstenen i det at lede. Det er kernen i det at få nogen til at arbejde efter ens egne mål. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at det at motivere medarbejderne ikke betyder, at de kun skal lave de opgaver, de bedst kan lide. Men en snak om, hvad der motiverer den enkelte, vil være gavnligt for enhver landmand, der gerne vil beholde og udvikle sine medarbejdere.

I forhold til medarbejderstabens kompetencer synes jeg, der er en tendens til, at landmanden vil udfylde det kompetencemæssige hul med en ny medarbejder, når en medarbejder stopper. Men det er en fejl. Udskiftning i medarbejderstaben er den oplagte mulighed for at omfordele ressourcer og opgaver.

Brug driftslederen som sparringspartner

Peter Møller, kvægbrugskonsulent, LMO

 

 

Mange har en fodermester/driftsleder, højtuddannet og højtlønnet og formentlig meget resultatorienteret. Sørg nu for at bruge ham bedst muligt – der kunne godt ligge en skjult reserve mange steder. Nogle ansætter en driftsleder, men glemmer selv at give slip. Det kan ende med en halvmuggen fodermester, der tænker, ’Jeg blev ansat til at tage ansvar, men jeg går bare og passer køer’. Det er dit ansvar, som leder, at få potentialet i driftslederen frem. Sæt jer ned som ligeværdige sparringspartnere, driftsleder og ejer, med opgaven: Hvordan får vi fundet de 6-700.000 kr., vi skal?

Når man er i knæ, kræver det en kæmpeindsats at finde den energi, der skal til for at give medarbejderne et klap på skulderen. Fokuser på de konkrete tiltag I gør for at forbedre produktionsresultaterne, fx at en ny pattedyp giver lavere celletal. Og brug KMP til at vise, når det virker. Mange motiveres af at se resultater.

 

Film

Se korte film fra en bedrift, der bruger KMP til at motivere medarbejderne.
www.landbrugsinfo.dk/kvaeg

 

Hør mere i erfagruppen

Få en introduktion til motivationsarke­typerne i din erfagruppe.
  • Tilmelding via erfagruppens rådgiver til Lotte Lykke Nilsson på lkn@seges.dk

 

 

Læs også "motiver medarbejderne og skab bedre resultater"

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 13 - 2016

Sidst bekræftet: 30-06-2016 Oprettet: 30-06-2016 Revideret: 30-06-2016

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Arne Hjort Nielsen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Økonomisk konsekvens af højre frivillig udskiftning
For de fleste typer bedrifter medfører det et fald i dækningsbidraget, når udskiftningsprocenten forsøges øget ved at tage ...
01.06.18
Danmark bagud i livsydelse set i globalt perspektiv
På trods af en meget høj gennemsnitsydelse, sammenlignet med andre lande, er livsydelsen for danske køer ikke blandt de høj...
19.12.17
Kvæginfo: Vejen til succesfulde kvier starter ved fødslen
Sandsynligheden for at en kvie bliver en succes og gennemfører 1. laktation, kan forudsiges tidligt i kviens liv. Kommer de...
24.11.17
Vendespil med motivationsprofiler
Brugen af enkle motivationsprofiler giver dig og de ansatte mulighed for at reflektere over, hvad der motiverer mest og hva...
22.09.17
Produktion fra flere ejendomme
Når man tilkøber en besætning, er det en vigtig beslutning, hvorvidt mælkeproduktionen skal samles på en enkelt ejendom ell...
16.05.17