Af samme forfatter
Køernes holdbarhed er væsentlig for bedriftens økonomi. En ny udskrift i DMS viser køernes holdbarhed i besætningen og gør det nemmere at rette fokus mod eventuelle ugunstige forhold.
Data fra holdbarhedsprofiler for køer i DMS for produktionsåret 2018 er blevet koblet med data fra økonomidatabasen for regnskabsåret 2018 for at analysere sammenhængen mellem holdbarheden og udvalgte økonomiske nøgletal.
Bedrifter med høj holdbarhed har en fremstillingspris, der er 17-18 øre lavere, end bedrifter med lav holdbarhed. Se holdbarheden på din bedrift i en ny DMS-udskrift fra SEGES.
Dyrenes holdbarhed er væsentlig for bedriftens økonomi. Med en ny udskrift i DMS kan man nu både se holdbarhed for køer og kvier i besætningen – og dermed få fokus på eventuelle ugunstige forhold.
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5th principle of Lean).
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through efficiency improvement. They say that Lean is organized common sense.
Udskriften ’Kvier – produktion’ i DMS Dyreregistrering giver et godt billede af i hvilken alder, besætningen eventuelt mister kvier – altså kviernes holdbarhedsprofil.
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbejdere. Særligt hvis medarbejderen er ufaglært og ingen forudsætninger har for at arbejde i landbruget.
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbej-der og leder på et landbrug. Bliv klogere på, hvordan du motiverer dine medarbejdere til at skabe forandringer i din landbrugsvirksomhed.
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe forandring på bedriften. Fem punkter hjælper dig på vej.
Hvis du har svært ved at uddelegere, eller hele tiden vil kontrollere dine medarbejdere på bedriften, er der tale om mikromanagement og ikke ledelse. Læs her, hvordan du tager lederskabet tilbage.
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugsproduktion - februar 2019; FVST intensiverer saneringsarbejdet med Salmonella Dublin; Hvornår har du sidst snakket om besøgshygiejne?
An easy-to-read pixie book in English about the cultural differences you may experience in Denmark as a foreign employee.
Sådan kommer din udenlandske medarbejder bedst fra start.
Mangler du inspiration til, hvordan du undgår, at der bliver lavet fejl? Hvordan du hurtig og korrekt oplærer dine nye medarbejdere? Hvordan du kommer i gang med Tavlemøder? Eller ... Find det rette ledelsesværktøj til dig, og effektiviser bedriften.
Her er inspiration til de meste almindelige arbejdsområder på et kvægbrug, som er vigtige at sætte ind på, for at opnår gode resultater.
På mange bedrifter findes en uge-tavle/weekplanner, men det er meget forskelligt hvordan og hvor meget den anvendes. Her gives nogle bud på hvordan man kommer fra trin til trin i den nedenstående roadmap.
Mange medarbejdere motiveres af at have tydelige mål og følge med i hvordan bedriften ligger i forhold til andre bedrifter. Nøgletalstjek er et redskab til dette.
Det er vidt forskelligt hvor mange medarbejdere som involveres i registrering og opgaver omkring udpegning af dyr. I en digital hverdag, hvor mange medarbejdere er ”digitalt indfødte”, kan dette arbejde deles ud til alle på bedriften.
Med dette skema og disse hjælpespørgsmål, kommer næste MUS-samtale til at gå som en leg, med optimalt udbytte for både leder og medarbejder.
Grafisk visning af de mange dokumenter under arbejdsplanlægning med direkte link til dokumentet
God ledelse kræver viden om den enkelte medarbejder samt bevidsthed om, hvad du kan gøre for at motivere den enkelte medarbejder bedst.
Hold styr på kviernes tilvækst i DMS, så du er sikker på at opnå deres fulde ydelsespotentiale.
De danske stalde har en høj standard af dyrevelfærd, men der kommer stadigvæk ny viden omkring dyrevelfærd, og i projektet ”Dyrevelfærd i bedre rammer” har vi set nærmere på nogle af de anbefalinger
Det kan være frustrerende, hvis en landmand ikke gør, som man har aftalt. Men der er en god grund til, at det er svært at ændre adfærd.
Hvad er TPM?22.09.17
I en travl hverdag på bedriften, er der en konto som har det med at løbe løbsk - vedligeholdelseskontoen. Spørgsmålet er altid, hvorfor vedligeholdelseskontoen er så stor, og hvordan man får taget hånd om vedligeholdelsen?
Brugen af enkle motivationsprofiler giver dig og de ansatte mulighed for at reflektere over, hvad der motiverer mest og hvad det betyder i dagligdagen
I en hollandsk undersøgelse har man set på, hvorfor nogle landmænd er svære at rådgive, og hvilken strategi, man når længst med for at nå dem.
Systematik og selverkendelse er væsentlige elementer i arbejdet med at opnå sine mål. Her får du fem helt konkrete trin, der kan hjælpe dig til at arbejde med dine mål og ønsker om forandring.
God ledelse kan ses som en målskive. Start med at gøre målet klart.
Som rådgiver er det afgørende at have det rigtige udgangspunkt for at kunne give en god rådgivning. Derfor er det vigtigt at kunne stille de rigtige spørgsmål, så du får svar på det, du spørger om, og ikke svar på hvordan det burde være.
- og hvornår de forskellige krav træder i kraft
Værktøjet roadmapping sætter struktur på medarbejdernes udvikling trin for trin, så de gradvist gen-nemgår en læringsproces og opkvalificeres på en enkel og overskue­lig måde.
Dagens rådgivere skal ikke kun være fagligt dygtige men i høj grad også besidde en høj EQ – det vil sige evnen til at skabe tillid og vise passion.
Mælkeproduktion på flere ejendomme giver nye udfordringer, men også nye muligheder. Det fremgår af en interviewundersøgelse, foretaget hos knap halvdelen af de danske mælkeproducenter med mælkeproduktion på mere end en ejendom.
Læs de ofte stillede spørgsmål om Lov om hold af malkekvæg.
Oversigt over overgangsordninger for Lov om hold af malkekvæg og over hvornår de forskellige krav træder i kraft.
LaktationsAnalyse er en ny udskrift i DMS Dyreregistrering, som giver dig mulighed for at vurdere køernes mælkeproduktion. LaktationsAnalyse er baseret på ydelseskontrollens mælkedata, som sammenlignes imod driftsenhedens målydelse.
Det er et privilegium som leder at arbejde med mennesker. Men det kræver, at man kan håndtere medarbejdernes forskellighed. En forskellighed som kan inspirere, men også udfordre.
Kun 7 pct. af vores kommunikation sker med det talte ord. Resten er kropssprog og tonefald. En række tips til kropssproget kan styrke kommunikationen.
Medarbejdernes trivsel er vigtig for en funktionel og dynamisk besætning.
Har du spørgsmål til Lov om hold af malkekvæg, kan du kontakte én af følgende kontaktpersoner:
Målstyring13.01.14
Målstyring hjælper bedriften med at styre efter konkrete mål og nå målene.
Projektgruppen bag projektet ”Konkurrence- og bæredygtigt byggeri”, har afsluttet året med bogen ”Staldbyggeri fra A-Z”.
Registrering af hentekøer afslører forskellige rutiner for opstart af køer i AMS. Seks besætninger har i tre måneder registreret, hvilke køer der hentes, på hvilke tidspunkter af dagen.
Formålet med aktivitetsbaseret omkostningsstyring (eller blot ABC fra engelsk "Activity-Based Costing") er at få bedre informationer om, hvilke omkostninger, der er ved at udføre forskellige aktiviteter på bedriften.
Tæt på din økonomi - Fagmagasinet kvæg, Sept. 2013
Grovfoderskolen - Fagmagasinet Kvæg, Sept. 2013
Se filmen, der guider dig frem til at afholde det perfekte tavlemøde i din bedrift.
I forbindelse med ikrafttrædelse af ”Lov om hold af malkekvæg” skal de eksisterende kostalde gennemgå en forandring over de næste 20 år, for at de lever op til loven.
Med ”Arbejdsplaner” bliver arbejdsopgaverne sat i system. Det bliver synliggjort, hvem der er ansvarlig for forskellige opgaver. Samtidig bliver det nemmere at overtage for en kollega i forbindelse med ferie eller sygdom.
”Røde, gule og grønne dage” sikrer at vigtige arbejdsopgaver bliver udført selv på dage hvor intet går som planlagt. Med værktøjet kommer man på forkant med disse dage og alle medarbejdere ved hvad der forventes af dem i uventede situationer.
VSA analyse20.11.12
Skitse af værdistrøms analyse - et værktøj til rådgivere
Kanban16.11.12
5S16.11.12
Weekplanner16.11.12
Denne vejledning skal benyttes sammen med tidsregistreringsskema for mælkeproducenter, når du foretager tidsregistreringer på egen bedrift.
Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean betyder "trimmet" og går ud på at øge produktiviteten gennem effektivisering. Nogen siger, at Lean er sund fornuft sat i system.
Kanban betyder signal, og det bruges til at sende signal om, at man er ved at løbe tør for noget.
Lean i kvægbruget griber om sig, fordi metoden skaber resultater. Lean optimerer arbejdsprocesserne og skaber løbende forbedringer.
Staldindretning og AMS
5S folder21.09.11
5S er et af de værktøjer, der indgår i Lean. Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean betyder ’trimmet’ og går ud på at øge produktiviteten gennem effektivisering.
En værdistrømsanalyse fokuserer på at reducere spild på bedriften. Det gør den blandt andet ved at skelne de værdiskabende arbejdsprocesser fra det, der blot er spild af tid.
Lean værktøjet 5S er en metode til at skabe orden og system, og kan bruges overalt på bedriften.