Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-04-2013

Kvægrapport - 084

Oprettet: 01-08-1999

Danske Fodernormer til Kvæg, Rapport 84

 

Rapport nr. 84

Fra denne side kan du

167 kb
kræver abonnement
27 kb
Indholdsfortegnelse
og sammendrag


Du kan også bestille rapporten hos Brita Jensen, Dansk kvæg

tlf. 87 40 52 51, fax 87 40 50 10 eller e-mail brj@vfl.dk.

Sidst bekræftet: 21-07-2010 Oprettet: 01-08-1999 Revideret: 01-08-1999

Forfatter

Kvæg
Ole Aaes

Finn Strudsholm

Af samme forfatter

Renovering af drivveje før udbinding er altid en god investering
Inden malkekøerne skal ud er der mange steder behov for at give drivvejen et eftersyn - herunder at genoprette vejens profi...
16.03.20
Årsager til det høje fosforniveau i malkekøernes foderrationer
Fosforniveauet i malkekøernes foderration er steget kraftigt, især på grund af øget forbrug af rapsprodukter på bekostning ...
13.12.19
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for kvælstof og fosfor hos Jerseykøerne. Det betyder...
15.11.19
Mælkeydelsen stiger stærkt, men desværre stiger næringsstofudskillelsen mere
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal p...
15.11.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19