Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-04-2013

Kvægrapport - 084

Oprettet: 01-08-1999

Danske Fodernormer til Kvæg, Rapport 84

 

Rapport nr. 84

Fra denne side kan du

167 kb
kræver abonnement
27 kb
Indholdsfortegnelse
og sammendrag


Du kan også bestille rapporten hos Brita Jensen, Dansk kvæg

tlf. 87 40 52 51, fax 87 40 50 10 eller e-mail brj@vfl.dk.

Sidst bekræftet: 21-07-2010 Oprettet: 01-08-1999 Revideret: 01-08-1999

Forfatter

Kvæg
Finn Strudsholm

Landskonsulent

Ole Aaes

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19
Styret vækst påvirker ikke kødkvægskviers reproduktion
Fødselstidspunkt, fravænningsalder og fodringsstrategi påvirker ikke kviers mulighed for at blive drægtige ved 14 mdr.
20.08.19
Tilladt at ammoniakbehandle halm i resten af 2019 i en lang række kommuner
Det ustabile vejr har nu udløst tilladelse til ammoniakbehandling af halm i de fleste kommuner. Kun Læsø og 9 kommuner i om...
20.08.19
Reglerne for ammoniakbehandling (ludning) af halm
Tilladelse til at ammoniakbehandle halm afhænger af antal nedbørsdage over en tre-ugers periode. Undtagelsen kan i år tidli...
13.08.19