Oprettet: 23-09-2016

Foderblandere på katastrofekurs

For mange mælkeproducenter sparer vedligehold på foderblanderens knive. Men det kan give fodringsbetingede problemer og i værste fald koste døde køer.

SEGES oplever desværre, at mange mælkeproducenter glemmer at vedligeholde foderblanderen – eller sparer vedligeholdet væk. Det er fuldt forståeligt, at omkostninger skal jagtes, men vitale sliddele på foderblandere, som knive og sneglesko-/skær, skal skiftes. En kniv, som vist på fotoet, mister ikke blot sin funktion i forhold til oplukning af fibre og klumper i foderet, men kommer til at udgøre en alvorlig risiko for køerne, når små stålblade løsner sig og blandes ind i foderrationen.

Sneglesko og snegleskær

Mange vertikalblandere kan ikke blande kompakt fuldfoder eller andre tunge og findelte blandinger uden montering af sneglesko eller -skær. I mange tilfælde holder sneglesko eller -skær mellem et og to år, men mange glemmer at tjekke dem, og det kan også være svært at huske, hvordan de så ud som nye. En halvslidt sneglesko kan godt ligne en vedligeholdelsesomkostning, der kan udsættes et halvt år. Men i mange tilfælde er det en strategi, der giver store tab og uro i besætningen, fordi foderet står stille i blanderen med risiko for alvorlige fodringsbetingede problemer. Funktionen af sneglesko og -skær slides lige så stille væk, og mange opdager ikke problemerne, før de begynder at undersøge, hvad der giver nedsat produktivitet og sundhed i besætningen.

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 17 – 2016

 

 

 

Sidst bekræftet: 21-09-2017 Oprettet: 23-09-2016 Revideret: 23-09-2016

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19