Feedback Form

  

Oprettet: 13-06-2014

Gær til malkekøer skuffer

Under danske forhold har tilsætning af gær til køernes foderration ingen indflydelse på ydelse eller foderoptagelse, men effekt på energiudnyttelsen. Det viser et blindforsøg foretaget i 16 danske besætninger.

En rundspørge til en række DLBR-kvægbrugskontorer viser, at ca. 5 pct. af mælkeproducenterne tilsætter gær til køernes foderration. Tallet er dog formentligt væsentligt større, eftersom også nogle foderleverandører tilsætter gær til deres blandinger. Baggrunden for at tilsætte gær er, at gærprodukter markedsføres med anprisninger om effekt på foderoptagelse, mælkeproduktion, mælkesammensætning (fedtprocent), celletal, fiberfordøjelse m.m. Og anprisningerne understøttes af talrige udenlandske videnskabelige forsøg.

”Humlen er imidlertid, at disse forsøg er baseret på rationer, der afviger fra typiske rationer til danske malkekøer,” forklarer konsulent Niels Bastian Kristensen, VFL, Kvæg. F. eks. adskiller danske rationer sig fra amerikanske ved at indeholde en betydelig andel af kløvergræsensilage og rapsprodukter. For at se, om effekterne kunne påvises under danske forhold har VFL derfor gennemført en undersøgelse af gærs effekt på bl.a. ydelse og foderoptagelse.

Lille effekt på energiudnyttelse
Forsøget blev udført i 16 danske besætninger. Der var tale om en blindtest, så hverken landmænd, medhjælpere, rådgivere eller forsøgsmedarbejdere var klar over, om de aktuelt arbejdede med eller uden gær. Resultatet af undersøgelsen er, at de generelle markedsanprisninger af gærs effekt på mælkeproduktion, mælkesammensætning og gødningssammensætning ikke umiddelbart kan overføres til danske forhold.

”Vi kunne ikke påvise effekt på hverken foderoptagelse, mælkeydelse, fedtprocent eller celletal,” fortæller Niels Bastian Kristensen.

Tilsætning af gær påvirkede heller ikke fordøjeligheden eller fiberindholdet i gødningen. Tilsætning af levende gær viste sig ved ydelseskontrollen at reducere mælkens proteinprocent. Til gengæld kunne forskerne se en effekt på energiudnyttelsen.

”Vi kender ikke den biologiske mekanisme bag denne effekt, men resultatet kunne antyde, at der kan være mulighed for, at gær kan anvendes til at påvirke køernes stofskifte og øge malkekoens biologiske effektivitet,” lyder det fra Niels Bastian Kristensen.

 

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 12 – 2014

Sidst bekræftet: 30-05-2018 Oprettet: 13-06-2014 Revideret: 13-06-2014

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19