Feedback Form

  

Oprettet: 21-10-2016

Dyrevelfærd skal virke i praksis

Nyt projekt vil dokumentere, hvad der giver reel øget velfærd i staldene.

Hvad vil en ko mon helst ligge i: En beskidt og uhygiejnisk sengebås, der er præcis 3 m lang, som loven foreskriver? Eller en ren sengebås med sand, der kun er 2,8 m lang?

For kvægbrugeren er svaret på ovenstående spørgsmål nok indlysende. Men der er også spørgsmål omkring dyrenes trivsel i stalden, hvor svarene ikke på samme måde giver sig selv. Og vi har i kvægbruget ingen dokumentation for, at de svar, vi selv finder indlysende, er korrekte.

Det vil et nyt projekt om dyrevelfærd, der vil forløbe i hele 2017, rette op på.

Formålet med projektet Dyrevelfærd i bedre rammer er at dokumentere, hvordan vi får mest mulig dyrevelfærd og produktivitet i de produk­tionsanlæg og managementsystemer, vi har i dag, og som ejerne har forventet vil bestå i mange år frem. Derfor vil vi undersøge, hvordan køernes adfærd ændrer sig i kostalden, når vi indfører nye rutiner og metoder til fodring, opstaldning og management, og holde det op imod kravene i Lov om hold af malkekvæg.

Udgangspunktet er nemlig, at køerne selv viser os, med deres adfærd og eventuelt ændring i adfærd og produktivitet, om et tiltag eller en ny struktur forbedrer eller forringer dyrevelfærden.

2008 er længe siden

Projekt Dyrevelfærd i bedre rammer vil undersøge, hvordan det er gået med dyrevelfærden og produktiviteten, efter at krav i Lov om hold af malkekvæg er implementeret.

Vi vil udvælge en række lovkrav, der allerede er implementeret, for eksempel arealkrav, krav til antal sengebåse, underlag, kobørster og ædepladser. For hvert krav undersøger vi, om det har ført til forbedret dyrevelfærd i praksis ude i konkrete besætninger, der medvirker i projektet.

Samtidig vil vi kortlægge hvilken viden og hvilke nye metoder og teknologier, der er udviklet, siden loven blev vedtaget i 2008, som vi mener gør det nødvendigt at revidere eller ophæve visse krav i loven. For eksempel ser brugen af kompakt fuldfoder ud til at påvirke køernes ædeadfærd, så de bruger mindre tid ved foderbordet. Dette kunne indikere, at der ikke er behov for en ædeplads pr. ko.

Derudover tyder erfaringer fra AMS-besætninger på, at der er et helt andet flow i disse besætninger, som der ikke er taget højde for i loven.

Arbejdet i Dyrevelfærd i bedre rammer vil munde ud i en rapport, der beskriver ny faglig viden eller teknologier, der kan bruges som alternativer til loven men med samme gode dyrevelfærd. Samtidig vil vi, ud fra de erfaringer og den dokumentation vi opnår i projektet, udarbejde anbefalinger for, hvilke krav i Lov om hold af malkekvæg, som endnu ikke er implementerede, der bør revideres.

Videoovervågning

Specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES Kvæg, kommer til at udføre en stor del af arbejdet i projektet, som går i gang i begyndelsen af 2017. Hun forudser, at især videoovervågning bliver en central del i dokumentationen af ændret adfærd.

”Vi har efterhånden en del erfaringer med video­overvågning, og det vil være helt oplagt at bruge. På den måde kan vi dokumentere, hvad der fx betyder noget for, om køerne lægger sig hurtigt i sengebåsene, eller om de små kalve overhovedet bruger de børster, de får, når de kommer i fællesboks,” fortæller Vibeke Fladkjær Nielsen.

Hun forventer, at projektet vil være med til at sikre, at fremtidens investeringer i dyrevelfærd giver bonus.

”Projektet skulle meget gerne dokumentere, hvilke investeringer landmanden og dyrene får noget ud af og hvilke, der reelt set er spild af penge. På den måde kan vi være med til at sikre, at han i fremtiden får fuld valuta for de investeringer, han gør i dyrevelfærd,” siger Vibeke Fladkjær Nielsen.

Håbet er, at projektets resultater bliver implementeret i en lov, der både giver kvægbrugeren en ramme at arbejde inden for i forhold til dyrevelfærd og en fleksibilitet, der gør det muligt at vælge de faglige løsninger, der bedst passer til forholdene i besætningen og giver dyrene de bedste forhold.

Projektet Dyrevelfærd i bedre rammer er støttet af Kvægafgiftsfonden. Resultaterne offentliggøres i slutningen af 2017.

 

Læs også:

Slut med udsættelser af Lov om hold af malkekvæg

Forbrugeren: Dyrevelfærd er køer på græs

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 19 – 2016 

 

 

Sidst bekræftet: 03-10-2018 Oprettet: 21-10-2016 Revideret: 21-10-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19
Lokale fødevarer betyder mest i Sverige og Norge
Opfattelsen af kvalitetsfødevarer er ikke helt ens i Danmark, Norge og Sverige. Det viser en ny forbrugerundersøgelse, der ...
23.08.19
Kvægnyt nr. 14 - 2019
Reducer klimaaftryk og tjen flere penge; IFCN spår positive takter for den globale mælkeproduktion de næste 20 år; Bliv klo...
09.08.19
Små film lærer svenskerne om kød
Den svenske kødbranche, Svenskt Kött, har udviklet en digital grunduddannelse i håndtering og tilberedning af kød til forbr...
09.08.19
Bliv klogere på DMS-afregningsmodulet
Hvis du gerne vil vide mere om, hvad DMS-afregningsmodulet til kalve går ud på, er der hjælp at hente i både faktaark, film...
09.08.19