Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-10-2019

  

Oprettet: 21-10-2016

Forbrugeren: Dyrevelfærd er køer på græs

Danskerne ved ikke meget om dyrevelfærden i dansk landbrug. Men deres holdning er klar – dyrevelfærd er ensbetydende med naturlig adfærd.

En malkeko, der har det godt, kommer på græs i sommerhalvåret. Den har nem adgang til foder og vand, og så kan den bevæge sig frit rundt.

Sådan svarer de to tredjedele af befolkningen, der går op i dyrevelfærd, når de bliver bedt om at definere dyrevelfærd for en malkeko.

Svarene kommer fra en stor undersøgelse, Landbrug & Fødevarer fik lavet tidligere på året. Undersøgelsen kaster lys over såvel forbrugernes viden om dyrevelfærd samt deres holdning til dyrevelfærd i dansk landbrug.

Generelt viser deres svar, at dyrevelfærd er ensbetydende med naturlig adfærd. Ovennævnte tre udsagn, med ’adgang til græs i sommerhalvåret’ som topscorer, blev således nævnt oftere, end udsagn som ’lider ikke unødig’, ’er tryg og ikke stresset’, og ’bliver malket, når den har behov for det’ når de adspurgte skulle definere god dyrevelfærd for malkekøer. I undersøgelsen blev der spurgt åbent ind til, hvad det var, der bekymrede dem, der var bekymrede over dyrevelfærden. Her viste det sig, at bekymringerne i høj grad handler om dyrenes daglige liv og trivsel. Det vil fx sige bevægelsesfrihed, nem adgang til mad og vand, gode pladsforhold, adgang til udearealer med sol og frisk luft. I det hele taget, om dyrene har mulighed for at udleve deres naturlige adfærd.

Stor uvidenhed

Undersøgelsen afslørede også, at forbrugerne ikke har stor faktuel viden om forholdene i dansk landbrug. Eksempelvis tror kun 17 pct. af de adspurgte, at malkekøer har adgang til madrasser. Hele 43 pct. tror, at malkekøer ikke har adgang til madrasser, mens 40 pct. svarer ved ikke.

Hele 30 pct. tror, at malkekøer står bundet i stalden. Her mener 40 pct. dog, at det ikke kan passe, mens 30 pct. er så usikre på spørgsmålet, at de svarer ved ikke.

Danskernes viden er ikke meget større, når det kommer til forholdene for kalvene. Eksempelvis mener hele 26 pct. at kalvene lever som tremmekalve i de danske stalde. 29 pct. svarer, at det tror de ikke, at de gør, mens hele 44 pct. svarer, at de ikke ved det.

Dyrevelfærd fylder mere

Undersøgelsen viser, at dyrevelfærd er blevet vigtigere for forbrugeren, end det har været tidligere. 70 pct. svarer, at de tænker af og til eller en hel del over dyrevelfærd, og karakteriserer deres indstilling som lidt eller generelt bekymrede.11 pct. af danske forbrugere peger på dyrevelfærd som den parameter, der har størst betydning for hvilke fødevarer de vælger. Den andel har ikke flyttet sig siden en lignende undersøgelse i 2013, men er steget fra 3 pct. i 2011 og 6 pct. i 2012. Noget tyder altså på, at blødere værdier er ved at tage over efter tendensen med discount og tilbudsjagt. På spørgsmålet om, hvorfor de adspurgte ikke altid vælger varer, de forbinder med en højere grad af dyrevelfærd, lyder begrundelsen dels prisen, dels at det ikke er tydeligt at se på emballagen, hvorvidt dyrene har haft det godt.

Når valget står mellem danske og udenlandske fødevarer, er der dog bred enighed om, at den bedste dyrevelfærd kommer fra den danske fødevareproduktion. Hele 76 pct. svarer, at der er taget større hensyn til dyrevelfærd ved produktionen af danske mejeriprodukter end udenlandske, mens den tilsvarende andel for oksekød lyder på 67 pct.


Landbrug & Fødevarer har spurgt forbrugerne, hvad de forbinder med dyrevelfærd.

 

Læs også:

Dyrevelfærd skal virke i praksis

Slut med udsættelser af Lov om hold af malkekvæg

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 19 – 2016

 

 

 

Sidst bekræftet: 03-10-2018 Oprettet: 21-10-2016 Revideret: 21-10-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Undgå kalvediarré med ren mælk, ren boks og ren kalvepasser
Diarré giver kalven et livsvarigt knæk. Derfor bør hygiejnen prioriteres tårnhøjt hos såvel tyre- som kviekalve.
15.11.19
Nyt malkecenter kræver grundig test
Ofte skal der justeres adskillige detaljer, før et nyt malkeanlæg fungerer. Det anbefales derfor, at man ikke haster skifte...
12.11.19
Kvægnyt nr. 20 - 2019
Læs om: Turbo på udviklingenaf digital foderstyring og grovfoderproduktion; Hvor mange naturpoint scorer din bedrift. m.m.
01.11.19
Nye tiltag for salmonellasanering i kvægbesætninger for 2020
Den planlagte særslagtning af alle slagtedyr fra besætninger i salmonellaniveau 2 pr. 1. januar 2020 falder bort. I stedet ...
25.10.19
Søg tilskud til en brovægt – og meget andet
Miljøteknologiordningen giver bl.a. 40 pct. tilskud til brovægte. Det betyder, at du med tilskuddet kan få installeret en b...
18.10.19