Oprettet: 18-10-2019

Stor japansk interesse for dansk mælkeproduktion

På en rundtur i Danmark gav et besøg hos en landmand i Lejre en delegation af japanske politikere og ambassadefolk megen inspiration til udvikling af Japans mælkeproduktion.


Den japanske delegation bed bl.a. mærke i mælkeproducent Peter Sivertsens høje fokus på dyrevelfærd, miljø og ledelse. Foto: Japans ambassade i Danmark

Der blev lyttet, fotograferet, noteret og tænkt efter, da en delegation af japanske politikere og ambassadefolk for nylig besøgte den økologiske mælkeproducent Peter Sivertsen ved Lejre.

”Det var meget interessant at få indblik i forholdene hos hr. Sivertsen. Det kan vi lære meget af i vores arbejde med at udvikle Japans mælkeproduktion,” siger Yoji Muto, leder af delegationen.

Som formand for det japanske parlaments landbrugs- og fødevareudvalg ser han store fordele i en praktisk tilgang til at klare landbrugets udfordringer.

”Problemerne er i marken og i stalden, og der finder man også løsningerne. Danmark har en meget avanceret, og stigende, mælkeproduktion og er en af de store eksportører af mejeriprodukter. Jeg besøgte en dansk mælkeproducent for at finde ud af hemmelighederne bag den danske succes og løsningerne på de udfordringer, den japanske mejeribranche står over for,” forklarer Yoji Muto.

Blandt andet hæftede han sig ved Peter Sivertsens omstillingsevne.

”Han forstår at respondere på forbrugernes og samfundets krav såsom dyrevelfærd og miljø, der også er i vækst i Japan. Det er en uomgængelig udfordring for landbruget at blive stadig mere bæredygtigt. Hr. Sivertsens ideer og tiltag på det område er meget inspirerende. Det samme gælder hans indsats for at forbinde landbruget og det omgivende samfund ved at åbne dørene for forbrugerne og vise dem sin produktion,” fastslår Yoji Muto.

Plads til forbedring

Endvidere bed han mærke i de gode forhold for både dyr og medarbejdere på bedriften i Lejre.

”I Japan er vi i gang med at indføre reformer, der skal sænke det høje antal arbejdstimer og lange arbejdsdage. Dem har især mælkeproducenter mange af pga. malkning morgen og aften, ligesom markarbejdet kræver megen tid. Men hos hr. Sivertsen er tingene organiseret sådan, at de ansatte har en almindelig arbejdsuge på 37 timer med to ugentlige fridage og seks ugers betalt ferie om året. Set i det lys er der stadig masser af plads til forbedring i Japan,” konstaterer Yoji Muto.

Ens udfordringer

At japansk og dansk landbrug har ens udfordringer, fik han også øje på under besøget hos Peter Sivertsen.

”Som det er tilfældet i Japan, kæmper danske landmænd også med at skaffe arbejdskraft og sikre videreførelse af bedriften. Vi har en fælles opgave i at gøre landbrug til en attraktiv profession for de unge,” understreger Yoji Muto og erklærer sig som tilhænger af et tæt samarbejde.

”Mælkebønder er selvstændige ledere, men både i Danmark og Japan har de et stærkt netværk, hvor de udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Jeg er blevet fortalt, at mange unge japanske mælkeproducenter kommer til Danmark for at dygtiggøre sig, og jeg håber, at deres danske kolleger vil besøge Japan. Det vil stimulere begge parter og føre til ny viden,” mener Yoji Muto.

Stigende forbrug

Sammenlignet med historien i Europa er japanernes forbrug af mejeriprodukter noget forholdsvis nyt, lyder det fra Yoji Muto.

”Men i dag er mejeriprodukter en essentiel del af den japanske madkultur. Ikke bare pga. den gode smag, men også pga. den høje ernæringsværdi,” påpeger Yoji Muto.

Ifølge ham er forbruget af surmælksprodukter og ost steget de seneste år.

”Der er fokus på funktionaliteten af mælke-syrebakterier, og mht. ost forventes stigningen i forbruget at fortsætte trods et faldende befolkningstal,” siger Yoji Muto.

Besøget på Per Sivertsens bedrift var led i en rundrejse i Danmark. Den japanske delegation var bl.a. også på visit hos Barrit Mejeri, som afsætter størstedelen af sin produktion af flødeost til Japan.

Udsigt til eksportvækst

I 2018 eksporterede Danmark mejeriprodukter til Japan til en samlet værdi af 618 mio. kr. – dobbelt så meget som i 2008. Landbrug & Fødevarer forudser en stigning på 25 til 50 pct. i eksporten af danske mejeriprodukter til Japan som følge af landets frihandelsaftale med EU, der trådte i kraft 1. februar i år.


Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 19, 2019 

 


Sidst bekræftet: 18-10-2019 Oprettet: 18-10-2019 Revideret: 18-10-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Henrik Lomholt Rasmussen

Af samme forfatter

Sådan kan du hente store besparelser i malkestalden
Nyt kursus fra SEGES sætter fokus på, hvordan man kan øge effektiviteten, motivere medarbejderne og forbedre yversundheden...
13.12.19
God støtte i en trængt tid
Positiv opbakning på Fødevaredagen.
04.10.19
Reducer klimaaftrykket og tjen flere penge
SEGES efterlyser kalve til et fireårigt udviklingsarbejde, der gennem avl og den nyeste genteknologi skal skabe en klimaven...
09.08.19
Solen skinnede på verdens største erfagruppe
Under en skyfri himmel blev godt 400 landmænd, medarbejdere og rådgivere opdateret om den nyeste viden om grovfoder og udve...
14.06.19