Feedback Form

  

Oprettet: 29-11-2019

Husk korrekt afsikring af døde dyr

Døde dyr er en kilde til smittefare. Derfor er korrekt indretning af afhentningspladser vigtig. Samtidig er det også vigtigt af hensyn til udefrakommende, at dyrene ikke er synlige.

Vær derfor omhyggelig med, at afhentningspladsen opfylder lovkravet, som lyder:

”Døde dyr skal opbevares på en måde, så de ikke udgør en risiko for spredning af smitstoffer, og så de er sikret mod ådselædende dyr. Fordærvelse af kadaverne skal forebygges.

Døde produktionsdyr skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald.”

Få gode råd i FarmTest Kvæg nr. 94 ’Udlevering af døde kreaturer – smitte-beskyttelse’ på www.farmtest.dk

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 22, 2019 
Sidst bekræftet: 29-11-2019 Oprettet: 29-11-2019 Revideret: 29-11-2019

Kontakt

Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Forfatter

HusdyrInnovation