Oprettet: 22-02-2019

Flere får stress – også landmænd

Flere krav, mere der skal dokumenteres og en følelse af ikke at kunne ’følge med’ – hverken økonomisk eller personligt, sender stadig flere landmænd til psykolog med stress.

Psykolog Malene Viderup Worm ser dobbelt så mange landmænd i sin praksis i dag som for 18 år siden.

”Når man er selvstændig, så er man vant til at gøre tingene selv. Og jeg oplever oftere, at også landmænd har svært ved at ’følge med’ i forhold til de konstant øgede krav.”

Ordene kommer fra Malene Viderup Worm. Hun har 18 års erfaring som praktiserende privatpsykolog. Og når en bil i dag svinger ind på gårdspladsen foran hendes praksis, er det stadig oftere en landmand eller en landmandskone, der stiger ud.

”Jeg vil skyde på, at jeg ser dobbelt så mange landmænd, som da jeg åbnede min praksis,” siger hun.

Landmænd er hårdt ramt

Ikke alene ser Malene Viderup Worm flere landmænd i sin praksis end tidligere. De er også ofte hårdt ramt af stress.

”De landmænd, jeg har i terapi, er godt nok ramt. Måske hænger det sammen med, at landmænd stadig er meget alene og ikke er vant til at snakke om problemerne. Ofte står de jo også meget alene med ansvaret på bedriften,” lyder det fra Malene Viderup Worm.

Og her spiller strukturudviklingen i landbruget helt sikkert også ind, påpeger hun.

”Når du bliver større, forpligter du dig mere, og når du så ikke kan ’følge med’ mere, enten økonomisk eller personligt, er det en enorm stressfaktor. Samtidig med, at du selvfølgelig også har et ønske om at lykkes udadtil,” fortæller hun.

Hun forklarer, at det er, når vi mister kontrollen, vi bliver stressede. Og ud over følelsen af ikke at kunne ’følge med’, er det ofte økonomien, der stresser de landmænd, hun ser.

”Det er både deres egen økonomi og investeringer, og det, de ikke selv har kontrol over, fx mælkepriserne, der stresser dem,” fortæller hun.

Hun peger også på, at landbrugets tradition, hvor mange overtager en familieejendom kan medføre et enormt pres og så mange forpligtelser og forventninger, at nogle allerede fra den allerførste dag som gårdejer er på overarbejde.

Ifølge Malene Viderup Worm er forekomsten af stress ligefrem eskaleret de seneste 3-5 år.

”Vi bliver mødt af flere og flere krav. Der er større krav til dokumentation og flere ting, der skal efterleves. Det oplever jeg blandt alle erhvervsgrupper også landmænd,” forklarer Malene Viderup Worm.

Ændring medfører ubehag

KVÆGKONGRES2019

I indlæg nr. 23 Når landmænd får stress kan du møde psykolog Malene Viderup Worm og to mælkeproducenter, der fortæller om, hvordan de er kommet igennem det at gå ned med stress.

Tilmeld dig på www.kvægkongres.dk

Heldigvis kan der gøres noget ved det. Ikke ved kravene, som ifølge psykologens overbevisning er et vilkår, vi må lære at navigere i.

”Men jeg kan arbejde med, hvor meget de vilkår skal få lov at fylde i den enkelte, hvor vigtigt det skal være for den enkelte,” fortæller hun.

Det er dog ikke nemt, for er man først nået der ud, hvor man har symptomer på stress, skal man være villig til at gennemføre ændringer og prioritere anderledes for at få det bedre.

”Når du har fået stress, er der noget, der skal laves om. Og det medfører altid ubehag at ændre noget. Måske koster det penge at ansætte en ekstra medarbejder, måske må man overlade noget ansvar til andre, og det er rigtig svært,” lyder det fra Malene Viderup Worm.

Flere får stress – også landmænd

I terapien arbejder man med at lære andre og mere hensigtsmæssige måder at forholde sig til sine negative og destruktive tanke-, følelses- og handlemønstre i forhold til stress. Der arbejdes også med at acceptere de ting, der er ude af vores kontrol og ikke kan ændres, men derimod skabe plads til dem, så de ikke fylder så meget og forhindrer dig i at leve det liv, du gerne vil. Det kan fx være bekymringer af økonomisk karakter om svingende mælkepriser, foderpriser, vejrforholdene og fremtiden, hvor der arbejdes med at acceptere, at de er der som en naturlig del af en landmands liv, men uden de bliver for styrende og dominerende og fylder for meget.

I terapi får du ny viden og redskaber til bedre at kunne håndtere stress.

/Malene Viderup Worm


Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 4, 2019

 

Sidst bekræftet: 22-02-2019 Oprettet: 22-02-2019 Revideret: 22-02-2019

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20