Oprettet: 24-01-2020

Kvægbesætninger kontrolleres for håndtering af syge dyr og brug af medicin

Fra februar og frem til juni gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i kvægbesætninger om håndtering af syge og tilskadekomne dyr samt anvendelse af medicin.

I de kommende måneder får 150 kvægbesætninger uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsens kontrollanter. De vil se på, om besætningens håndtering af syge dyr og anvendelse af medicin sker efter reglerne. Baggrunden for at sætte fokus på netop disse områder er, at de har været hyppig anledning til sanktioner i tidligere kontrolkampagner.

Det overordnede formål med kampagnen er iflg. kampagneleder og dyrlæge Connie Madsen fra Fødevarestyrelsen, at forbedre dyrevelfærden for syge og tilskadekomne dyr. For området medicin handler det om at øge fødevaresikkerheden ved at fremme ansvarlig anvendelse og korrekt registrering, opbevaring og brug.

De 150 besætninger, som besøges, fordeles på 120 malkekvægsbesætninger med modul 2-sundhedsaftale og 30 slagtekalvebesætninger.

Kontrollanterne tjekker bl.a:

– Om syge og tilskadekomne dyr bliver fundet ved det daglige tilsyn og straks får en passende behandling samt opstaldes i sygeboks ved behov.

– At der er det rigtige antal sygebokse, som lever op til pladskravene og er indrettet korrekt – fx at det er muligt at malke i dem, og at de er velstrøede.

– Om medicin anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning – dvs. bl.a. det rigtige præparat til den rigtige lidelse, den korrekte dosis i korrekt antal dage.

– Om landmanden har medicinhåndteringskursus, og om der føres optegnelser over anvendt medicin, og at lagerlisten stemmer overens med beholdningen.

– Om de særlige regler for behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion overholdes. Dvs. om landmanden har kursus/autorisation, at der kun foretages én behandling af hvert dyr, og at behandling foretages indenfor det tilladte antal dage efter kælvning.

Fødevarestyrelsen gennemfører kampagnen fra 1. februar til 31. maj 2020. 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 2, 2020

Sidst bekræftet: 24-01-2020 Oprettet: 24-01-2020 Revideret: 24-01-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kan fodring med rapsfrø slå to fluer med ét smæk?
Sundere mælk og lavere klimaaftryk. Det er målet med en to-årig indsats, som skal se på effekten af at fodre køerne med ra...
07.02.20
Min grovfoderøkonomi betyder mere end ydelsen
For mælkeproducent Lars Nissen er en lav fremstillingspris på godt grovfoder vigtigere for besætningens bundlinje end en hø...
07.02.20
Kvægnyt nr. 3 - 2020
Læs om grovfoderøkonomi, parvis opstalning af kalve, Håndtering af langhårede græsmarker m.v.
07.02.20
Tilmeldingen er åben
Tilmeldingen er åben til Kvægkongres 2020, som løber af stablen 24.-25. februar i Herning.
24.01.20
SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella
Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i de...
24.01.20