Oprettet: 05-09-2014

Lempet tolkning af transportregler

En mildere tolkning af transportreglerne for dyr betyder, at landmænd nu selv må transportere kvier og køer i de sidste 28 dage inden forventet kælvning.

Fødevarestyrelsen har lempet tolkningerne af reglerne for transport af dyr. Det betyder, at kvier og køer i de sidste 28 dage inden forventet kælvning nu må transporteres over kortere afstande i landmandens eget transportmiddel, hvis det i øvrigt er egnet hertil.

Det hidtidige forbud mod at transportere dyr i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden var et problem for kvægbrugere, der har en opdelt produktion med opstaldning af kvier eller goldkøer på en anden ejendom end den mælkeleverende. Landbrug & Fødevarer, Kvæg har imidlertid gennem lang tid arbejdet på at få ændret på reglerne, så de blev anvendelige i forhold til de praktiske produktionsforhold. Det er derfor en glæde at se, at der endelig er kommet en positiv udvikling i sagen.

Egen transport af højdrægtige dyr forudsætter, at de generelle regler om hensynet til dyrene overholdes (EU-transportforordningens artikel 3). Det er landmandens eget ansvar, inden hver transport, at vurdere, om det enkelte dyr er egnet til transport. 

 

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 16 – 2014

Sidst bekræftet: 21-08-2019 Oprettet: 05-09-2014 Revideret: 05-09-2014

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Uanset om det er virus eller bakterier, som er årsag til diarré hos kalven, er det meget sjældent selve infektionen den dør...
05.12.19
Kalvens tarmflora har mange vigtige funktioner
Bakterierne i tarmen indgår i et vigtigt og kompliceret samspil med kalven, og sandsynligvis udgør tarmen den vigtigste del...
03.12.19