Feedback Form

  

Oprettet: 09-03-2018

Kvægkongres: Op og ned på GMO

Nye undersøgelser viser ingen sundhedsfare ved at spise genmodificerede fødevarer. Men teknikken har nogle uheldige sideeffekter.


56 procent af den mængde glyphosat, der anvendes på verdensplan, anvendes på GM-afgrøder. Bl.a. på sojabønner.

Forbrugerne efterspørger GMO-frie produkter. Men er der overhovedet rationelle grunde til det – eller er det en efterspørgsel alene baseret på følelser? De korte svar på begge spørgsmål er ifølge Erik Kristensen fra Aarhus Universitet “ja”. Heldigvis uddybede han sine svar og gav samtidig en god redegørelse for, hvad GMO overhovedet er for en størrelse.

GMO står for ’genmodificerede organismer’ – og ’Non-GM’ står for ’ikke genmodificeret’. Og med genmodificeret menes, at man via teknologi har overført gener med nye funktioner – inden for en art eller fra en art til en anden. Det er med andre ord meget anderledes end traditionel forædling, hvor man gennem mange generationer udvælger ’de bedste’ blandt den tilfældige genetiske variation. Med genmodifikation har man således fået nogle afgrøder med forskellige former for tolerance – bl.a. sojabønner, der kan modstå Round Up. Fordelen ved disse afgrøder er ifølge Erik Kristensen bl.a. ofte reduceret behov for jordbearbejdning, sparet arbejdstid, nedsat omkostning til pesticider, ofte mindre risiko for afgrødeskader og dermed større udbytte og kvalitet. De vigtigste GM-afgrøder på verdensplan er sojabønner, majs og bomuld.

Øget resistens mod ukrudt

”Der ikke nogen sundhedsrisiko for mennesker ved at spise genmodificerede fødevarer. Det har en nylig undersøgelse fra USA vist,” forklarede Erik Kristensen og uddybede, at problemet i høj grad ligger i, at man sprøjter GM-afgrøder med glyphosat, som er hovedkomponenten i Round Up. Forbruget af glyphosat er derfor steget kraftigt i de seneste 20 år, og i gennemsnit behandles 20-30 pct. af verdens landbrugsareal nu med glyphosat hvert år. 56 pct. af den mængde glyphosat, der anvendes på verdensplan, anvendes på GM-afgrøder. Det fører til øget resistensudvikling hos planterne mod glyphosat. Dermed skal der sprøjtes flere gange og med andre midler, så den oprindeligt gode effekt, hvor man kunne sprøjte mindre og undgå mere skadelige midler, forsvinder.

“Det er med andre ord ikke teknikken i sig selv, men de afledte effekter, der er problemet,” konkluderede Erik Poulsen. Endelig påpegede han, at uanset rationelle begrundelser, så betyder følelser meget i folks stillingtagen til GMO.

”Og i sidste ende er det jo forbrugerne, der bestemmer,” sluttede han. Og det må man give ham ret i. Efterspørgslen på GM-frie produkter har betydet, at mange mælkeproducenter har været i gang med at udfase brugen af genmodificeret soja, og siden juni måned 2017 har al dansk drikkemælk fra Arla været fra køer, der er fodret med GM-frit foder.

Uenighed i etisk råd

I Det Etiske Råd er der delte meninger om GMO. Flertallet mener ikke, GMO skal afskrives, hvis det kan bidrage til at løse klimakrisen og afhjælpe sult i verden. Et mindretal mener derimod, at genetisk manipulation er udtryk for et forkert natursyn.

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 5, 2018

 

Sidst bekræftet: 09-03-2018 Oprettet: 09-03-2018 Revideret: 09-03-2018

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19

Læs også