Aktuelt til dyrlæger 

Oprettet: 18-11-2015

Aktuelt til Dyrlæger 04 - 2015

Lukning af ”det gamle Dyreregistrering”, Hvorfor kan der ikke beregnes forventet kælvning?, Økologikongres, Behandling af Cryptosporidiose/Coccidiose i økologiske besætninger, Nye muligheder for indberetning af mastitispatogener m.m.

  Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger

 

Indhold:

Lukning af ”det gamle Dyreregistrering”

Hvorfor kan der ikke beregnes forventet kælvning?

Økologikongres

Behandling af Cryptosporidiose/Coccidiose i økologiske besætninger

Nye muligheder for indberetning af mastitispatogener

Optimal rengøring og desinfektion af kalvebokse reducerer kimtal til omkring nul

Den ny bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. er trådt i kraft

 

Lukning af ”det gamle Dyreregistrering”

Der er sket meget i udviklingen af DMS Dyreregistrering i 2015, men vi må konstatere, at det ikke er muligt at få alle ”dyrlægefunktioner” ind i DMS inden årsskiftet. Derfor vil alle dyrlæger stadig have adgang til det gamle Dyreregistrering indtil medio 2016. Vi opfordrer dog stadig til, at I bruger DMS Dyreregistrering så meget som muligt, da der er rigtig mange gode muligheder i programmet bl.a. indenfor analyser og udskrifter.

Det er planen, at det gamle Dyreregistrering lukkes for landmandsbrugerne først i 2016. Over 2.750 har brugt programmet og over 2.000 mælkeproducenter bruger hver uge DMS Dyreregistrering, så langt størstedelen er godt i gang. Landmænd der efter januar stadig har behov for at bruge gammel Dyreregistrering f.eks. til udveksling af K01-filer med Delaval vil forsat have adgang.

Af seniorkonsulent Lone Harder Waldemar, lnw@seges.dk


Hvorfor kan der ikke beregnes forventet kælvning?

Hvis der konstateres positiv drægtighed efter negativ drægtighed, uden en mellemliggende inseminering eller løbning, kan der ikke beregnes forventet kælvning. Dyr i denne situation vil fremgå af DMS-billedet Dagligt overblik under feltet Aktuelt.

Se vejledning til, hvordan der kan ændres i indberetningerne her

Af specialkonsulent Søs Ancker, sanc@seges.dk

 

Økologikongres

Der er fortsat mulighed for at deltage i årets Økologikongres d. 25.-26. november - læs mere her

Behandling af Cryptosporidiose/Coccidiose i økologiske besætninger

Det er under særlige betingelser muligt at opbevare Halocur/Baycox og lignende i op til 35 dage på økologiske bedrifter. Der skal foreligge en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul. Besætningsdyrlægen skal have oprettet en besætningsdiagnose for Cryptosporidiose eller Coccidiose. Endelig skal der være udarbejdet en besætningsspecifik handlingsplan. Planen skal være tilpasset den enkelte besætning og udførligt beskrive de specifikke tiltag, der iværksættes og hvordan smittepresset forsøges nedbragt. Efter tre måneder skal handlingsplanen evalueres. Dato for evaluering bør fremgå tydeligt ved en kontrol. Muligheden for opbevaring af medicin til behandling af cryptosporidiose og coccidiose er en undtagelse fra de generelle økologiregler. Derfor er det særlig vigtigt, at den fornødne dokumentation fremgår som en del af medicinlogbogen.

Hvis bedriften ikke har en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul, kan der kun bruges og opbevares lægemidler til behandling af det eller de specifikke dyr, hvor dyrlægen har stillet diagnosen.

Læs mere i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, april 2015 (kap. 15).

Af landskonsulent Birgit Ingvorsen, bii@seges.dk SEGES Økologi

 

 

Nye muligheder for indberetning af mastitispatogener

Følgende nye muligheder for registrering af mastitispatogener er blevet oprettet i Dyreregistrering:

Agens Sygdomskode
Mycoplasma bovis 225
Mycoplasma spp. 226
Prototega spp. (alger) 227
Serratia marescens 228

Af dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@seges.dk

 

Optimal rengøring og desinfektion af kalvebokse reducerer kimtal til omkring nul

Vi kender vel alle principperne for rengøring og desinfektion. Skidt og gødning skal fjernes, før der desinficeres, da organisk materiale hæmmer effekten af desinfektionsmidlerne. Hvor stor en reduktion i kimtal kan man egentlig forvente ved de forskellige trin i en rengøringsprocedure? Det har vi undersøgt på kalvebokse i samarbejde med Desinfektionsrådgiveren ApS. De foreløbige resultater tyder på, at når der først vaskes med vand og alkalisk sæbe og efterfølgende desinficeres, kan kimtallet på bokssider og -bund reduceres til omkring nul. Effekt at desinfektion uden forudgående vask med sæbe undersøges vil også blive undersøgt. De samlede resultater forventes i midten af december.

Læs mere om smittebeskyttelse på LandbrugsInfo her


Af specialkonsulent Peter Raundal, pra@seges.dk og konsulent Anne Marcher Holm, aah@seges.dk

 

Den ny bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. er trådt i kraft

I november 2015 er ca. 6,4 % af malkekvægsbesætningerne og ca. 2 % af de øvrige besætningstyper i niveau 2. Det er fortsat målet, at Salmonella Dublin skal være under kontrol 2016. De nye regler består i hovedtræk af tiltag på tre områder:

  1. Ny regionalisering
  2. Bedre overvågning
  3. Bedre smittebeskyttelse

Der kan findes mere materiale om Salmonella Dublin og sanering på www.salmonella.dk, hvor der også er link til bekendtgørelsen.

Af specialkonsulent Erik Rattenborg, era@seges.dk

 

 

Sidst bekræftet: 18-11-2015 Oprettet: 18-11-2015 Revideret: 18-11-2015

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19