Aktuelt til Dyrlæger 

Oprettet: 02-12-2015

Aktuelt til Dyrlæger 05 - 2015

Input fra kursus i mælkekvalitet og yversundhed, Medicinregnskab i DMS Dyreregistrering, Halte køer befinder sig ikke godt i sengebåsestalden.

  Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger

 

Indhold:

Input fra kursus i mælkekvalitet og yversundhed

Medicinregnskab i DMS Dyreregistrering

Halte køer befinder sig ikke godt i sengebåsestalden

 

Input fra kursus i mælkekvalitet og yversundhed

Første modul i Kursus i yversundhed og mælkekvalitet er netop afholdt med deltagende dyrlæger fra Danmark og Sverige. En central indlægsholder var Ian Onstad fra ”The Dairy Group”. Han har arbejdet specialiseret med malkning og i særdeleshed med optimering af pattegummi. Kursus var en kombination af indlæg og workshop i en besætning, hvor deltagerne fik mulighed for ”hands on”.

Ian Ohnstad illustrerede på glimrende vis, at man ikke kan rådgive omkring mælkekvalitet, uden at bruge mange timer i malkestalden og have indblik i teknikken.

Litteraturen siger at 6-20 % af nyinfektionerne kan relateres til teknikken, resten til biologiske faktorer hvor dyrlægen har sine hovedkompetencer.

Forkert pattegummi kan medføre:

  1. Reduceret malkehastighed
  2. Øget hyperkeratose på pattespidser
  3. Øget frekvens af nyinfektioner

Kontakt en kvalitetsrådgiver eller en kollega med større ekspertise indenfor yversundhed, når du ikke selv føler dig som verdensmester…

Af dyrlæge Michael Farre, mifa@seges.dk

 

Medicinregnskab i DMS Dyreregistrering

Medicinregnskab lukkes i gl. Dyreregistrering i januar 2016

I januar 2016 lukkes der for Medicinregnskab i gl. Dyreregistrering. Opgørelse af lager og medicinforbrug vil derfor fremadrettet alene ske i DMS. Det er derfor en god ide at blive fortrolig med medicinregnskab i DMS, inden Medicinregnskab lukkes i gl. Dyreregistrering. Dyrlæger vil forsat have adgang til visse andre funktioner i gl. Dyreregistrering.

Opdatering af Medicinregnskab i DMS
2. december 2015 bliver Medicinregnskab i DMS Dyreregistrering opdateret. I den forbindelse er Medicinregnskab blevet en del hurtigere at arbejde i, og samtidig er der ændret i måden, hvorpå der registreres korrektioner. Optalt lager tilbageskrives nu til dagen før; dette fremgår tydeligt af skærmbilledet, der vises i forbindelse med afstemningen.

Generel information om Medicinregnskab i DMS
Med Medicinregnskab i DMS vil vi gøre det lettere for landmanden at dokumentere, hvordan den ordinerede/udleverede medicin anvendes på bedriften, og samtidig hjælpe ham med at få overblik over medicinlageret.

Løsningen i DMS indeholder nogle principielle ændringer i forhold til løsningen i gl. Dyreregistrering. Disse ændringer er således at:

  • Der er mulighed for at indberette en status (optalt lager)
  • Beregnet lager er baseret på hændelser siden sidste optælling, og ikke siden OSR-aftalens start, som var gældende i gl. Dyreregistrering
  • Det, som tidligere var defineret som regulering, nu er erstattet af begreberne ”Korrektion”, og ”Spild”

Lageret nulstilles nu ikke længere i forbindelse med aftaleskifte. Det betyder, at hvis landmanden skifter tilvalgsmodul eller dyrlæge, så fortsætter medicinregnskabet uændret. Det betyder, at de præparater, som ikke fortsætter i en ny aftale, skal nulstilles.

Beskrivelse af Medicinregnskab
De registreringer, der fortages pr. dyr i forbindelse med en behandling eller en efterbehandling, er uændrede i forhold til tidligere og kan indberettes via DMS, BoviSoft eller SmartKoen. Opgørelse af lager og medicinforbrug for en periode, vil ske via Medicinregnskab i DMS.

Klik her for at læse om ’Medicinregnskab i DMS Dyreregistrering’.

Af konsulent Jesper Mortensen, KvægIT, jesperm@seges.dk 

 

Halte køer befinder sig ikke godt i sengebåsestalden

Flere studier viser, at halte køer ofte har en anden liggeadfærd end deres ikke-halte medsøstre, når de er opstaldet i almindelige sengebåsestalde. Især ligger halte køer ned længere tid ad gangen og nogle undersøgelser viser også en øget liggetid pr døgn. Men et dansk ph.d.-studie viser, at når de kommer i aflastningsboks med dybstrøelse, får de halte køer en liggeadfærd, der ikke adskiller sig fra de raske køers.

Det tyder på, at de halte køer ikke i sig selv har behov for længere liggetid eller længere liggeperioder end de ikke halte køer. Den forandrede liggeadfærd i sengebåsestalden må derimod skyldes, at de halte køer ikke får opfyldt deres særlige behov i sengebåsestalden. Der kan fx være et for hårdt og glat underlag i båsen, for snævre og korte båse, for lang afstand til foderbord, konkurrence fra andre køer mv.

Det er et lovkrav at halte køer, grad 4-5 på en 5 point skala, skal opstaldes i sygeboks. Ovennævnte forsøg viser, at det giver rigtig god mening.

Læs mere her 

Af dyrlæge Peter Raundal, pra@seges.dk

 

 

Sidst bekræftet: 02-12-2015 Oprettet: 02-12-2015 Revideret: 02-12-2015

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19