Aktuelt til Dyrlæger 

Oprettet: 21-12-2015

Aktuelt til dyrlæger nr. 6 - 2015

Læs om: Vejledning til Mælkeproduktionsopgørelsen og Systematisk fejlfinding ved multifaktorielle besætningsproblemer.

  Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger

 

Indhold:

Vejledning til Mælkeproduktionsopgørelsen

Systematisk fejlfinding ved multifaktorielle besætningsproblemer

 

 

 

Vejledning til Mælkeproduktionsopgørelsen

Det har vist sig, at der er behov for en vejledning til korrekt afkodning af den del af Mælkeproduktionsopgørelsen, der vedrører Mælkeproduktionsstatus.

Kolonnen ”Golde” angiver antallet af dyr i gruppen af køer, som ikke er kontrolleret ved den aktuelle ydelseskontrol. For grupperne af køer fra 0-12 uger efter kælvning vil kolonnen ”Golde” ikke indeholde goldkøer, men derimod køer fra 0-3 dage efter kælvning, idet disse normalt ikke kontrolleres medmindre landmanden aktivt tilvælger dette. Derudover vil kolonnen ”Golde” omfatte køer, som af andre årsager ikke er kontrolleret. Det kan fx være køer i sygeboks, hvoraf der ikke er udtaget prøver ved ydelseskontrollen.

For grupperne af køer fra 13 uger efter kælvning vil kolonnen ”Golde” primært bestå af reelle goldkøer, men der kan også i denne gruppe være køer, som af anden årsag ikke er kontrollerede.

Kolonnerne ”Kg Mælk” og ”Kg EKM - mål” og ”Kg EKM - opnået” angiver det gennemsnitlige daglige mælkemængde pr. ko på baggrund af ydelseskontrollen. I disse daglige ydelser er samtlige køer i gruppen, - altså også de ikke-kontrollerede køer, der står i kolonnen ”Golde” regnet med.

Hvis der bliver foretaget ændringer i de nuværende betegnelser eller beregninger vil vi informere om dette. 

Læs mere om DMS Dyreregistrering her

Af dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@seges.dk 

 

Systematisk fejlfinding ved multifaktorielle besætningsproblemer

Nyt materiale til systematisk gennemgang af malkekvægsbesætninger er tilgængeligt på LandbrugsInfo. Materialet er lavet for at understøtte fejlfinding i besætninger med komplekse, multifaktorielle problemstillinger, og få overblik over besætningens samlede udfordringer. Anvend materialet til at understøtte samarbejdet mellem ejer, ansatte og rådgivere i den enkelte besætning. Materialet finder du her.

Pluk i materialet efter behov
Få overblik over besætningens situation via links til ’Baggrund for besøg’ og ’Nøgletal i DMS’. Få styr på fakta i besætningen ved hjælp af tjeklisterne, som dækker følgende grupper:

  • Kalve 0 – 2 mdr.
  • Kalve 2 – 6 mdr.
  • Kvier 6 mdr. – løbekvier
  • Løbekvier og drægtige kvier
  • Kælvekvier og –køer
  • Goldkøer
  • Lakterende køer

Inddrag faktablade og diverse links efter behov. Udpeg fokuspunkter – det kan være analyser, der skal udtages, arbejdsgange, der skal ændres, staldforhold, der skal forbedres, behandlingsstrategier, der måske skal diskuteres – hver besætning har sin egen sandhed.

Af dyrlæge Pia Nielsen, pin@seges.dk og specialkonsulent Søs Ancker, sanc@seges.dk

 Aktuelt til redaktionen ønsker alle vores læsere en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår!

 

 

 

Sidst bekræftet: 21-12-2015 Oprettet: 21-12-2015 Revideret: 21-12-2015

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19