Aktuelt til Dyrlæger 

Oprettet: 29-09-2014

Aktuelt til Dyrlæger nr. 08 - 2014

Læs bl.a. om: Ajourfør din praksis-mailadresse i VetReg, Højere medicinforbrug ved sanering, Stort og småt om salmonellakampagnen, Tips fra World Buiatric Congres, Husk Ringtesten – skærp diagnostikken i din praksis, Møde om ”kronisk botulisme” mv.

 

 

  Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger

 

Indhold:

Ajourfør din praksis-mailadresse i VetReg

Højere medicinforbrug ved sanering

Stort og småt om salmonellakampagnen

Tips fra World Buiatric Congres

Husk Ringtesten – skærp diagnostikken i din praksis

Møde om ”kronisk botulisme”

Internationalt klovtræf i Billund

Fremtidens klovdyrlæge

Webinar om DMS Medicinafstemning  

 

  

Ajourfør din praksis-mailadresse i VetReg

En del praksis har fejlagtige oplysninger om mailadresser stående i VetReg. De fejlagtige adresser overføres til CHR og Kvægdatabasen og giver anledning til en del overflødigt bøvl. Vi håber, at I vil tjekke jeres praksisoplysninger i VetReg og få rettet eventuelle fejl. Gå ind under PraksisPraksisoplysninger og vælg Se/ret oplysninger. På forhånd tak for hjælpen.

/Dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@vfl.dk 

 

Højere medicinforbrug ved sanering

I særlige tilfælde kan FVST acceptere et forbrug over grænseværdien i forbindelse med saneringsprojekter.
FVST er, som det nok er de fleste bekendt, begyndt at udsende breve til ejere af ejendomme med medicinforbrug over de fastsatte grænseværdier. Brevet er en orientering om kommende flytning til kategorien ”Skærpet rådgivning”. Landmanden har en kortere frist til at komme med eventuelle indsigelser. I særlige tilfælde kan FVST acceptere et forbrug over grænseværdien i forbindelse med saneringsprojekter (fx sanering for B-Streptokokker), uden at besætningen rykkes ned i landmandskategori. Det er en forudsætning, at behandlingen skal være gennemført i et veldefineret tidsrum for at udrydde en specifik, følsom infektiøs sygdom i en veldefineret gruppe af dyr.

En sådan medicinsk sanering forventes efterfølgende at resultere i et stabilt/reduceret antibiotikaforbrug.

Hvis FVST skal acceptere et sådant periodisk højt forbrug, er det en forudsætning, at gennemsnitsforbruget i en ni-måneders periode umiddelbart forud for saneringen ligger under grænseværdierne.

Saneringsarbejdet skal understøttes af passende laboratoriediagnostik, der direkte eller indirekte (serologi) påviser det eller de agens, man sanerer for - inklusiv resistensundersøgelser, hvor det er muligt. Der skal desuden foreligge et velbeskrevet, skriftligt saneringsprogram, der detaljeret og præcist beskriver behandlingsplanen (inklusiv præparater og doseringer), aktuelle dyregrupper, smittebeskyttelsestiltag (bl.a. sektionering, rengøring og desinfektion) samt eventuelle øvrige tiltag, der skal iværksættes. 

/Dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@vfl.dk 

 

Stort og småt om salmonellakampagnen

Restriktioner for besætninger i Salmonellaniveau-3.

Hvis en besætning sættes under offentligt tilsyn (Salmonellaniveau-3), fordi der påvises salmonellabakterier i gødningsprøverne*, gælder følgende restriktioner:

Den ansvarlige for ejendommen skal bl.a.:

  • sikre at dyr fra besætningen holdes isoleret
  • sikre, at transport af dyr til slagteri sker efter reglerne om særslagtning.
  • afholde udgiften til særslagtning (pt. 550 kr.pr. dyr).
  • sikre at der ikke sker omsætning af levedyr fra besætningen – heller ikke til eksport!
  • begrænse eksterne kontakter til besætningen,

Kravene er indført for at mindske risikoen for smitteoverførsel . 

Endvidere gælder det, at det offentlige tilsyn først kan ophæves når:

- blodprøver fra de 10 yngste dyr over 3 mdr. er negative (dvs. med ODC% under 50)

ELLER

- besætningen har negative tankmælksprøver, dvs. prøver der tillader placering i niveau-1.

Besætninger, der har været i niveau-3 på grund af fund af Salmonella Dublin, placeres i niveau 2 i minimum 6 måneder, før besætningen kan placeres i niveau-1. 

* Som led i den intensiverede prøveudtagning 

Specialistrådgivning om Salmonella Dublin i kvægbesætninger
Som led i den sidste fase af kampagnen for et salmonellafrit kvægbrug har Landbrug & Fødevarer, Kvæg nedsat en specialistgruppe, der kan yde rådgivningsmæssig støtte i besætninger med salmonella. Gruppen, der består af tre dyrlæger og fire kvægrådgivere, skal yde rådgivning og opfølgning i smittede besætninger på almindelige brugerbetalte vilkår. Afregningen sker direkte mellem de respektive rådgivere og besætningsejeren.  

Hjælp fra specialistgruppen kan rekvireres ved henvendelse til VFL, Kvæg, der koordinerer gruppens opgaver. 

Gødningsprøver kan med fordel pooles allerede ved udtagning
I forbindelse med intensiveret prøvetagning i Salmonella-besætninger skal der indsendes gødningsprøver fra 15 dyr** samt 2 gylleprøver udtaget fra ulagret gylleopsamling, fx fortank . Prøverne skal undersøges ved dyrkning for bakterier ved DTU Veterinærinstituttet. På laboratoriet samles prøverne fra dyrene i 3 puljer af 5 dyr. Gylleprøverne analyseres hver for sig. Der undersøges dermed 5 prøver fra hver besætning.

Da der er en del arbejde forbundet med at poole prøverne opfordrer Veterinærinstituttet dyrlægerne til, allerede ved udtagels, at samle de 5 prøver i ét bæger fra hver dyregruppe og røre fæces rundt i bægeret. Den samlede pris for salmonella-undersøgelsen er pt. 1665 kr.  

** 5 mælkefodrede spædekalve, 5 kalve mellem 3-6 måneder og 5 nykælvere eller alternativt kvier/køer, der snart skal kælve (hvis der ikke er nok nykælvere i besætningen) 

/Dyrlæge Kaspar Krogh, ksk@vfl.dk

   

Tips fra World Buiatric Congres

WBC (World Buiatric Congres) har besluttet at udsende små praksisrelevante tips. Vi vil hen ad vejen viderebringe nogle af disse i uredigeret form:

“Peter Constable’s lectures that the safe rate for IV calcium infusion into a cow is 33 mls per minute of "normal IV calcium solutions" - but a 14g needle has a flow rate of 55 mls per minute.” 

/Dyrlæge Kaspar Krogh, ksk@vfl.dk

 

Husk Ringtesten – skærp diagnostikken i din praksis

Dianova gentager i november Ringtesten for identifikation af mastitispatogener. Benyt chancen til at få skærpet diagnostikken i din praksis. Tilmelding og yderligere information - se mere her - artiklen ikke længere tilgængelig.

/Dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@vfl.dk

 

Møde om ”kronisk botulisme”

VFL, Kvæg arrangerer i samarbejde med Boehringer Ingelheim KVÆGMØDE med titlen ”Kronisk botulisme” – facts & fiction  - seneste forskningsnyheder fra Hannover.

Mødet afholdes tirsdag den 7. oktober 2014 kl.15.00, på Hovborg kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg.

Tilmelding til troels.larsen@boehringer-ingelheim.com eller tlf.: 2272 4979 senest den 1. oktober.  

/Dyrlæge Kaspar Krogh, ksk@vfl.dk

 

Internationalt klovtræf i Billund

Få den nyeste viden om klove, og mød klovinteresserede kolleger.
Workshop i klovregistrering, præsentation af de nyeste forskningsresultater på området, demonstration af klovbeskæring, som man gør det i Japan samt messe med brancherelaterede produkter. Det er blot et udpluk af, hvad man kan opleve på KVK Hydra Klovs internationale konference om klovbeskæring fredag den 10. og lørdag den 11. oktober på Hotel LEGOLAND i Billund.

Klovtræffet giver klovbeskærere og dyrlæger fra Skandinavien, England, Holland, Tyskland samt helt fra Japan, Kina og Canada mulighed for at mødes. Sproget vil hovedsageligt være engelsk. Konferencen bliver realiseret med støtte fra forhandlere, producenter og kontakter inden for branchen. Pris inkl. pr. person inkl. forplejning 1.950 ekskl. moms. Flere oplysninger og tilmelding på www.kvk.dk.  

/Dyrlæge Pia Nielsen, pin@vfl.dk 

 

Fremtidens klovdyrlæge

Nyt toårigt kursusforløb i klovsundhed.
Er det dig? Eller mangler du lige lidt mere selvsikkerhed, når du løfter et ben for at stille en korrekt diagnose? Eller lidt bedre overblik, når du skal fortælle landmanden, hvilke klovlidelser, der koster mest i lige netop hans besætning?

På det nye efteruddannelsesforløb for praktiserende kvægdyrlæger får du nyeste håndteringsredskaber fra enkeltdyrs- til besætningsniveau. Du vil få skærpet dine kompetencer i håndtering af multifaktorielle besætningsproblemer som klovlidelser og gode redskaber til at implementere og følge op på tiltag.
Du vil efter kurset virkelig kunne mærke, at dit daglige arbejde gør en forskel.

Læs mere om kursusforløbet og tilmeld dig her

/Dyrlæge Pia Nielsen, pin@vfl.dk

 

Webinar om DMS Medicinafstemning

Den 7. oktober kl. 14.30 til 15.30 afholdes internetkursus om nyt modul i DMS. Modulet erstatter tidligere medicin-udskrifter.
På dette webinar bliver du introduceret til det nye modul til medicinafstemning i DMS Dyreregistrering. Medicinafstemningsbilledet i DMS, erstatter udskrifterne ’OSR-Medicinopgørelse’ og ’OSR, medicinregnskab’ i det gamle Dyreregistrering.  
Et webinar er et kursus der foregår over internettet. Kursusdeltagerne har mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Bliv introduceret til det nye modul, - så kan du vejlede dine landmænd.

Kontakt Lone Waldemar for spørgsmål og tilmelding på lnw@vfl.dk

 

 

 

Sidst bekræftet: 29-09-2014 Oprettet: 29-09-2014 Revideret: 29-09-2014

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Uanset om det er virus eller bakterier, som er årsag til diarré hos kalven, er det meget sjældent selve infektionen den dør...
05.12.19
Kalvens tarmflora har mange vigtige funktioner
Bakterierne i tarmen indgår i et vigtigt og kompliceret samspil med kalven, og sandsynligvis udgør tarmen den vigtigste del...
03.12.19