Aktuelt til Dyrlæger 

Oprettet: 30-10-2014

Aktuelt til Dyrlæger nr. 09 - 2014

Læs om: Reproduktionsudskrifter omlægges – NU!, Repro-fokus køer – en moderne version af Ikke påbeg./påbeg. dyr, Succes med tværfaglig rådgivning, Rettelse vedr. indsendelse af gødningsprøver til Salmonella-undersøgelse,

  

  Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger

 

Indhold:

Reproduktionsudskrifter omlægges – NU!

Repro-fokus køer – en moderne version af Ikke påbeg./påbeg. dyr

Succes med tværfaglig rådgivning

Rettelse vedr. indsendelse af gødningsprøver til Salmonella-undersøgelse

Personalenyt 

 

 

 

Reproduktionsudskrifter omlægges – NU!

De hidtidige reproduktionsudskrifter i Dyreregistrering er under omlægning. Det betyder, at der, specielt gennem de næste seks uger, vil ske en række ændringer. Bl.a. vil tilgangen til en række af de ”gamle” udskrifter blive lukket den 10. december 2014. Til gengæld får du bedre muligheder i DMS Dyreregistrering.

 

Læs, hvordan du fremover bedst understøtter reproduktionsarbejdet i besætningerne, og se oversigten over de kommende ændringer her.

Hvis du ikke har adgang til DMS Dyreregistrering – eller du ikke har taget programmet i anvendelse endnu, er du velkommen til at kontakte vores Kundecenter på tlf. 7015 5015 eller sende en mail til support@dlbr.dk

Af specialkonsulent Søs Ancker, mla@vfl.dk

 

Repro-fokus køer – en moderne version af ikke påbeg./påbeg. dyr

Med omlægningen af lister og udskrifter til DMS Dyreregistrering kommer nu en ny liste, som på sigt erstatter udskriften Ikke påbeg./påbeg. dyr. Du kan allerede nu bruge den nye liste.

Mange af jer har tradition for at bruge udskriften Ikke påbeg./påbeg. dyr som et naturligt element i reproduktionsrådgivningen. Med omlægningen af lister og udskrifter til DMS Dyreregistrering kommer imidlertid nu en ny liste, som på sigt erstatter Ikke påbeg./påbeg.dyr: Den hedder Repro-fokus køer og er allerede nu tilgængelig i DMS.

Repro-fokus køer er en moderne version af listen Ikke påbeg./påbeg. dyr, fra gammel Dyreregistrering. Repro-fokus køer er lavet på driftsenhedsniveau og kan sættes op efter landmandens behov. Hvis du gerne vil have den til at indeholde de samme køer, som Ikke påbeg./påbeg. dyr –kan du godt få den til det - med en enkelt undtagelse. Udsætterkøerne (køer med kode 60) kan du ikke se dyrenumrene på i denne liste. Hvis du ønsker at få overblik over udsætterkøerne, skal du bruge listen Udsætning (under Dagligt overblik).

Se eventuelt hele brugervejledningen til Repro-fokus køer her. 

Her finder du listen i DMS
Listen Repro-fokus køer finder du i DMS under Daglig styring > Dagligt overblik > Fokusdyr > Repro-fokus køer 

Repro-fokus kvier forventes at blive tilgængelig den 19. november 2014. 

Ikke påbeg./påbeg. dyr samt ReproDagsliste køer / kvier fra gammel Dyreregistrering, vil endnu i en periode kunne trækkes i DMS under ’Udskrifter (Gl. Dyreregistrering)’. 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp vedr. Repro-fokus køer, så kontakt vores Kundecenter på tlf. 7015 5015. 

Af specialkonsulent Søs Ancker, mla@vfl.dk

 

Succes med tværfaglig rådgivning

Videncentret for landbrug har i fællesskab med Økologisk Landsforening og DDD´s Sektion Kvæg lavet en kort guide omkring tværfaglig rådgivning. Guiden er en fin hjælp til at få styrket samarbejdet mellem landmand, dyrlæge og kvægrådgiver. Hvis du abonnerer på Landbrugsinfo, kan du se guiden her.  

 

Af dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@vfl.dk 

 

Rettelse vedr. indsendelse af gødningsprøver til Salmonella-undersøgelse

I sidste udgave af Aktuelt til dyrlæger skrev vi fejlagtigt, at gødning udtaget i forbindelse med intensiveret prøveudtagning kunne ”pooles” af indsendende dyrlæge. Det skyldtes en fejlagtig udmelding fra DTU Veterinærinstituttet. Jf. bekendtgørelsen må dyrlægerne ikke ”poole” prøverne. Sammenblanding af prøverne skal ske på laboratoriet. Den korrekte fremgangsmåde er følgende: 

 

I forbindelse med intensiveret prøvetagning i Salmonella-besætninger skal der indsendes gødningsprøver fra 15 dyr** samt 2 gylleprøver udtaget fra ulagret gylleopsamling, fx fortank. Prøverne skal undersøges ved dyrkning for bakterier ved DTU Veterinærinstituttet. På laboratoriet samles prøverne fra dyrene i 3 puljer af 5 dyr. Gylleprøverne analyseres hver for sig. Der undersøges dermed 5 prøver fra hver besætning. 

** 5 mælkefodrede spædekalve, 5 kalve mellem 3-6 måneder og 5 nykælvere eller alternativt kvier/køer, der snart skal kælve (hvis der ikke er nok nykælvere i besætningen)  

Af dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@vfl.dk

 

Personalenyt

Dyrlæge Kaspar Krogh er fratrådt Videncentret for Landbrug, Kvæg den 21. oktober. Henvendelser vedrørende overvågningsprogrammer for smitsomme kvægsygdomme samt Mycoplasma kan rettes til Hanne Klejs Hansen (Tlf. 8740 6656, hkh@vfl.dk) eller Erik Rattenborg (Tlf. 8740 6662, era@vfl.dk). 

 

Fagdyrlæge Michael Farre er ansat på Videncentret for Landbrug, Kvæg fra 1. januar 2015 som specialkonsulent vedrørende yversundhed. 

Af teamleder Jaap Boes, jbo@vfl.dk

 

 

 

Sidst bekræftet: 30-10-2014 Oprettet: 30-10-2014 Revideret: 30-10-2014

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19