Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-12-2019

Aktuelt til Dyrlæger 

Oprettet: 19-12-2014

Aktuelt til Dyrlæger nr. 12 - 2014

Læs om: Ko- og kalvedødelighed, , medicinafstemning i DMS, Ny dyrlæge i det veterinære beredskab, Abortundersøgelser hos kvæg fortsætter i 2015, , mulighed for samdrift fra 1. januar, SEGES - navnet på "det nye" videncenter.


 

  Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger

 

Indhold:

Ko- og kalvedødelighed

Medicinafstemning i DMS

Ny dyrlæge i det veterinære beredskab

Abortundersøgelser hos kvæg fortsætter i 2015

Mulighed for samdrift fra 1. januar

SEGES - navnet på "det nye" videncenter

 

Ko- og kalvedødelighed

Alle kvægbrugere med mere end 20 dyr har i den forløbne uge modtaget brev med information omkring besætningens ko- og kalvedødelighed. Du kan se et eksempel på et brev her. Tallene for de enkelte besætninger finder du i DMS Dyreregistrering, hvor udskriften Dødelighed, status og udvikling er genereret for alle besætninger pr. 12. december.

Der er i løbet af 2013-2014 uddannet en række kvægkonsulenter med speciale i nedbringelse af dødelighed på besætningsniveau. Du finder navnene på disse i brevet til landmændene.

Du kan få tilsendt en oversigt over dødeligheden i besætninger tilknyttet din / jeres praksis ved henvendelse til undertegnede. 

Af Peter Raundal pra@vfl.dk
Af Henrik Læssøe Martin hlm@vfl.dk

 

Medicinafstemning i DMS

Der er udviklet et nyt set-up omkring afstemning af medicinregnskab i DMS. Få en introduktion til, hvordan medicinregnskaber kan afstemmes ved at se nedenstående video fra et webinar afholdt i september 2014. Så kan du bedre vejlede dine landmænd.


Webinar - Dyrlæger, intro medicin

Du kan også få en mere generel indføring i DMS Dyreregistrering via nedenstående link. Introduktionen giver hurtigt et godt indblik i flere af funktionerne i programmet. 

Webinar - Dyrlæger, intro DMS 

Af Lone Waldemar, Konsulent  Kvæg, lnw@vfl.dk

 

Ny dyrlæge i det veterinære beredskab

Lars Pedersen (Tinglev Dyrehospital) starter pr. 1. februar 2015 på Videncentret for Landbrug. Lars kommer primært til at arbejde med det veterinære beredskab.

Af Erik Rattenborg era@vfl.dk

 

Abortundersøgelser hos kvæg fortsætter i 2015

Fødevarestyrelsen har forlænget ordningen med gratis abortundersøgelser for at styrke overvågningen af bl.a. BVD, Brucellose og eventuelle nye infektionssygdomme. De gratis undersøgelser omfatter obduktion, non-specifik bakteriologisk og histologisk undersøgelse, samt undersøgelse for de to nævnte specifikke anmeldepligtige sygdomme. Læs mere her.


Mulighed for samdrift fra 1. januar

Fra 1. januar bliver det via ansøgning om dispensation til FVST muligt at opnå såkaldtSamdrift mellem besætninger opstaldet på forskellige ejendomme. Det er en forudsætning for samdrift, at de ejendomme der skal indgå ligger i en indbyrdes afstand på maksimalt 4 km. Besætningerne skal have samme ejer og alle dyr på de pågældende ejendomme skal indgå i samdriften. Samdrift indebærer mulighed for fælles sundhedsrådgivningsaftale. Besøgsfrekvensen vil være den samme for alle besætninger i samdriften og følge besætningen med den højeste besøgsfrekvens. Samdrift indebærer, at dyr kan flyttes mellem ejendommene i samdriften uden at der er krav om registrering af dette.


SEGES - navnet på "det nye" videncenter
Videncentret for Landbrug fusionerer pr. 1. januar 2015 med Videncentret for Svin. Virksomheden skifter ved samme lejlighed navn til SEGES.


Aktuelt til Dyrlæger-redaktionen ønsker alle 

en rigtig glædelig jul og et godt nytår!


Colourbox.dk

Sidst bekræftet: 19-12-2014 Oprettet: 19-12-2014 Revideret: 19-12-2014

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Uanset om det er virus eller bakterier, som er årsag til diarré hos kalven, er det meget sjældent selve infektionen den dør...
05.12.19
Kalvens tarmflora har mange vigtige funktioner
Bakterierne i tarmen indgår i et vigtigt og kompliceret samspil med kalven, og sandsynligvis udgør tarmen den vigtigste del...
03.12.19