Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-08-2018

  

Oprettet: 15-03-2018

Aktuelt til dyrlæger nr. 3 - 2018

Læs om: Digitalt kursus om kalvepasning. Ændret vejledning for overvågning af B-streptokok-mastitis. Opdaterede reproduktionsnøgletal i DMS Dyreregistrering og PCR-tankmælksresultater i DMS


 Indhold:


Digitalt kursus om kalvepasning

Seges har produceret et digitalt kursus om kalvepasning bestående af fire moduler. De tre første moduler er målrettet kalvepassere og omhandler:

  • Råmælkshåndtering og mælkefodring
  • Hygiejne i kalvestalde
  • Opdagelse af tidlige sygdomstegn

Det sidste modul er specielt tiltænkt landmænd / driftsledere med personaleansvar og handler om planlægning og styring af kalvepasningen.

Kurserne er gratis og kan tilgås med sædvanligt fælles-login (som til Landbrugsinfo).

www.seges.dk/digitalekurser

/Henrik Læssøe Martin, SEGES

Ændret vejledning for overvågning af B-streptokok-mastitis


Vær opmærksom på, at markante ændringer i vejledningen for overvågning af B-streptokok-mastitis har relevans for dyrlæger.


Fødevarestyrelsen har ændret vejledningen for bekendtgørelse nr. 225 af 17. marts 2005, hvor der er fastsat regler om overvågning af B-streptokok-mastitis. I vejledningen uddybes nogle af bekendtgørelsens regler.

Vejledningen er gældende og har følgende markante ændringer, man som dyrlæge skal være opmærksom på:

  • Besætninger med B-streptokok fri status bliver registreret som smittede, hvis der indsættes dyr fra B streptokok smittede besætninger. Besætningen skal herefter testes fri jf. vejledningen for igen at opnå B-streptokok fri status.
  • Goldprøver med Ct værdi lavere end 30, medfører registrering af besætningen som B-streptokok smittet.
  • De fire tankmælksprøver, som udtages med henblik på at frikende besætningen, skal udtages med intervaller på 30-45 dage

Ændringerne er ved at blive implementeret i overvågningssystemet af SEGES Kvæg-it, men er ikke endeligt på plads endnu. Hvis du har spørgsmål vedr. ændringer eller tvivl om status, kan du kontakte Lene Trier, ltr@seges.dk. Spørgsmål vedr. procedure for tankprøver for frikendelse rettes ligeledes til Lene Trier.

Spørgsmål vedr. goldprøver skal rettes til Eurofins på 23 29 84 60.

Find vejledningen her

/Michael Farre, SEGES

Opdaterede reproduktionsnøgletal i DMS Dyreregistrering


En opdatering af reproduktionsnøgletal i DMS betyder en række mindre ændringer. Vær opmærksom på det, når du sammenligner med tidligere udskrifter.

For at optimere kørsler og beregninger er der foretaget en teknisk omlægning af datagrundlaget og beregningen af alle nøgletal vedr. reproduktion i DMS Dyreregistrering.

Grundlæggende er nøgletallene de samme, men i forbindelse med omlægningen er der foretaget enkelte fejlrettelser samt nogle faglige ændringer. Det bør man være opmærksom på, hvis man sammenholder niveauet med tidligere udskrifter for de enkelte besætninger. I Nøgletalstjek er der tilføjet nye nøgletal vedr. anvendelse af kønssorteret sæd.

Vær især opmærksom på ændringer i insemineringspct.

Under Kritiske Målepunkter, Reproduktion er der foretaget flere ændringer, der berører de ’cyklusdage’, som optælles på køerne, til beregning af insemineringspct. pr. uge. Det betyder, at der kommer til at indgå flere cyklusdage. I rapporterne Insemineringer på køer (Antal) og Insemineringer på kvier (Antal), er insemineringspct. pr. uge derfor fremover lavere og svarer nu til niveauet i Reproudskrift køer hhv. kvier.

I Reproudskrift køer, Reproudskrift kvier samt i Nøgletalstjek er insemineringspct. ved 1. inseminering lidt lavere end tidligere. Det betyder også, at den generelle insemineringspct., for alle insemineringer er lavere. Ændringen drejer sig om de 10 pct. af dyrene, der er insemineret forud for opnået start inseminering. Hidtil er disse dyrs insemineringer indgået i beregning af insemineringspct., men ikke de tilsvarende cyklusdage. Det betød at, insemineringspct. i nogle tilfælde blev beregnet til mere end 100 % - altså en kunstigt høj insemineringspct. ved 1. inseminering. Det har nogle gange gjort det svært at se sammenhængen mellem den generelle insemineringspct. på den ene side – og insemineringspct. ved 1. og øvr. insemineringer på den anden side. Det er nu ændret, så både insemineringer og cyklusdage, fra dyr insemineret før opnået start ins., indgår i beregningen. Resultatet er altså, at insemineringspct. ved 1. inseminering (og dermed også den generelle insemineringspct.) nu er lidt lavere end før. Specielt vil de, som før havde en insemineringspct. ved 1. ins. tæt på 100 pct., opleve et fald.

  • En kort beskrivelse af konsekvenser for tolkningen af reproduktionsnøgletallene ses her.
  • En samlet beskrivelse af, hvordan reproduktionsnøgletallene i DMS beregnes ses her.

/Søs Ancker, SEGES

PCR-tankmælksresultater i DMS

Nu er det blevet muligt at se PCR-tankmælkresultater i DMS.

Som noget nyt kan man nu se PCR-tankmælkresultater i DMS. Klik på ikonet for sundhedsstatus på fanen Bedrift under Bedriftsoverblik, og der åbnes et nyt billede, hvor detaljerne for sundhedsstatus vises.

Sundhedsstatus symboliseres ved eller afhængig af sundhedsstatus

Du finder resultater vedr. PCR, Salmonella, B-streptokokker m.v. ved at klikke i feltet ”Vælg sygdom” øverst i skærmbilledet (se illustration nedenfor). PCR-resultater på enkeltdyr findes fortsat under fanen Listeudskrifter.

/Lene Trier, SEGES

 

 

 

Sidst bekræftet: 15-03-2018 Oprettet: 15-03-2018 Revideret: 15-03-2018

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Specialkonsulent

Michael Farre

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Specialkonsulent

Søs Ancker

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Konsulent

Lene Trier

Digital


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.02.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.02.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.02.19
Vidoer om malkeprocedurer og gode rutiner
Vidoer som beskriver gode rutiner med malkeklude og gode procedurer i malkestalden
01.02.19
Nye krav til to besætningsdiagnoser
Fra marts 2019 er der indført begrænsning på hvilken medicin, der er tilladt for besætningsdiagnoserne Intern Pattelukning ...
11.01.19