Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-08-2018

  

Oprettet: 05-02-2018

Aktuelt til dyrlæger nr. 2 - 2018

Læs om: Undlad ulovlig praksis ved udtagelse og indsendelse af salmonellaprøver, Indberetning af kvartalsprøver – ny blanket, Økologiske køer skal have adgang til kobørster fra 1. maj i år og tilmelding til Kvægkongres 2018


 Indhold:Undlad ulovlig praksis ved udtagelse og indsendelse af salmonellaprøver

Krumspring med henblik på at undgå registrering af salmonellasmitte er kontraproduktivt – både for den enkelte landmand og den samlede indsats overfor Salmonella.

Jaap Boes, afdelingsleder, SEGES og Jens Philipsen, formand for DDD´s Faggruppe Kvæg

SEGES og Dyrlægeforeningen er bekendt med, at nogle dyrlæger tager hensyn til landmænds ønsker om at undgå at indsende prøver, som er positive for salmonella-antistof. Det er uheldigt og på længere sigt næppe den store hjælp for landmanden, hvis der fokuseres mere på at opnå eller bibeholde fri status frem for at koncentrere indsatsen om at opnå reel frihed for salmonellasmitte.

Skader den fælles indsats

Eksempelvis sendes prøver i nogle tilfælde til udenlandske laboratorier for på forhånd at finde ud af, hvilke negative dyr, der efterfølgende ’uden risiko’ kan indsendes prøver af til Eurofins i Danmark. I andre tilfælde meddeler dyrlægen Eurofins, at de ikke ønsker prøvesvarene overført til Kvægdatabasen. Det er yderst problematisk for den samlede indsats i det landsdækkende saneringsarbejde. Den manglende centrale registrering er samtidig til stor skade for arbejdet med at fastholde overblikket over smitteforholdene i den konkrete besætning. Vi oplever adskillige andre mere eller mindre opfindsomme krumspring for at omgå hensigten med salmonella-saneringen.

Dyrlæger skyldige i dokumentfalsk

Dyrlægerne kan gøre sig skyldige i dokumentfalsk ved at omgå reglerne på denne måde. Vi vil på det kraftigste opfordre alle til at følge reglerne og ånden i saneringen. Alternativt risikerer vi et forhalet saneringsforløb og øget risiko for, at flere besætninger gensmittes.
Der er god hjælp at hente, hvis du som dyrlæge står i et kompliceret saneringsforløb. Kontakt meget gerne SEGES for faglig sparring.

Indberetning af kvartalsprøver – ny blanket

Vær opmærksom på, at den nye salmonella-bekendtgørelse kræver kvartalsprøver det første år efter, at besætningen er skiftet fra niveau 2 til 1 – og der skal benyttes en ny blanket ved indsendelse.


Betina Tvistholm, SEGES

Med den nye salmonellabekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet er det ikke længere kun lovpligtigt at udtage kvartalsblodprøver i besætninger, som er i niveau 2. Alle besætninger, som har været i niveau 2, og som kommer i niveau 1, skal forsætte med at udtage kvartalsprøver de første 12 måneder efter niveauskiftet – dvs. udtage blodprøver af otte kalve fire gange årligt. Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder fra besætningen, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet.
Der findes nu en speciel blanket fra laboratoriet EUROFINS, der skal benyttes til ALLE kvartalsprøver.

Niveau 2 besætninger

Alle niveau 2 besætninger skal udtage blodprøver af de 8 yngste kalve over 3 måneder. Husk at udtage prøver hvert kvartal samt udtage af de korrekte kalve. Besætninger, som er nysmittede, skal ikke udtage kvartalsprøver de første 12 måneder. Men vi anbefaler, at nysmittede besætninger udtager blodprøver regelmæssigt af kalvene for at se, om der er effekt af de iværksatte tiltag mod bakteriens vej rundt i besætningen. Ved indsendelse af blodprøver fra nysmittede besætninger anvendes den almindelige blanket. Med nysmittet menes, at besætningen de seneste 24 måneder før niveau ændringen har været i niveau 1. Hvis du er i tvivl om dette, så kontakt SEGES.

 

Økologiske køer skal have adgang til kobørster fra 1. maj i år

Brancheaftalen med supplerende regler for økologiske kreaturer er revideret, og der er tilføjet flere nye krav og anbefalinger.


Birgit Ingvorsen, SEGES

Krav om kobørster/adgang til hudpleje træder i kraft ved udbinding 1. maj. Dyr på stald skal kunne udføre deres naturlige hudpleje og skal som minimum have adgang til:

  • Malkekøer en roterende, mekanisk drevet kobørste pr. 50 køer
  • Goldkøer og køer i kælvningsbokse en stationær kobørste
  • Ungdyr fra 6 mdr. en stationær kobørste
  • Kødkvæg en stationær kobørste pr. 50 dyr

Ved beregning af kravet til antallet af roterende kobørster rundes op til nærmeste hele antal kobørster, dvs. én kobørste for op til 50 køer, to kobørster for 51-100 køer, tre kobørster for 101-150 køer osv. Bemærk, at beregningen af antal børster afviger fra tolkningen i Lov om hold af malkekvæg.

Når dyrene er på græs skal der være adgang til kobørste, kløpind, træer eller lignende, såfremt dyrene ikke har adgang til børsterne i stalden dagligt.

Kobørster skal være i en forfatning, så de opfylder formålet, dvs. hårene må ikke være slidt af, så de ikke virker. Stationære kobørster må ikke være løsthængende.

Fra 1. januar 2019 er der desuden vedtaget et forbud mod systematisk aflivning af kalve i økologiske besætninger. Aftalen indeholder også, som noget nyt, et bilag med blandt andet anbefalinger om øget dyrevelfærd og aktivt brug af velfærdsnøgletal.

Se hele aftalen her

Så nærmer tiden sig for årets Kvægkongres, der afholdes i MCH Herning Kongrescenter 26.-27. februar.

Kom og hør en masse spændende indlæg og benyt lejligheden til at møde landmænd, kolleger og andre fagfolk.

I modsætning til tidligere, skal der i år betales et kongresgebyr, ligesom tilmelding til de forskellige indlæg er nødvendig af hensyn til planlægningen. Du kan finde program, priser og tilmelde dig på www.kvægkongres.dk

Tilmeld dig senest 19. februar og spar gebyret på 100 kr.

 

 

Sidst bekræftet: 05-02-2018 Oprettet: 05-02-2018 Revideret: 05-02-2018

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Afdelingsleder

Jaap Boes

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Vejledning til vaccination
Vejledning til vaccination mod E. Coli
14.01.19
Salmonellabekendtgørelse ændret – reglerne strammes
Tre væsentlige ændringer i salmonellabekendtgørelsen, med betydning for kvægbrug, træder i kraft 1. januar. Bl.a. kan særli...
09.01.19
Husk salmonella-blodprøver på ejendomme med kvier og kviehoteller
Vi nærmer os årets afslutning. Husk derfor, at du skal udtage overvågnings-blodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier s...
30.11.18
Årets gang i Den økologiske frødatabase
Den ny sæson er netop startet i den økologiske frødatabase. Den økologiske frødatabase skifter hvert år d. 15. november til...
21.11.18
Mere end 50 kg N i ikke-økologisk gødning stiller krav til sædskiftet og efterafgrøderne
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på...
20.11.18