Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-04-2018

  

Oprettet: 24-04-2017

Aktuelt til dyrlæger nr. 2 - 2017

Salmonella: Kontrolbesøg, second opinion besøg og kursus. Indberet medicinske bivirkninger ved behandlinger?

 
 


Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger
 

Indhold:

Kontrol af Salmonella-besætninger

Styrk din rådgivning i salmonellasanering og smittebeskyttelse

Giv salmonellasaneringen et skub med et gratis second-opinion besøg

Opfølgning på status i Salmonella-saneringen

Oplever du eller dine landmænd bivirkninger i forbindelse med medicinske behandlinger?


Kontrol af salmonella-besætninger

Fødevarestyrelsen har i 2017 udvidet den almindelige velfærdskontrol til også at omfatte kontrol af besætninger i salmonellaniveau 2. Kontrollanterne vil især se på, om besætningen har en handlingsplan – og om den bliver fulgt. Ved besøg her op til græsningssæsonen intensiverer de kontrollen og vil også have særligt fokus på, om besætningen har styr på flytning af dyr, hegnsregler osv. Så tag evt. en snak om disse forhold og om handlingsplaner med besætningsejer, hvis du har besætninger i niveau-2.

Læs mere på Landbrugsinfo

Lars Pedersen, larp@seges.dk

Kursus: Styrk din rådgivning i salmonellasanering og smittebeskyttelse

- SIDSTE FRIST FOR TILMELDING I DAG!

Med god rådgivning og en god handlingsplan er det lykkedes mange kvægbrugere at slippe af med Salmonella Dublin. Men for nogle er det bare ikke lykkedes – trods dyrlægens ihærdige indsats. Nu har du chancen for at blive klædt på til at få de sidste med.
I samarbejde med SEGES udbyder DDD et kursusforløb med et program ud over det sædvanlige. Krise- og erhvervspsykolog Winnie Flensborg træner dig i at målrette din indsats i forhold til landmandens persontype. Mikkel Gudsøe, en af Danmarks førende eksperter i forhandlingsteknik, kropssprog og konflikthåndtering ruster dig til at lykkes med din handlingsplan. Professor Liza Rosenbaum Nielsen - landets førende salmonellaekspert, giver dig et fagligt brush up. Oveni får du nye input og redskaber til dine handlingsplaner, eksempelvis SMART, roadmapping, cases m.m. Endelig bliver du koblet sammen med en kollega i en ’buddyordning’, så du har en fast partner at sparre med - også ude i besætningerne.

I løbet af kurset stifter du bekendtskab med rådgivningsteknikker, der kan anvendes i mange andre rådgivningssammenhænge end salmonella. At du ikke har niveau 2-besætninger blandt dine klienter, skal derfor ikke afholde dig fra at deltage i kurset. Der vil være masser at tage med hjem til din rådgivning generelt.
Kursusforløbet er målrettet alle praktiserende kvægdyrlæger - både erfarne og mindre erfarne og afvikles som eftermiddags-/aftenkurser over tre dage i hhv. maj, september og november måned.

Læs mere og tilmeld dig via linket her

Lars Pedersen, larp@seges.dk


Giv salmonellasaneringen et skub med et gratis second-opinion besøg

SEGES tilbyder resten af 2017 fortsat gratis hjælp via besøg og faglig sparring i niveau 2 og 3 besætninger.

I øjeblikket ligger 7,4 % af malkekvægsbesætningerne i salmonellaniveau 2. For at hjælpe dem af med smitten opfordres de til at tage imod det tilbud, som SEGES siden april sidste år har stillet til rådighed. Tilbuddet indeholder gratis besætningsbesøg af en dyrlæge fra SEGES, som forud for besøget vurderer besætningens salmonella-handlingsplan. Under besøget sætter dyrlægen fokus på sanering, og de udfordringer ejeren oplever, saneringen giver. Landmanden anbefales at invitere den praktiserende dyrlæge og evt. kvægkonsulent med til besøget. Efter besøget får besætningsejeren en kort mailrapport med de områder, som det blev aftalt at gå videre med.

Efterfølgende kan dyrlæge og landmand til enhver tid kontakte SEGES-dyrlægen for at få sparring og stille spørgsmål. Udgifter til blodprøver, mælkeprøver, ­andre rådgivere og lignende afholdes af besætningsejeren.
Hvis man er interesseret i sådan et besøg, kan henvendelse ske til konsulent Lene Trier, SEGES Kvæg på ­­T 8740 5237 eller ltr@seges.dk 

Betina B. Tvistholm, betv@seges.dk


Opfølgning på status i salmonella-saneringen

Hjælp dine landmænd med at få udtaget de kvartalsvise salmonella-blodprøver til tiden. Overskrides tidsfristen tager myndighederne over.

Salmonellabesætninger i niveau-2 skal hvert kvartal tage blodprøver af de otte yngste dyr over tre måneder for at dokumentere, at handlingsplanen skrider fremad. Hidtil har SEGES udsendt remindere til både landmand og dyrlæger, når det var ved at være tid. Det er imidlertid for dyrt i administration, hvorfor denne service ophører. Derfor er det vigtigt, at landmanden selv får sat prøveudtagningen i system. Hvis man overskrider fristen for kvartalsvis blodprøvning, overgår sagen til Fødevarestyrelsen, og man modtager en indskærpelse med gebyrbelagt opfølgning. Bemærk at kravet om kvartalsvis blodprøvetagning ikke gælder for nysmittede besætninger de første 12 måneder efter niveauskifte. Besætningen betragtes som nysmittet, når man skifter til niveau-2 efter at have været i niveau-1 i 24 måneder.

Betina B. Tvistholm, betv@seges.dk

 

Oplever du eller dine landmænd bivirkninger i forbindelse med medicinske behandlinger? – Får I dem indberettet?

Lægemiddelstyrelsen har lavet nye blanketter til indberetning. Se mere her: http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/dyr/

Henrik Læssøe Martin, hlm@seges.dk

Sidst bekræftet: 24-04-2017 Oprettet: 24-04-2017 Revideret: 24-04-2017

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Hold øje med din tankmælkstiter
En stigning i tankmælkstiteren for salmonella kan være et fingerpeg om, at der er salmonellasmitte i besætningen, der rører...
21.09.18
Overraskende mange kalve optager for få antistoffer
Trods tilsyneladende gode rutiner for tildeling af råmælk til kalvene sker det ofte, at de ikke optager nok antistoffer. De...
21.09.18
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.09.18
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.09.18
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.09.18