Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-02-2015

  

Oprettet: 10-02-2012

Begrænsning af smitterisiko på dyrskuer

Der er helt grundlæggende en risiko ved at samle dyr fra forskellige besætninger til dyrskuer. Risikoen kan dog reduceres ved at begrænse smitterisikoen på dyrskuet.

Gødning udgør en smitterisiko for en lang række sygdomme. Derfor er det et vigtigt at begrænse gødningsforurening af alle arealer på dyrskuet - både der hvor dyr og mennesker opholder sig. 

Smittebegrænsende tiltag på dyrskuer:

  • Tilfør kun dyr til dyrskuet af så høj sundhedsstatus som muligt jf. Sundhedsregler for dyrskuet.
  • Tilfør kun klinisk raske dyr til dyrskuet jf. Tjekliste for dyrlæger ved indsyning af dyr til dyrskuer. Dyrlægen er ansvarlig for at aktuelle bekendtgørelser om salmonella og smittebeskyttelse, herunder 7/30 dages reglen, overholdes. Tjeklister, der belyser dette, skal derfor forelægges dyrlægen og godkendes forud for dyrskuet. 
  • Tilrettelæg dyretrafik, gødningshåndtering og personadgang sådan, at risikoen for smitte mellem dyrearter, dyregrupper og besætninger nedsættes mest muligt under hensyn til de øvrige praktiske forhold på skuet. Vand kan sprede smitte mellem dyr fra forskellige besætninger. Undgå derfor vask i området, hvor dyr fra forskellige besætninger opholder sig samtidigt.

Smittereduktion på dyrskuer:

Indgang til skuet Tilkørsel   Aflæsning   Fast tidspunkt for påbegyndt aflæsning. Dyrlægetilsyn skal ske ved aflæsning.
Tilsyn og registrering Synlige og klare opmærkninger til aflæsning af dyr. Entydig ’sluse’ med pult til dokumenter og plads/lys
Medhjælp/
sekretær
Tjek af tilmeldte dyrenumre, indleverede dokumenter eller attester.
Afvisning Afviste dyr skal forlade pladsen med det samme.
Rengøring af biler Faciliteter til vask Obligatorisk vask og desinfektion efter aflæsning af dyr på dyrskue. Der er ikke krav om vask af hestetransporter. Procedure og faciliteter til vask herunder slange, vand, børste og gødningsopsamling
Undervejs på skuet Dyrene     Opstaldning     Besætningsvis opstaldning Afstand mellem dyr fra forskellige besætninger.
Arealer   Adskillelse mellem arealer med gødning og arealer med hyppig personadgang. Faciliteter til opbevaring og håndtering af gødning fx gødningsspande med max. 10 – 20 m afstand. Undgå vask af dyr, hvor andre dyr står opstaldet.
Logistik   Planlæg flytninger af dyr, så der tilstræbes ”korridorer” med gødningsforurening og adgangsveje for publikum, der ikke krydser disse.
Malkning Desinfektion af malkesæt mellem dyr fra forskellige besætninger. Anvendelse af egne malkesæt.
Foder Foder og gødning opbevares og håndteres særskilt.
Udstillere   Dyr til udstilling   Ophold tæt ved dyrene sådan at risikoen for gødningsforurening af fodtøj reduceres mest muligt
Publikum   Fortrinsvis ophold foran dyrene, eller hvor der ikke er gødningsforurening.
Afgang fra skuet Hjemtagning Pålæsning   Fast tidspunkt for påbegyndt pålæsning Adgang til udstillingsområdet for vognmand. Evt. sluse til udlevering af dyr.
Attester Procedure for returnering af attester ved hjemtagning af dyr.
Gødning Rene biler før pålæsning– kontrol af vask

 

 

Sidst bekræftet: 10-02-2012 Oprettet: 10-02-2012 Revideret: 10-02-2012

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Landbrug & Fødevarer, Kvægs Branchepolitik for Smittebeskyttelse
De danske kvægbrugere vil tage ansvar for, at der er tilstrækkelig og opdateret smittebeskyttelse i danske bedrifter med kv...
21.02.14
Salmonellabekæmpelse i kvægbesætninger
SALMONELLAFRI KVÆGPRODUKTION I 2016!
01.08.13
Karantæneregler ved besøg fra udlandet
Danske smittebeskyttelsesregler
14.06.13