Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-02-2017

  

Oprettet: 06-02-2015

Behov for indgreb mod MRSA i fremmarch

MRSA er resistent over for almindelige antibiotikatyper og skal behandles med specialantibiotika. Derfor har stigningen i forekomsten p.t. stor bevågenhed.

Stafylokokker (Staphylococcus aureus) er bakterier, der findes udbredt hos mennesker, nogle dyr og i vores omgivelser. En rask person, der bærer stafylokokker, har kun en lille risiko for at blive syg af bakterien, men den kan give generende betændelser som fx bylder og børnesår. Stafylokokker kan også ind imellem give alvorlig sygdom som sårinfektion, blodforgiftning eller madforgiftning. Bakterien smitter almindeligvis ved tæt kontakt mellem mennesker, der bærer stafylokokker eller ved berøring med ting, som er forurenet med stafylokokker (fx dørhåndtag og mobiltelefoner).

Hos kvæg er Staphylococcus aureus årsag til ca. 15-20 pct. af alle yverbetændelser i Danmark – oftest tilfælde med milde eller ingen symptomer udover let forhøjet celletal.

Voldsom vækst i MRSA-tilfælde
MRSA (Methicillinresistent Staphylococcus aureus) er en stafylokok, som er blevet modstandsdygtig over for almindelige antibiotika. Derfor skal infektioner med MRSA behandles med specialantibiotika. MRSA har stor bevågenhed i pressen og befolkningen. Det skyldes, at en af grundstenene i sygdomsbehandlingen af både dyr og mennesker er behandling med antibiotika. Derfor rokker det ved fundamentet, når problemer med resistente bakterier stiger. Det er tilfældet med MRSA: Påvisning af bakterien hos mennesker er steget fra ca. 100 tilfælde i 2001 til 2.095 i 2013. Mens man har set en stabil lav forekomst af tilfælde erhvervet på hospitaler, er der sket en kraftig stigning generelt i samfundet og i antal tilfælde med MRSA-typen CC398. Sidstnævnte kan smitte fra dyr (hyppigst svin) til mennesker, og den smitter overvejende personer, der er i direkte kontakt med levende svin eller deres husstandsmedlemmer.

I 2013 udgjorde tilfælde med MRSA CC398 hos mennesker over 30 pct. af samtlige nye MRSA-tilfælde. Årsagen til dette er iflg. Statens Serum Institut, at antallet af smittede svinebesætninger er steget samt, at flere af de smittede personer bliver identificeret. I dag bliver alle patienter, der indlægges på sygehus, således spurgt, om de arbejder med svin eller bor på en gård med svinebesætning. Gør de det, undersøges de for MRSA, også selv om de ikke har tegn på infektion med bakterien. Bærere af bakterien anbefales behandlet for at undgå spredning og senere udvikling af infektion. Mennesker, der ikke regelmæssigt er udsat for MRSA CC398, ’taber’ dog oftest bakterien spontant efter få dage.

Smitten kan overføres fra svin til svin, fra svin til menneske og fra menneske til menneske. Men MRSA CC398 overføres ikke lige så godt mellem mennesker som de MRSA-typer, der er tilpasset mennesker. MRSA CC398 er – foruden hos svin – også fundet hos kvæg, heste, fjerkræ og kæledyr i flere lande.

Kilde: Statens Serum Institut. 

Læs også:

Kvægbruget følger MRSA tæt

Mindre antibiotika reducerer resistensudvikling


Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 03 - 2015

Sidst bekræftet: 22-01-2016 Oprettet: 06-02-2015 Revideret: 06-02-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20
Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tage snakken
Vi skal alle have fokus på at sænke kodødeligheden – og turde tale åbent om det, selvom det er følsomt, lyder opfordringen ...
17.04.20