Feedback Form

  

Oprettet: 06-02-2015

Mindre antibiotika reducerer resistensudvikling

Lavere forbrug og korrekt brug af antibiotika er vejen til mindre resistens.

Antibiotikaforbruget spiller en central rolle for udviklingen af resistente bakterier: Jo højere forbrug, jo større risiko for resistens. Derfor har Danmark en af verdens skrappeste antibiotikalove og en meget tæt overvågning af forbruget til både mennesker og husdyr. Ifølge Statens Serum Institut har Danmark derfor forholdsvis få resistente bakterier, der giver problemer hos mennesker, mens der er flere lande i Europa, hvor selv de skrappeste antibiotika på hylden ikke længere virker overfor mange infektioner. Hvordan resistensproblemerne ser ud på husdyrsiden, ved man, ifølge professor ved DTU Veterinærinstituttet Karl Pedersen, ikke.

”Vi har ingen overvågning af resistensudviklingen i husdyrbruget. Vi har opgørelser over forbrug af antibiotika til både dyr og mennesker og resistensdata for sygdomsfremkaldende bakterier for mennesker, men ingen på sygdomsfremkaldende husdyrbakterier som fx yverbetændelsesbakterier,” fortæller Karl Pedersen og tilføjer:

”På det punkt kunne jeg virkelig godt tænke mig en overordnet overvågning.”

Men uanset resistensproblemer i husdyrbruget eller ej viser MRSA-problematikken, at der ikke er vandtætte skotter mellem resistensudvikling på humansiden og husdyrsiden. Derfor er også landbruget forpligtet til at yde en indsats for at bremse resistensudviklingen. Ifølge Statens Serum Institut kan det kun ske ved at reducere antibiotikaforbruget samt ved korrekt brug – dvs. anvendelse af det rigtige præparat mod en given bakterie.

”Heldigvis har kvægbønderne generelt været meget dygtige til at reducere antibiotikaforbruget,” fortæller dyrlæge Erik Rattenborg, SEGES og refererer bl.a. til, at forbruget af de bredspektrede cephalosporiner til yverbehandling i perioden 2009-2013 faldt med 67 pct.

Smalspektrede penicilliner
De mest almindelige antibiotika til kvæg er fortsat smalspektrede penicilliner. Alene fra 2012 til 2013 faldt kvægbrugets samlede forbrug af antibiotika med 6 pct. Der blev brugt 4 pct. mindre antibiotika til kalvene og 5 pct. mindre antibiotika til køerne i 2013.

”Desværre så vi en stigning i 2014. Det kan til dels forklares ved erhvervets frivillige stop for brug af de kritiske antibiotika, idet dosis af de smalspektrede penicilliner vejer mere.

Men det forklarer ikke hele stigningen, og derfor er vi i gang med at se på, hvor stigningen er sket,” fortæller dyrlæge Erik Rattenborg. Han understreger samtidig, at dansk kvægbrug – sammenlignet med kvægbrug i andre EU-lande – har et meget lavt antibiotikaforbrug.

”Men set i lyset af MRSA-udviklingen og udviklingen af resistens i andre sygdomsfremkaldende bakterier, også her til lands, er det vigtigt, at vi i kvægbruget fortsat arbejder seriøst på kun at benytte antibiotika, når det er nødvendigt og at vælge de rigtige præparater,” lyder det fra Erik Rattenborg.

Læs også:

Kvægbruget følger MRSA tæt

Behov for indgreb mod MRSA i fremmarch

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 03 - 2015

Sidst bekræftet: 22-01-2019 Oprettet: 06-02-2015 Revideret: 06-02-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Best practice routines with dairy towels
Dairy towels are crucial for good udder health. However, worn towels and washing at too low temperatures quickly transform ...
12.11.19
Turbo på udviklingen af digital foderstyring og grovfoderproduktion
Digitaliseringen i grovfoderproduktionen skal nu løftes helt op i sugerligaen med bl.a. inddragelse af kunstig intelligens.
01.11.19
International interesse for dansk sygdomsovervågning i kvægbruget
SEGES har jævnligt besøg fra udlandet – i sidste uge fra Irland. Dansk sygdoms-overvågning, sanerings-programmer og samarbe...
01.11.19
Kvægnyt nr. 20 - 2019
Læs om: Turbo på udviklingenaf digital foderstyring og grovfoderproduktion; Hvor mange naturpoint scorer din bedrift. m.m.
01.11.19
Surmælksprodukt mod E. coli og salmonelladiarré hos kalve
Nyt udviklings- og forskningssamarbejde skal udvikle en cocktail af mælkesyrebakterier mod kalvediarré, som landmanden selv...
01.11.19